Objectius específics

 • Substrats per a la regeneració de teixits
 • Sistemes de distribució de biomolècules/cèl·lules
 • Teràpia cel·lular
 • Materials dentals
 1. Entendre les vies regeneratives dels teixits natius.
 2. Dissenyar biomaterials en diferents formes (principalment microesferes, bastides poroses, fibres i hidrogels) per imitar les vies regeneratives dels teixits natius.
 3. Ajustar les propietats químiques i físiques dels biomaterials per dirigir el destí de les cèl·lules mare.
Objectiu 01
 1. Entendre les vies de senyalització i les molècules implicades en la regeneració de teixits.
 2. Dissenyar i produir biomaterials que puguin alliberar molècules de manera seqüencial per imitar les vies naturals de regeneració tissular natural.
 3. Dissenyar biomaterials per a la distribució de ions terapèutics que puguin millorar el potencial regeneratiu en comparació amb les biomolècules.
 4. Dissenyar i fabricar tintes biològiques imprimibles que puguin encapsular cèl·lules.
Objectiu 02
 1. Desenvolupar protocols que permetin la diferenciació cel·lular mitjançant estratègies més eficients que les actuals
 2. Modular la resposta cel·lular mitjançant diferents molècules i/o ions
Objectiu 03
 1. Dissenyar nous biomaterials endodòntics.
 2. Millorar i dissenyar millors implants dentals per afavorir els temps d’osseointegració.
Objectiu 04