Aplicació de Models D’equacions Estructurals a Estudis D’empresa Mitjançant L’ús de Programari EQS

Tipus de programa
Seminaris,tallers,conferències
Durada
2 semestres
Crèdits
0.5 ECTS
Places
40
 • Inici
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Contacte

Seminari eminentment pràctic. S’iniciarà el seminari amb una revisió d’aspectes teòrics sobre Structural Equation Modeling (SEM). A continuació, s’explicaran detalls pràctics per a l’ús del programari específic EQS. A l’última part, es resoldran diferents situacions reals aplicant els coneixement desenvolupats utilitzant EQS. Al final del curs es tindrà coneixement per treballar amb una base de dades i avaluar el model proposat per l’investigador.

El curs l’imparteix el DrFrederic Marimon i la Dra. Marta Mas:

Frederic Marimon és catedràtic i vicerrector de Planificació i Qualitat i professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials. El seu principal camp d’interès és la gestió de qualitat, abordada des de diferents àrees: sistemes estandarditzats de gestió de qualitat (ISO 9000), models de gestió de qualitat (EFQM), avaluació de qualitat en serveis, especialment en serveis en línia, anàlisi de difusió de diferents estàndards de gestió, anàlisi de les dimensions de qualitat en diferents sectors com els serveis de salut, banca en línia, agències de viatges en línia o supermercats en línia.

Marta Mas és professora agregada de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, i degana d’aquesta mateixa facultat. La seva activitat docent principal se centra en les àrees de direcció estratègica i recursos humans. De manera similar, ha desenvolupat les seves línies principals de recerca en temàtiques relacionades amb les gestió del coneixement, l’estratègia i la missió corporativa. A més a més, ha fet diverses investigacions quantitatives a través del mesurament de la qualitat en diferents sectors i tipologies d’empreses.

Section

Dimarts 7 de juliol de 2020

10.00-13.00 h; 15.00-16.00 h

- Introducció

- Anàlisi de la variància

- Regles per determinar els paràmetres del model

- Especificació del model

- Ajustament del model

- Identificació del model

- La lògica de l’ajustament del model

- How EQS works… Output EQS

- Casos d'aplicació SEM:

 • Regressió bivariada
 • Model complet (cas Bagozzi: behavioural intentions)
 • Regressió múltiple
 • Path analysis (casos pràctics; anàlisi de mediació)
 • Test de Lagrange (models niats)
   

Dimecres 8 de juliol de 2020

10.00-13.00 h

- Análisi factorial (exploratori i confirmatori)

- Models amb diferents constructes (cas pràctic: agències de viatges)

- Models de mediació

- Anàlisi multigrup

El mòdul s’acaba aquí, però s’anima els participants a continuar la sessió a latarda per comentar els seus models entre ells, o amb mi.

 

Dimecres 8 de juliol de 2020

15.00-16.00 h

- 15.00 h Taller d’exposició de models dels participants (10 min per model)

- 16.00 h Anàlisi dels models dels participants amb el Dr. Frederic Marimon

Pla d'estudis i assignatures 2019-2020

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Aplicació de Models D’equacions Estructurals a Estudis D’empresa Mitjançant L’ús de Programari EQS Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 0.5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

El curs està dirigit a acadèmics, estudiants de doctorat de qualsevol àrea o professionals interessats en l’ús de procediments estadístics pel modelatge d’equacions estructurals en les seves recerques.

El curs es pot fer per separat o conjuntament amb el d’Introducció al Qualitative Comparative Analysis (QCA) mitjançant l’ús del programari fsQCA.

Contacte

Per reservar plaça, envia un correu a mgarciaz@uic.es