El principal objectiu és establir nous sistemes i dispositius que puguin estimular la regeneració del teixit danyat o lesionat. L’Institut està subdividit en quatre àrees de recerca principals:

  1. Substrats per a la regeneració de teixits. Un aspecte clau de la recerca és desenvolupar nous biomaterials i substrats capaços de guiar les cèl·lules cap a determinats llinatges per estimular la regeneració d’un teixit danyat. Això es fa ajustant les característiques químiques i físiques dels biomaterials per imitar l’estructura nativa dels teixits i òrgans natius.
  2. Sistemes de distribució de biomolècules/cèl·lules. El nostre objectiu és imitar les vies regeneratives dels teixits natius alliberant múltiples molècules implicades en la regeneració dels teixits. Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant la distribució seqüencial de molècules terapèutiques i/o ions, així com l’encapsulament de cèl·lules capaces d’alliberar molècules de senyalització als teixits circumdants. La intenció és obtenir sistemes en forma de fibra que puguin aplicar-se fàcilment a la impressió en 3D per permetre l’assignació de cèl·lules i molècules en assignacions específiques.
  3. Teràpia cel·lular. L’objectiu és desenvolupar protocols que permetin la diferenciació cel·lular mitjançant estratègies més eficients que les actuals. També es pretén modular la resposta cel·lular mitjançant diferents molècules i/o ions.
  4. Materials dentals. Aquestes línies de recerca tenen com a objectiu millorar els materials que s’utilitzen actualment en el camp dental, com els materials endodòntics i els implants dentals, per millorar-ne l’activitat i augmentar l’èxit dels materials implantats.