Postgrau en Al·lergologia per a Infermeria

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 10-01-2024 al 31-07-2024
Crèdits
15 ECTS
Preu
79,00€ / ECTS x 15 = 1.185,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
Places
20
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Actualment les al·lèrgies tenen cada vegada una incidència més rellevant en la societat occidental. No obstant això, hi ha una manca formativa en al·lergologia en els estudis universitaris de Medicina i Infermeria, que dificulta el tractament d'aquestes patologies. Per aquest motiu, UIC Barcelona inclou en el temari del Grau en Medicina una assignatura oficial sobre malalties al·lèrgiques, i es converteix així en l'única universitat catalana que ho fa i en una de les poques en l’àmbit estatal. En el cas dels futurs infermers i infermeres, UIC Barcelona ofereix un postgrau especialitzat a dotar els professionals de la infermeria dels coneixements necessaris per al maneig correcte del tractament de les patologies al·lèrgiques.

Presentació

Objectius

 1. Conèixer les malalties al·lèrgiques des de la base immunològica, així com les diferents tècniques per diagnosticar-les i els protocols terapèutics existents.

En finalitzar el curs, els participants:

 1. Sabran realitzar una anamnesi dirigida correctament i dominaran el maneig d'un pacient al·lèrgic, quant a proves cutànies i test d'exposició, en patologies diverses, respiratòries, alimentàries, medicamentoses, etc.
 2. Seran capaços de formar el pacient en l'ús de medicació específica (autoinjectors d'adrenalina, dispositius d'inhalació, cambres d’inhalació...) i educar-lo en el control de la seva malaltia.

A qui va dirigit?

Diplomats o graduats en Infermeria.

 

Section

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Mòdul Teòric Type: OB Període: Anual ECTS: 8
Pràctiques Type: OB Període: Anual ECTS: 4
Treball Final de Postgrau Type: OB Període: Anual ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Documentació necessària

La documentació necessària per accedir a aquesta activitat es pot trobar a l’enllaç següent

 • Acreditació del Grau o de la Diplomatura en Infermeria
 • Currículum

Criteris d’admissió

Es prioritzarà l’ordre d’inscripció.

Reserva i matrícula

Superat el procés d'admissió, es realitzarà l'ingrés del 20 % del total del preu del postgrau, en concepte de reserva de plaça, després de rebre la carta oficial d'admissió. Formalitzada la matrícula, s'abonarà en un pagament únic el 80 % restant.

 

Beques i finançament