Escola de Doctorat

L'Escola de Doctorat neix amb la voluntat de consolidar UIC Barcelona com una universitat de referència en la formació del personal investigador. S’incardina en el Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència i és la responsable de l’organització, coordinació i supervisió dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció del títol de doctor a la Universitat Internacional de Catalunya.

La creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat Internacional de Catalunya respon a la voluntat dels òrgans de govern de consolidar UIC Barcelona com una universitat de referència en la formació.

Els objectius fonamentals de l’Escola de Doctorat són:

  1. Garantir la qualitat i excel·lència de les tesis doctorals.
  2. Vetllar per la formació integral dels doctorands en les diferents vessants de la recerca i el pensament crític.
  3. Transmetre una visió ètica de la recerca d’acord amb l’humanisme cristià.

Ubicació i contacte

EDOC Campus Barcelona

Ed. Alfa – 3ª Planta 

EDOC Campus Sant Cugat

3ª Planta