Aplicació de Models D’Equacions Estructurals EQS

Tipus de programa
Seminaris,tallers,conferències
Durada
des del 04-07-2024 al 05-07-2024
Crèdits
1 ECTS
Preu
160,00€ / ECTS x 1 = 160,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
Places
40
Horari
De 10.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 17.00 h
Llengua
Anglès
  • Inici
  • Pla d'estudis i equip docent
  • Requisits d'admissió

El seminari començarà amb una revisió dels aspectes teòrics sobre Models d'Equacions Estructurals (SEM, per les sigles en anglès). S'explicaran els detalls pràctics per a l'ús del programari específic EQS i Smart-PLS. En l'última secció, es resoldran diverses situacions reals aplicant SEM.

El curs l’imparteix el Dr. Frederic Marimon i la Dra. Marta Mas:

Frederic Marimon

Frederic Marimon és catedràtic i vicerrector de Planificació i Qualitat i professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials. El seu principal camp d’interès és la gestió de qualitat, abordada des de diferents àrees: sistemes estandarditzats de gestió de qualitat (ISO 9000), models de gestió de qualitat (EFQM), avaluació de qualitat en serveis, especialment en serveis en línia, anàlisi de difusió de diferents estàndards de gestió, anàlisi de les dimensions de qualitat en diferents sectors com els serveis de salut, banca en línia, agències de viatges en línia o supermercats en línia.

Marta Mas

Marta Mas és professora agregada de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, i degana d’aquesta mateixa facultat. La seva activitat docent principal se centra en les àrees de direcció estratègica i recursos humans. De manera similar, ha desenvolupat les seves línies principals de recerca en temàtiques relacionades amb les gestió del coneixement, l’estratègia i la missió corporativa. A més a més, ha fet diverses investigacions quantitatives a través del mesurament de la qualitat en diferents sectors i tipologies d’empreses.

Section

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Aplicació de Models D’Equacions Estructurals EQS Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Període: període del calendari
  • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Inscripció de l'1 de març al 30 de maig. Admissió per ordre d’inscripció (40 places).

El curs està dirigit a acadèmics, estudiants de doctorat de qualsevol àrea o professionals interessats en l’ús de procediments estadístics pel modelatge d’equacions estructurals en les seves recerques.