Escola d’Estiu de Metodologies de Recerca de UIC Barcelona (EVUMI)

17-21 de gener del 2022