Universitat Internacional de Catalunya

Educació II: Fonaments de Desenvolupament Històric de l'educació

Educació II: Fonaments de Desenvolupament Històric de l'educació
9
10598
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Per a qualsevol consulta, o per concertar una entrevista, us podeu adreçar al professorat a través del correu electrònic.

Presentació

Moltes vegades, al llarg de la nostra vida personal i en el desenvolupament de la nostra trajectòria professional ens trobem amb problemes que no són estrictament tècnics, sinó humans. Les qüestions sobre “com es pot actuar bé” o “com es poden mantenir bones relacions amb altres persones” tenen una importància decisiva. L’assignatura d’Ètica és l’espai idoni per pensar sobre aquests temes i estudiar-los.

Continguts

Temari

Introducció. 

Tema 1. Què és la Ética

Tema 2. Integritat

Tema 3. Referències històriques

Tema 4.Fonaments d ela Ètica (I)

Tema 5. Fonaments de la Ètica (II)

 Tema 6. Acció humana i llibertat

Tema 7.  La Felicitat

Tema 8. Fortalesa i Temprança

Tema 9. Prudència y Judici Moral

Tema 10. Justícia i llei natural, drets humans

Tema 11. Virtuts intel·lectuals i presa de decisions

Tema 12. L'amistat i l'amor  

Tema 13. La veritat i la relació amb els altres

Tema 14. El mal menor i la cooperació al mal

Tema 15. Trascendència

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula40% Treball a classe i lliurament pràctiques

10% Partial exam

50% Examen final