• Els seminaris van adreçats a estudiants de doctorat i postdoctorat interessats a millorar les seves habilitats metodològiques.
  • Els seminaris presenten un enfocament eminentment pràctic i en alguns casos utilitzen programari especialitzat. L’objectiu de cada seminari és que després del curs els i les participants adquireixin prou coneixements per treballar amb bases de dades o dades qualitatives, avaluar el seu propi model estadístic o conceptual i fer interpretacions fiables.
  • Mode en línia.
  • Idioma: anglès.
  • Els i les participants han de tenir instal·lat al seu ordinador portàtil el programari necessari per a cada mòdul.