Activitats

Campus Barcelona

Edificis Alfa i Beta

El mossèn serà al despatx de dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8 a 14 h. Dijous, de 8 a 9.30 h. 

Santa missa

De dilluns a divendres, a les 14.05 h. Els dilluns i dimecres, també a les 08.30 h.

Confessions
  • De 8 a 8.30 h, de 9 a 10 h i sempre que es vulgui.
Recessos mensuals

De setembre a juny.

 

Professores i PAS

3r dimarts de cada mes, de 14.35 a 15.45 h
21 I, 18 II, 17 III, 21 IV, 19 V, 16 VI

Professors i PAS

3r dijous de cada mes, de 14.35 a 15.45 h:
16 I, 20 II, 19 III, 16 IV, 21 V, 18 VI

Edifici Gamma

El mossèn serà al despatx de dilluns a dijous, de 12 a 14 h.

Confessions

Sempre que es vulgui.

Campus Sant Cugat

El mossèn serà al despatx els dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 9.00 a 17.30 h. Dijous de 9.00 a les 10.30 h

Santa missa

De dilluns a divendres, a les 09.50 h.

Confessions

Sempre que es vulgui.

Recessos mensuals

De setembre a juny.

Professores i PAS:

2n dilluns de cada mes, de 14.00 a 15.00 h.
13 I, 10 II, 16 III, 6 IV, 11 V i 8 VI

Professors i PAS:

L’últim dimecres de cada mes, de 13.35 a 14.45 h.
29.I, 26.II, 25.III, 29.IV, 27.V