El Departament de Pràctiques de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials realitza visites concertades a empreses que ho sol·licitin, així com visites a empreses on hi ha alumnes fent-hi pràctiques. La finalitat és la de fer el seguiment de les pràctiques de l’alumne i la d’ampliar al màxim la informació per vincular-les al món universitari. 

Algunes de les empreses que s’han visitat en els últims anys han estat:

  • SEAT SA
  • Grup HUSA
  • BOSCH
  • ROCHE Diagnostics SL
  • Ernest & Young
  • Nike
  • Atrápalo
  • CELSA
  • CASIO
  • FERRERO