Dra. Verónica Boix-Mansilla (2021)

Verónica Boix-Mansilla exerceix com a investigadora principal del “Project Zero” de la Harvard Graduate School of Education, on dirigeix els projectes “IdGlobal” i “Re-Imagining Migration”.

Originària de l’Argentina, Verónica Boix Mansilla és una de les expertes mundials més reconegudes en els àmbits de la competència global i l’educació interdisciplinària. La seva feina se centra a com podem preparar la nostra joventut per a un món de creixent complexitat i interdependència, des d’una forta sensibilitat intercultural i la formació en ciències cognitives, desenvolupament humà i educació. L’objectiu és facilitar que els alumnes adquireixin la capacitat de comprendre qüestions contemporànies d’importància global com són la globalització, el genocidi, la migració o el canvi climàtic i puguin actuar. La seva recerca gira entorn de tres àrees principals:

  • La competència global i el seu desenvolupament entre estudiants i professors en diverses regions del món amb una èmfasi particular en l’educació intercultural, l’equitat i la migració.
  • La recerca i l’educació interdisciplinàries de qualitat entre experts, professors i joves.
  • L’ensenyament i l’aprenentatge de qualitat en disciplines (història, biologia, arts) com a lents a través de les quals es pugui entendre el món.

El treball de Verónica Boix-Mansilla ha produït marcs i eines pràctiques per a educadors de tot el món en àmbits com l’aprenentatge, els plans d’estudi, l’avaluació o el desenvolupament  professional. Juntament amb Howard Gardner, director principal del “Project Zero”, Verónica Boix-Mansilla va abordar el concepte de competència global en profunditat l’any 2011. Per als autors, la competència global implica no només la consciència sobre les qüestions globals, sinó “aprendre sobre el món i com funciona” i integrar “idees, eines, mètodes i llenguatges que són centrals en qualsevol disciplina […] per comprometre’s amb els temes candents del nostre temps”. Posteriorment, Verónica Boix-Mansilla va codesenvolupar el marc OCDE-PISA sobre Competència Global, que avui forma part de les proves estandarditzades PISA que s’apliquen a joves de 15 anys a tot el món.

També és impulsora de projectes com Re-Imagining Migration”, un espai web interactiu obert a educadors d’arreu del món que busca que la migració sigui entesa com una experiència humana compartida i, amb això, reduir l’odi i la xenofòbia. També és cofundadora i directora del projecte L@titud” en “Project Zero”, una associació d’escoles i líders llatinoamericans que té com a objectiu proporcionar espais de col·laboració per potenciar la reforma educativa en països en vies de desenvolupament. A més a més, exerceix com a assessora i col·laboradora per a multitud d’institucions, incloent la UNESCO, l’OCDE, l’Asia Society, l’Smithsonian Institute, l’AFS American Field Services, la Longview Foundation, l’Association of American Colleges and Universities, el Council of Chief State School Officers, el Socio-Environmental Synthesis Center, l’International Baccalaureate o el WorldSavvy and Global Kids.

Al llarg de la seva trajectòria ha publicat nombrosos estudis i llibres, entre els quals destaca el seu assaig Educating for Global Competence: Preparing our Youth to Engage the World, escrit juntament amb Tony Jackson l’any 2011 i la segona edició del qual està a punt de publicar-se.