Programa de Doctorat en Arquitectura per la Universitat Internacional de Catalunya

Tipus de programa
Doctorats
Durada
Full-time: 3 years. Part-time: 5 years
Places
8
 • Inici
 • Línies de recerca
 • Comissió acadèmica
 • Equip
 • Organització i planificació
 • Beques i finançament
 • Prerequisits i admissió
 • Contacte

El Programa de Doctorat en Arquitectura ofereix un ampli ventall de línies de recerca. Hi trobem: les escales que estudien l’ordenació del paisatge i la ciutat fins a les més precises sobre els sistemes constructius innovadors, i des dels continguts que treballen en la composició, la història i el patrimoni arquitectònics fins als que abracen noves matèries en sostenibilitat, cooperació, participació ciutadana i salut pública.

Aquest programa té el suport de un màster oficial (Màster en Cooperació Internacional).

La incorporació dels doctorands en els diferents grups de recerca és també un objectiu, per especialitzar-se i ampliar els continguts específics de cada línia. L’existència de comissions específiques externes a la universitat, durant el procés d’elaboració de la tesi, garanteix la qualitat de les investigacions i augmenta la possibilitat de crear xarxes científiques al voltant de la tesi, de gran ajuda per al doctorand.

Línies de recerca

Línia de recerca arquitectura i projectes

Responsable

Dr. Alberto Estévez Escalera

Línies de recerca

Aquesta línia de recerca està lligada als objectius i les temàtiques que treballen cadascun dels cinc grups de recerca que s’integren aquí. Els grups corresponen respectivament als perfils fonamentals i els àmbits de la recerca en arquitectura següents :

 • El projecte arquitectònic i el disseny
 • Integració dels estudis de gènere en l’arquitectura i l’art
 • La composició arquitectònica i la història
 • L’urbanisme, l’ordenació del territori i el paisatgisme
 • La cooperació i l’arquitectura

Així, segons apareix a continuació es defineixen, grup per grup, els objectius a mitjà termini i els temes que aborda cadascun. Es constitueix com un conjunt la línia d’investigació que es presenta aquí, “Arquitectura i projectes”.

I. GRE- Architectural Heritage Research (AHR)

Coordinador: Josep Lluís
Membres: Mónica López, Guillem Carabí, Ana Cocho, Diego Navarro

1. Patrimoni i arquitectura romànica

Aquesta sublínia de recerca forma part del Grup de Recerca Emergent Architectural Heritage Research (AHR)

Coordinador: Josep Lluís
Membres: Mónica López
Resum: El camp de recerca principal se situa en l’aprofundiment del coneixement del patrimoni arquitectònic mitjançant la captura massiva de dades amb la tecnologia existent al nostre abast. L’àmbit de recerca es focalitza en els edificis existents des del romànic fins a principis del segle XX. Aquest grup també té com a clar objectiu l’anàlisi de les dades obtingudes tant a partir del software com dels materials i de la tecnologia emprada en la construcció del patrimoni existent.

2. Art i arquitectura dels segles XIX-XX

Aquesta sublínia de recerca forma part del Grup de Recerca Emergent Architectural Heritage Research (AHR)

Coordinador: Guillem Carabí
Membres: Paolo Sustersic, Jelena Prokoplievic
Resum: La recerca es focalitza en el coneixement de les tendències, obres, i arquitectes que varen protagonitzar els segles XIX i XX, aprofundint en els processos històrics que varen contextualitzar l’esmentat període, així com les interaccions existents entre el camp de l’art i de l’arquitectura.

3. Advanced Algoritmics in Architectural Design

Aquesta sublínia de recerca forma part del Grup de Recerca Emergent Architectural Heritage Research (AHR)

Coordinador: Ana Cocho
Membres: Diego Navarro
Resum: Amb un enfocament clarament interdisciplinari, es proposa aprofundir en la relació entre l’arquitectura i la computació dins el procés metodològic del disseny, mitjançant l’estudi de la Intel·ligència Artificial i la seva algorítmica. Deep Learning (DL), Machine Learning (ML), Muti-Agent system Design (MAS), Person-centered Ambient Intelligence (AAL), Computació Evolutiva (EC), Shape Grammar (SG) o Linear and Logistic Regression (LR) formen part del disseny arquitectònic des de la nanoescala a l’escala territorial, tant en l’analítica de dades, Data Mining, com en el discurs teòric, així com en el procediment de consolidació del llenguatge.

II. GRC- Community-based Urbanism (CbU)

Coordinador: Pere Vall
Membres: Carmen Mendoza, Lorenzo Chelleri, Marta Benages, Álvaro Cuéllar

1. Regeneration of Intermediate Landscapes

Aquesta sublínia de recerca forma part del Grup de Recerca Consolidat Community-based Urbanism (CbU)

Coordinador: Pere Vall
Membres: Marta Benages, Álvaro Cuéllar
Resum: Regeneration of Intermediate Landscapes, coordinat per Pere Vall-Casas, tracta: 1) metodologia per a la regeneració participativa de paisatges, inclosa la identificació de valors socials, la presa de decisions i la coproducció de solucions; 2) les implicacions d’aquesta metodologia per a l’educació arquitectònica; i 3) els efectes de l’ús social del paisatge en el benestar dels ciutadans.

2. Post-Emergency Community Resilience

Aquesta sublínia de recerca forma part del Grup de Recerca Consolidat Community-based Urbanism (CbU)

Coordinador: Carmen Mendoza
Membres: Lorenzo Chelleri , Raquel Colacios
Resum: Aquesta línia de recerca forma part del grup GCR: Community-based Urbanism (CbU) i està vinculada al Master of International Cooperation Sustainable Emergency. Architecture Post-Emergency Community Resilience implementa un enfocament transdisciplinari per tractar situacions de conflicte d’emergència, post-conflicte i post-desastre a escala urbana. Tracta específicament: 1) la integració inclusiva dels refugiats urbans; 2) la reconstrucció post-desastre i millora d’assentaments informals; i 3) la resiliència comunitària per a una urbanització sostenible.

III. GRC- Arquitectures Genètiques

Coordinador: Alberto T. Estévez
Membres: Yomna Abdallah, Pablo Baquero, Mariola Borrell, Dragos Brescan, Josep Corcó, Karl S. Chu, Dennis Dollens, Gabriel Fernández, Agustí Fontarnau, Daniela Frogheri, Effimia Giannopoulou, María Gómez, Marwan Halabi, Abdul Harib, Affonso Orciuoli, Ignasi Pérez Arnal, Ariel Valenzuela, Angad Warang.

1. BioDigital Architecture & Theory

Aquesta línia de recerca forma part del Grup Consolidat de Recerca Genetic Architectures (GENARQ)

Coordinador: Alberto T. Estévez.
Membres: Mariola Borrell, Josep Corcó, Karl S. Chu, Gabriel Fernández, Ignasi Pérez Arnal.
Resum: Junt amb el seu corresponent Màster en Arquitectura Biodigital, gestionat pels membres del Grup, des del 2000, aquesta línia d’investigació aborda l’aplicació de la genètica a l’arquitectura de manera interdisciplinària des de dos punts de vista: el real, natural i directe, treballat amb genetistes, i el metafòric, artificial i digital, que utilitza tecnologies CAD-CAM. Emergència, metafísica i computació, complexitat, sostenibilitat, també són paraules clau.

2. Biological Architecture & Digital

Aquesta línia de recerca forma part del Grup Consolidat de Recerca Genetic Architectures (GENARQ)

Coordinador: Yomna Abdallah.
Membres: Dennis Dollens, Agustí Fontarnau, Daniela Frogheri, María Gómez, Ariel Valenzuela.
Resum: La investigació es centra en un nou punt de vista sobre l’entorn, que introdueix tècniques biològiques en l’arquitectura i el disseny, i cerca eines digitals per a una fusió biodigital. Comprendre el potencial del bioaprenentatge, la biofabricació i la genètica. Això va portar a la creació del primer laboratori d’arquitectura genètica del món l’any 2000, on la genètica va començar a aplicar-se a l’arquitectura i el disseny (arbres bioluminiscents, biolamps, bioimpressió, investigació d’estructures amb SEM, etc.).

3. Digital Architecture & Biology

Aquesta línia de recerca forma part del Grup Consolidat de Recerca Genetic Architectures (GENARQ)

Coordinador: Pablo Baquero.
Membres: Dragos Brescan, Effimia Giannopoulou, Marwan Halabi, Abdul Harib, Affonso Orciuoli, Angad Warang.
Resum: En un entorn pioner, internacional i interdisciplinari, demostrat àmpliament durant dues dècades, des de l'any 2000, més específicament haurà de mencionar-se la investigació i l’ensenyança d'arquitectura i computació des de conceptes com Intel·ligència Artificial (AI), Ambient Intelligence (AmI), Deep Learning (DL), Evolutionary Computation (EC), Logistic Regression (LR), Machine Learning (ML), Muti-Agent Systems (MAS), Shape Grammars (SG), entre d’altres.

IV. GRC- Creativitat femenina i cultura visual. (IN)visibilitat històrica de dones creatives

Coordinador: Alfons Puigarnau
Membres: Fernando Sánchez Costa, Antoni Maltas, Almudena Blasco, María Isabel Gabarró, Oriol Vaz-Romero, Iñigo Ugalde Blázquez, Ignacio Infiesta Madurga
Resum: Estudi de la cultura visual produïda per dones al llarg de la història. Anàlisi de la (in)visibilitat històrica de la creativitat femenina. Els membres del grup estudien casos concrets de l’obra creativa de dones que fins ara no han tingut reconeixement històric a diferents camps com la literatura, la música, l’arquitectura o les arts plàstiques.

V GRC- Grup de Recerca Arquitectura i Ciències Socials (GIRAS) en col·laboració amb la UPC

Coordinador: Josep Muntañola
Membres: Magda Saura, Lluis Àngel Domínguez, Jaume Ferrer
Resum: L’arquitectura es basa en tres pilars fonamentals: el projecte, el territori construït i l’ús històric i social. S’analitza com s’articulen aquestes tres bases d’arquitectura tant dins l’àmbit científic, com estètic i finalment ètic-polític. L’objectiu més precís serà, doncs, l’estudi del medi construït com a diafragma entre la nostra ment i la nostra història social d’ús de l’espai.

Líniea de recerca economia de l’empresa

Responsable

Dr. Frederic Marimon Viadiu

Línies de recerca

Aquesta línia de recerca està lligada als objectius i les temàtiques que treballa el grup de recerca que s’hi integra. Les línies del grup de recerca són:

 • Innovació de sistemes ceràmics i industrialització
 • La cooperació i l’arquitectura

Així, segons apareix a continuació es defineixen, grup per grup, els objectius a mitjà termini i els temes que aborda cadascun. Es constitueix com un conjunt la línia d’investigació que es presenta aquí, “Arquitectura i tècnica”.

GRC- Innovación Tecnológica en edificación industrializada y sostenible (LITEIS)

Coordinador: Vicenç Sarrablo
Membres: Juan Trías de Bes, Felipe Pich-Aguilera, Jordi Roviras, Pedro Casariego, Jaume Armengou
Col·laboradors: Teresa Batlle, Cristina Garcia Castelao, Oriol Carrasco

1. Innovació i disseny avançat amb materials ceràmics

Aquesta línia de recerca pertany a la Càtedra Ceràmica Barcelona, que alhora forma part del Grup de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

Coordinador: Vicenç Sarrablo
Membres: Jordi Roviras, Cristina Garcia Castelao
Resum: Recerca en aplicacions arquitectòniques realitzades amb materials ceràmics per a paviments, façanes, gelosies i cobertes. L’objectiu és que aquests sistemes constructius presentin un alt grau d’industrialització i sostenibilitat.

2. Sistemes d’edificació industrialitzada i medi ambient

Aquesta línia de recerca pertany a la Càtedra en Edificació Industrialitzada i Medi ambient (CEIM) que alhora forma part del Grupo de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

Coordinador: Felipe Pich-Aguilera
Membres: Teresa Batlle, Zuzana Prochazkova
Resum: Investigació, desenvolupament i innovació en l’àmbit d’elements i sistemes arquitectònics i tecnològics, amb enfocament en la modularitat, industrialització i sostenibilitat de les solucions desenvolupades.

3. Incorporació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en arquitectura

Aquesta línia de recerca pertany a la Càtedra hARQware Housing alhora forma part del Grup de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

Coordinador: Juan Trías de Bes
Membres: Alessandra Curreli, Mireia Figueras, Nuria Moliner
Resum: L’accepció hARQware destaca la integració entre les disciplines arquitectòniques i les TICs com a element instrumental mitjançant el qual és possible replantejar els paradigmes arquitectònics i proporcionar respostes adequades a problemàtiques actuals i reals. S’aprofundeix la temàtica de l’habitatge col·lectiu, amb l’objectiu de configurar un nou model d’hàbitat social que s’adapti a les necessitats d’una societat i d’un entorn construït en ràpida transformació. Es pretén definir un mòdul d’habitatge flexible i perfectible, en el que les TICs permetin intercanviar informació amb els usuaris i, per mitjà d’ella, modificar els hàbits domèstics i de consum dels usuaris.

4. Estructures arquitectòniques i industrials

Aquesta línia de recerca forma part del Grup de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

Coordinador: Pedro Casariego
Membres: Vicenç Sarrablo, Jordi Roviras
Resum: Aquesta línia focalitza la recerca en els següents punts:

 • Anàlisi d’estructures de l’edificació, conservació, reparació i reforç.
 • Transversalitat entre l’entorn industrial i l’arquitectura.
 • Aplicació de les bases de l’enginyeria mecànica i de l’àmbit industrial en la generació d’estructures d’interès arquitectònic.

El programa se situa dins l’àmbit de la mecànica computacional i està dirigit a graduats en Arquitectura i Enginyeria Industrial.

5. Noves tècniques d’impressió 3D amb materials compòsits aplicats a l’edificació

Aquesta línia de recerca pertany a la Càtedra Ceràmica Barcelona, que alhora forma part del Grup de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

Coordinador: Vicenç Sarrablo
Membres: Jordi Roviras, Oriol Carrasco
Resum: Recerca sobre Materials compòsits CFRP i la seva composició per a crear una possible aplicació en el sector de la edificació, mitjançant nous sistemes i tècniques industrials per abaratir costos i reduïr emissions de C02 tant en la seva elaboració com en la posada en obra. Aquests nous elements disposen d’un grau d’optimització molt alt en quant a processos estructurals mitjançant sistemes de fabricació additiva amb residu 0.

6. Presa de decisions en gestió integrada de projectes mitjançant mètodes multicriteri

Aquesta línia de recerca pertany a la Càtedra Ceràmica Barcelona, que alhora forma part del Grup de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

Coordinador: Jaume Armengou
Membres: María del Mar Casanovas, Mohamad Salimikia
Resum: La cerca efectiva de la sostenibilitat en construcció passa pel procés de presa de decisions. Per donar suport a aquests processos es fan servir metodologies multicriteri que consideren alhora tots els punts de vista, tots el agents implicats i el cicle de vida sencer del projecte, des de la seva planificació fins a la demolició i rebuig, reciclatge o reutilizació.

7. Impressió 3D a partir de pneumàtic reciclat

Aquesta línia de recerca pertany a la Càtedra Ceràmica Barcelona, que alhora forma part del Grup de Recerca Consolidat Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

Coordinador: Jaume Armengou
Membres: L. Antonio Aguilar

Comissió acadèmica

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) té com a objectiu general vetllar per la qualitat de les tesis doctorals i la formació integral dels estudiants de doctorat.

Per això valorarà anualment el document d’activitats del doctorand (DAD) i el desenvolupament del pla de recerca de cada un dels doctorands. Així mateix, és responsable de l’aprovació final de la tesi doctoral per a la seva defensa davant un tribunal.

President

Dr. Vicenç Sarrablo. Departament d'Arquitectura.
sarrablo@uic.es

Vocals

Dra. Marta Benages. Departament d'Arquitectura.
martabenages@uic.es

Dr. Guillem Carabí. Departament d'Arquitectura.
gcarabi@uic.es

Organització i planificació

Durada dels estudis

Els estudis de doctorat es poden realitzar amb dedicació a temps complet o a temps parcial.

 • Durada dels estudis a temps complet: màxim 3 anys
 • Durada dels estudis a temps parcial: màxim 5 anys

Es poden concedir pròrrogues d’extensió de la durada dels estudis, en els casos degudament justificats prèvia sol·licitud a la Comissió Acadèmica de Doctorat.

Matricula i normes

 1. L’estudiant ha de formalitzar anualment la matrícula al programa.
  L’estudiant únicament pot matricular-se en un dels programes de doctorat aprovats. No hi ha l’opció de matricular-se simultàniament en un altre programa.
 2. Es causarà baixa definitiva en el programa en els supòsits següents:
  • Per renúncia voluntària a continuar en el programa, que ha de comunicar per escrit a la Comissió Acadèmica de Doctorat.
  • Per decisió motivada de la Comissió Acadèmica de Doctorat.
  • Per falta de pagament de la matrícula anual dins el període establert.
  • Per finalització del programa de doctorat després de la defensa de la tesi doctoral.
 3. El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal del programa, per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més.
  Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la comissió acadèmica responsable del programa, que es pronunciarà sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand.
 4. Per causes justificades el doctorand pot sol·licitar la pròrroga legalment establerta en la durada dels estudis. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la Comissió Acadèmica del Doctorand, amb tres mesos d’antelació a la data en què venç el termini de durada del programa.

Planificació dels estudis

Durant el període d’estudis, el doctorat a més de desenvolupar el seu pla de recerca haurà de participar en les activitats de formació establertes en el programa.

En concret, durant el primer any dels estudis, haurà d’exposar el pla de recerca i el desenvolupament del projecte de tesi davant la Comissió Específica del Doctorand (CED), com a tràmit previ perquè la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) pugui aprovar el seu pla de recerca. Posteriorment el pla de recerca haurà de ser avaluat pel Comitè d’Ètica de Recerca de la Universitat (CER).

Seguiment

La Comissió Acadèmica del Doctorat (CAD) és la responsable de realitzar el seguiment anual de tots els estudiants de doctorat del programa, i ho fa a través de l’avaluació anual del document d’activitats del doctorand (DAD) i del pla de recerca, així com dels informes emesos pel director de tesi i/o tutor.

Pla de recerca

Al llarg del primer any el doctorand ha d’elaborar un pla de recerca (projecte de tesi), que inclourà almenys la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-lo. Abans de finalitzar el primer any, l’estudiant de doctorat ha de presentar el seu pla de recerca davant d’una comissió d’experts externs a la Universitat Internacional de Catalunya, Comissió Específica de Doctorat (CED), per a la seva aprovació posterior per la CAD.

Anualment la CAD supervisa la progressió de la investigació duta a terme per l’alumne a través del seguiment anual del pla de recerca.

Document d’activitats del doctorand (DAD)

De forma anual, l’estudiant de doctorat ha de presentar un document amb totes les activitats realitzades (cursos de formació, assistència a congressos, impartició de seminaris, estades de recerca, publicació d’articles) per a la seva aprovació per la CAD.

Formació

Al llarg dels estudis de doctorat, l’alumne haurà de realitzar activitats de formació que completin el seu perfil com a investigador. Aquestes activitats poden ser d’àmbit transversal o més específiques de cada programa. L’estudiant de doctorat, juntament amb el seu director (i el seu tutor), seleccionarà aquelles activitats de formació que millor s’adaptin al seu perfil i competències de recerca.

L’Escola de Doctorat organitza anualment activitats de formació transversal, com ara oratòria, ètica de la investigació, maneig de bases de dades, organització de la bibliografia, escriptura d’un article científic, etc.

Els programes de doctorat organitzen activitats de formació específiques de cada programa o línia d’investigació.

Tesis Doctoral

La tesi doctoral es pot presentar en format clàssic o per compendi d’articles, i s’estructura en els apartats següents:

 • I. Introducció: El doctorand ha d’explicar la importància del tema i la coherència dels diferents articles i la complementarietat entre aquests articles.
 • II. Hipòtesi i objectius: S’ha d’explicar la hipòtesi, els objectius.
 • III. Metodologia: Descripció general de la metodologia utilitzada en els articles.
 • IV. Resultats de la recerca:
  • Tesi clàssica: capítols.
  • Tesi per compendi: pels articles publicats o ja acceptats per publicar-los. Els articles han de complir els criteris establerts per la CAD del programa.
 • V. Discussió: Cal fer una discussió global i assenyalar els resultats globals del projecte.
 • VI. Conclusió: Llista de les conclusions obtingudes del treball de tesi.
 • VII. Bibliografia.
 • VIII. Annexos: En cas de tesis per compendi, cal adjuntar text íntegre de l’article publicat o pendent de publicació.

La tesi la revisaran dos experts en el tema externs a la Universitat Internacional de Catalunya, abans d’aprovar-la per a la defensa oral.

Tesis defensades

Justify Beauty, Architectural Sensorium

 • Doctoranda: Lamila Smisici Pasic
 • Director: Dr. Alberto Estévez Escalera
 • Data defensa: 22/03/2018

Entre el pensar y el hacer avanzados

 • Doctoranda: Daniela Frogheri
 • Director: Dr. Alberto Estévez Escalera
 • Data defensa: 22/03/2018

Participación, espacio público y apego al lugar. El caso del San Cosme, Barcelona

 • Doctoranda: Raquel Colacios Parra
 • Directora: Dra. Mª Carmen Mendoza
 • Co-Directora: Dra. Isabelle Anguelovski
 • Data defensa: 02/07/2018

Arquetipos de las tecnologías en la arquitectura y el diseño

 • Doctorand: Fernando Meneses Carlos
 • Director: Dr. Alberto Estévez Escalera
 • Data defensa: 16/07/2018

Els estudis de públic com a eina de gestió en els museus: Estudi de cas dels museus de la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres i el Museu Picasso de Barcelona.

 • Doctorand: Àlvar Sáez Puig
 • Directora: Dra. Judith Urbano Lorente
 • Co-Directora: Dra. Marta Crispí Canton
 • Data defensa: 19/07/2017

Parametric design and digital fabrication workflows in architecture.

 • Doctorand: Aref MAKSOUD
 • Director: Dr. Alberto Estévez Escalera
 • Fecha defensa: 06/06/2017

Procesos naturales aplicados a la arquitectura mediante computación.

 • Doctorando: Diego Navarro Mateu
 • Director: Alberto Estévez Escalera
 • Data defensa: 20/04/2017

Aplicación de Sistemas Geométricos Complejos en la Práctica Arquitectónica. Fondo Teórico de un Proceder Práctico

 • Doctorand: Borja Ferrater Arquer
 • Director: Dr. Alberto Peñín Llobell
 • Co-Director: Dr. Vicenç Sarralbo Moreno
 • Data defensa: 07/04/2017

Beques i finançament

Els estudiants de doctorat han de formalitzar la matrícula de doctorat cada curs acadèmic, inclòs el curs acadèmic en què es dipositi la tesi doctoral.

Taxes acadèmiques per al curs 2020-2021

Matrícula anual al programa

 • Taxes acadèmiques: 778 €
 • Taxes administratives: 82 €

Dipòsit i defensa de tesi

 • Taxes acadèmiques: 1.632 €
 • Taxes administratives: 561 €

Beques

El Vicerectorat de Recerca de la Universitat Internacional de Catalunya ofereix contractes predoctorals per a la realització dels estudis de doctorat, d’una durada de 3 anys, prorrogable a un quart any (+ info).

També hi ha diferents beques atorgades per diverses institucions públiques i privades per a la realització dels estudis de doctorat (+ info).

Prerequisits i admissió

Preinscripció online

A través de la preinscripció en línia el candidat manifesta el seu interès a realitzar els estudis de doctorat a la Universitat Internacional de Catalunya i és la via d’accés per iniciar els tràmits corresponents perquè valori la seva candidatura la Comissió Acadèmica del Doctorat responsable de resoldre la sol·licitud d’admissió.

Sol·licitud d'admissió

 1. El candidat ha d’emplenar el formulari i adjuntar-hi la documentació que es demana segons les indicacions establertes.
 2. Realitzada la sol·licitud on line, rebrà un correu electrònic amb la informació corresponent a la documentació que ha d'aportar i el formulari de sol·licitud d'admissió a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat a través del qual haurà de remetre la documentació següent:
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/passaport
  • Currículum actualitzat amb fotografia
  • Carta de motivació en què s’exposi almenys:
   • a) per què voleu estudiar el Doctorat;
   • b) per què us voleu matricular a UIC Barcelona;
   • c) la línia d’investigació / àrea de coneixement del Programa en el qual voleu fer la tesi,
   • d) per què voleu fer la tesi en la línia de recerca / àrea de coneixement assenyalada o, en cas que no estigui determinada, per què la voleu fer en aquest Programa.
  • Fotocòpia dels documents respectius que acrediten el compliment dels requisits acadèmics segons la via d’accés al Doctorat:
   • a) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat espanyola.
   • b) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de dins de l’EES.
   • c) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de fora de l’EES.
  • En el cas que el candidat tingui previst l’objecte de la seva investigació, ha de presentar una descripció de la proposta d’investigació en la qual s’indiqui, com a mínim, el títol, la descripció, els objectius i la metodologia d’aquesta.
  • En el cas que el candidat presenti una proposta de director de tesi, ha d’adjuntar una carta de suport en la qual el professor/investigador manifesti el seu interès a dirigir la seva investigació.
  • Si el director proposat no és professor de UIC Barcelona, cal adjuntar el currículum del professor, en el qual s’ha de reflectir obligatòriament: el nombre de tesis doctorals que ha dirigit i, si escau, el nombre de sexennis reconeguts.
 3. La Secretaria de l’Escola de Doctorat rebrà tota aquesta informació, revisarà que el candidat compleix els requisits acadèmics d’accés als estudis de doctorat i que el formulari està emplenat correctament i la documentació sol·licitada és completa i correcta; tota aquesta informació configurarà l’expedient del candidat al Programa.
 4. Des de la Secretaria de l’Escola de Doctorat es remetran tots els expedients de sol·licitud a la Comissió Acadèmica de Doctorat.
 5. La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà el nombre de sol·licituds rebudes en relació amb el nombre de places de nou accés del Programa i ha de resoldre l’admissió o no del candidat tenint en compte el currículum del candidat, el seu expedient acadèmic i el fet que el projecte de tesi que proposa s’inclou en una de les línies de recerca del Programa.
 6. Finalment, l’Escola de Doctorat informarà el candidat si ha estat admès o no al Programa i, si és el cas, se l’informarà dels tràmits corresponents per matricular-se al Doctorat.

Requisits acadèmics

A) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat espanyola

Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent:

 1. Que han obtingut un títol universitari oficial de grau (o títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic). En cas de titulacions estrangeres, han d’aportar un títol equivalent a un grau, atorgat per una institució d’ensenyament superior acreditada.
 2. Que han obtingut o estan en disposició d’obtenir un títol de màster universitari/oficial. En cas de titulacions estrangeres, han d’acreditar un títol de màster equivalent, atorgat per una institució d’ensenyament superior acreditada.
  Si en el moment de formalitzar la preinscripció encara no s’han finalitzat els estudis de màster, caldrà enviar la documentació següent:
  • Declaració signada d’estar en disposició d’obtenir el títol de màster universitari abans de l’inici del Programa de Doctorat.
  • Fotocòpia de l’expedient acadèmic provisional de màster universitari.
 3. Es podrà accedir al doctorat, sense haver cursat un màster universitari, en el cas que s’hagi obtingut:
  • El títol de DEA (Diploma d’Estudis Avançats) segons el RD 778/1998, de 30 d’abril.
  • La Suficiència Investigadora segons el RD 185/1985.
  • Un títol de grau de 300 crèdits ECTS.
  • Un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del MECES segons el procediment que estableix el RD 967/2014.
  • Un títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

B) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de dins de l’EEES

Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent:

 1. Que han obtingut un títol d’accés al doctorat (nivell de màster oficial). Certificat acadèmic personal o suplement europeu al títol * de la titulació d’accés al doctorat (nivell de màster), on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d’hores/de crèdits de cadascuna i la nota mitjana de les assignatures superades.
 2. Que han obtingut el títol de grau o equivalent. Certificat acadèmic personal o suplement europeu al títol * de grau o equivalent, on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d’hores/de crèdits de cadascuna i la nota mitjana de les assignatures superades.
  Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès o el francès, cal presentar la traducció jurada original a l’espanyol o al català del títol universitari i del certificat acadèmic.

C) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de fora de l’EEES

Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent:

Que estan en possessió d’un títol obtingut d’acord amb els sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ de què estigui en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.

Això s’ha d’acreditar amb la documentació següent:

 • Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
 • Certificat emès per la universitat d’origen que indiqui que el títol faculta per realitzar estudis de doctorat al país on va ser expedit.

Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès o el francès, cal presentar la traducció jurada original a l’espanyol o català del títol universitari i del certificat acadèmic.

En aquest cas, el candidat haurà d’abonar les taxes corresponents a l’estudi d’equivalència per comprovar que compleix els requisits acadèmics d’accés al doctorat.

Contacte

Més informació i contacte

EDOC
edoc@uic.es
+34 93 254 18 00