El Bioengineering Institute of Technology ofereix serveis a empreses com són:

1. Consultoria i transferència de tecnologia en diferents àmbits

 • Química
 • Bioenginyeria
 • Materials
 • Biomaterials
 • Mecànica
 • Biologia
 • Odontologia
 • Cosmètica
 • Biomedicina
 • Farmàcia
 • Altres (per consultar)

2. Desenvolupament i optimització de productes

3. Extracció customitzada de proteïnes d’origen animal i vegetal

4. Models 3D i impressió 3D

5. Validació de processos industrials i productes sanitaris

6. Assajos de caracterització

 • Assajos mecànics
 • Assajos biològics

   - Cultius cel·lulars
   - PCR (Polymerase Chain Reaction)
   - Western Blott
   - Immunofluorescència
   - ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)
   - FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting)

 • Assajos d’encapsulació i alliberament de fàrmacs
 • Servei de microscòpia: observació i anàlisi
 • Assajos de termociclatge per a materials
 • Preparació i anàlisi histomorfològiques

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb: Román Pérez (rperezan@uic.es).