Certamen Literari

El certamen literari és un concurs de relats curts i poesia que es convoca anualment des de l'any 1998 a UIC Barcelona.

Categoria

  • Relat curt (màxim 1.000 paraules)
  • Poesia

Qui hi pot participar?

S’hi poden presentar tots els membres de la comunitat universitària de UIC Barcelona a títol individual (es pot presentar una obra per persona en cada categoria).

Temàtica

La temàtica és lliure. Es pot presentar una obra per persona i per categoria, és a dir, màxim un total de dues obres.

Idioma

Català o castellà

Termini de presentació

Del 28 de febrer al 20 de març de 2024

Inscripció

Omple aquest formulari per inscriure-t'hi i adjuntar la teva obra. Quan adjuntis la teva obra, envia’ns una cita del que has escrit: la que més t’agradi, la que representi més bé l’obra, la que vulguis.

Característiques del document: lletra Arial, 10, justificat, amb el títol en negreta a l’inici del document. Les obres que no compleixin amb les bases seran desqualificades.

Jurat

El jurat estarà constituït per experts en la matèria, que valoraran els treballs presentats i atorgaran el premi, segons el seu criteri, a les millors composicions. Tanmateix, el jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si la qualitat dels treballs no és prou bona. La decisió del jurat no es podrà apel·lar i no s’atorgarà més d’un premi per participant.

Premi

Es lliurarà un premi valorat en 100 € per gastar a l’Fnac, tant en la categoria de relat curt com en la de poesia.

L’obra guanyadora s'anunciarà durant l’Abril Cultural. La participació en aquest certamen implica l'acceptació d'aquestes bases.

Drets de reproducció

Els participants autoritzen sense limitació de sistemes, mitjans, ni països, la reproducció de les seves obres sense abonament de drets. Els concursants es responsabilitzen de qualsevol reclamació per drets.

  1. La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
  2. UIC Barcelona es reserva el dret d'acceptar i publicar les obres presentades.
  3. La resolució que s’hagi d’adoptar per qualsevol incidència no prevista en aquestes bases correspon a UIC Barcelona, que l’ha de resoldre amb el millor criteri, sense que cap recurs sigui procedent.

Guanyadors del certamen literari curs 2023-2024

Categoria relat curt

Auriculares, de Raquel Ibáñez Monforte, doctoranda de Comunicació Audiovisual.

Categoria poesia

Amor Hiriente, de Míriam Sánchez Niño, de primer de Periodisme i Comunicació Audiovisual.
 


S’han presentat 22 obres en total: 13 en prosa i 9 poemes.

El jurat ha estat format per:
 

  • Ricardo M. Jiménez-Yáñez: Doctor en Lingüística per la Universitat de Navarra, professor de les facultats de Dret i Humanitat a la UIC Barcelona.
  • Hortensia Galí: Periodista, directora de diverses publicacions i revistes. Ha participat com a jurat en premis literaris i forma part de diverses associacions literàries.  
  • Jaume Figa: Graduat en Comunicació Audiovisual i Doctor per la UIC