17/06/2021

UIC Barcelona impulsa la internacionalització virtual a través del “Collaborative Online International Learning (COIL)”

Es tracta d’una metodologia docent que té com a objectiu desenvolupar projectes d’aprenentatge conjunts entre estudiants i docents de UIC Barcelona amb alumnes i professors d’universitats d’arreu del món

El Collaborative Online International Learning (COIL) és una de les apostes clares per la internacionalització i la innovació docent de UIC Barcelona. A través d’aquesta iniciativa, es permetrà als alumnes de la Universitat treballar conjuntament amb alumnes d’universitats d’arreu del món en projectes avaluables dins de les seves assignatures. Així mateix, el COIL permet acostar l’experiència d’un aprenentatge global a un espectre més ampli d’estudiants, independentment de la seva ubicació geogràfica.

Els projectes COIL es poden dur a terme de moltes maneres, però sempre comparteixen una filosofia i valors comuns: afavorir un aprenentatge experiencial, reforçar el treball en equip, potenciar les competències interculturals i desenvolupar les habilitats idiomàtiques i digitals. En aquest sentit, a través d’aquesta metodologia, els estudiants universitaris entren en contacte amb companys d’altres països, es familiaritzen amb nous enfocaments de treball i s’enfronten a la realitat d’un món cada vegada més global.

Per tal de fomentar la internacionalització, la Universitat fa una aposta per la implementació del Collaborative Online International Learning a través d’una sèrie d’accions que han estat fruit d’un projecte pilot impulsat pel Servei de Relacions Internacionals i l’Aula d’Innovació Docent. Una de les accions inicials ha estat la formació per al PDI de quatre setmanes de durada sota el títol “Class to class COIL design for Higher Education Faculty”, que va començar el divendres 21 de maig.

L’objectiu de la formació era familiaritzar els docents amb aquesta metodologia i que aprenguessin a desenvolupar un projecte COIL a les seves assignatures. La formació va ser impartida per Uni-Collaboration, una organització transversal que promou el COIL entre la comunitat acadèmica d’educació superior.

Entre els participants, hi ha hagut representació de sis facultats: Ciències de la Comunicació, UIC Barcelona School of Architecture, Ciències Econòmiques i Socials, Ciències de l’Educació i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. També hi han participat membres de l’Institute for Multilingualism, el vicerector de Recerca, Innovació i Transferència, el Dr. Jordi Villà, i la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, la Dra. Marta Mas.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)