Contacte

Contacte capellania

Per a qualsevol informació sobre capellania i/o atenció espiritual, els capellans de la UIC són:

Campus Barcelona

Mn. Albert Ribot Margarit

Campus Barcelona (c/Terré)

Mn. Josep Lluís Riocabo 

Campus Sant Cugat

Mn. Pere Domingo Manero