La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) organitza un concurs interuniversitari dirigit als alumnes de doctorat de qualsevol disciplina amb el repte d’explicar la seva recerca durant un temps màxim de 4 minuts en un llenguatge senzill i fàcilment comprensible per a un públic general.

El concurs constarà de dues fases. A la primera fase, cada universitat convoca un concurs intern d’eliminatòria pròpia amb l’objectiu de seleccionar el candidat que representi la universitat. A la segona fase, la FCRi organitza el concurs final de caràcter públic entre totes les universitats de Catalunya, que tindrà lloc al mes de juny.

Seguint les bases del concurs organitzat per la FCRi, l’Escola de Doctorat de UIC Barcelona convoca el concurs intern: Explica la teva tesi en 4 minuts.  

Guanyadors de les edicions anteriors

"Menja greixos i aprima't, el teu cervell sap com fer-ho!" - Any 2020

Anna Fosch, doctoranda en Ciències de la Salut, va resultar guanyadora del concurs intern de UIC Barcelona “Explica la teva tesi en 4 minuts” l’any 2020 amb la presentació titulada “Menja greixos i aprima’t, el teu cervell sap com fer-ho!”.

Fosch també va representar la Universitat en la tercera edició 2020 del concurs organitzat per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRi) “Presenta la teva tesi en 4 minuts” i es va classificar en primera posició.

Documentació