Programa de Doctorat en Arquitectura per la Universitat Internacional de Catalunya

Tipus de programa
Doctorats
Durada
des del 02-09-2024 al 29-08-2025
Preu
Matrícula anual al programa: 915€
Drets del dipòsit de la tesi doctoral: 850€
Drets de lectura i defensa de la tesi doctoral: 1.500€
Sol·licitud del títol de Doctor: 315€
Places
11
 • Inici
 • Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)
 • Línies i equip de recerca
 • Informació general
 • Organització i planificació
 • Procés d'admissió
 • Informació Econòmica
 • Tesis defensades
 • Normativa general i enllaços d'interès

El Doctorat en Arquitectura té com a finalitat formar investigadors i especialistes capaços de donar resposta en el seu àmbit als problemes que hi ha a la nostra societat, impulsant la generació de coneixement innovador al servei de la societat.

Per això, els alumnes adquiriran una formació que els capacitarà per generar estudis que aprofundeixin en el coneixement de totes les dimensions que afecten l’arquitectura en els diversos nivells, així com en les diferents dinàmiques dels sistemes humans i tecnològics en què s’inscriu.

El programa de Doctorat en Arquitectura ofereix un ventall ampli de línies de recerca, entre les quals hi ha les escales que estudien l’ordenació del paisatge i la ciutat; els sistemes constructius innovadors; els continguts que treballen en la composició, la història i el patrimoni arquitectònics, i les noves matèries en sostenibilitat, cooperació, participació ciutadana i salut pública.

Aquest Programa de Doctorat també intenta respondre a reptes teòrics i metodològics actuals, per aportar nous coneixements que millorin els sistemes en què es desenvolupa l’arquitectura des d’una perspectiva científica i ètica. Es defensa una arquitectura i un urbanisme en què la innovació pot conviure amb diferents cultures sense exclusions, des d’una vessant humanista que combina les ciències i les arts.

La incorporació dels doctorands als diferents grups de recerca també és un dels objectiu, per tal d’especialitzar i ampliar els continguts específics de cada línia. El fet que hi hagi comissions específiques externes a la UIC durant el procés d’elaboració de la tesi garanteix la qualitat de les recerques i augmenta la possibilitat de crear xarxes científiques al voltant de la tesi, de gran ajuda per al doctorand.

El doctorand o doctoranda del programa adquireix més profunditat en la visió de qualsevol de les diferents escales i entorns que esculli de la disciplina arquitectònica com l'ordenació del paisatge i la ciutat, la projectació dels edificis, els sistemes constructius innovadors, els continguts que treballen en la composició, la història i el patrimoni arquitectònics i les noves matèries en sostenibilitat i cooperació.

En totes aquestes línies, el doctorand o doctoranda podrà liderar projectes de recerca i s'especialitzarà en continguts que enriquiran el seu estatus professional.

Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) té com a objectiu general vetllar per la qualitat de les tesis doctorals i la formació integral dels estudiants de doctorat.

Per això valorarà anualment el document d’activitats del doctorand (DAD) i el desenvolupament del pla de recerca de cada un dels estudiants. Així mateix, és responsable de l’aprovació final de la tesi doctoral perquè es defensi davant un tribunal.

President

Dr. Vicenç Sarrablo. Departament d'Arquitectura.
sarrablo@uic.es

Vocals

Dra. Marta Benages. Departament d'Arquitectura.
martabenages@uic.es

Dr. Josep Lluís i Guinovart. Departament d’Arquitectura 
jlluis@uic.es 

Línies i equip de recerca

Sublínia 1

GRC Sustainable Urban Living

Coordinadora: Dra. Carmen Mendoza

Integrants del grup: Dra. Carmen Mendoza, Dr. Pere Vall, Dra. Marta Benages, Dr. Lorenzo Chelleri, Dr. Diego Navarro, Dr. Borja Ferrater, Dra. Kathrin Golda-Pongratz, Dra. Apen Ruiz Martínez, Sara Eltokhy, Ashley Howard.

 • Sublínia de recerca: Recuperació sostenible i desplaçament

Coordinadora: Dra. Carmen Mendoza

Aquesta línia de recerca aborda la bretxa de coneixement dels planificadors urbans, els encarregats de polítiques i les agències de suport pel que fa a la manera de respondre a la relació cada vegada més gran entre els desastres, la migració i els desplaçaments a escala urbana.

 • Sublínia de recerca: Urbanisme de base comunitària

Coordinadors: Dr. Pere Vall i Dra. Marta Benages

Utilitzant SIG qualitatius i cartografia social, aquesta línia de recerca està orientada a la gestió de rius de base comunitària (ús i percepció ciutadana, grups de rius de base ciutadana, ciència ciutadana); caracterització del voluntariat ambiental (experiències significatives de vida, motivacions, beneficis i barreres), i, envelliment saludable i coproducció d’entorns verds.

 • Sublínia de recerca: Resiliència urbana i regional cap a la sostenibilitat

Coordinador: Dr. Lorenzo Chelleri

Aquesta línia de recerca s'emmarca en l'exploració i la implementació del concepte de resiliència com un conjunt de capacitats adaptatives i transformadores que potencien l'autosuficiència i la sostenibilitat.

Equip investigador i docent

Dra. Carmen Mendoza

Dr. Pere Vall

Dra. Marta Benages

Dr. Lorenzo Chelleri

Dr. Diego Navarro

Dr. Borja Ferrater

Equip investigador col·laborador

Dra. Kathrin Golda-Pongratz

Dra. Apen Ruiz Martínez

Ashley Glenn Howard

Sara Fikry Abdelshafy Eltokhy

Eloïse Deshayes

Timea Szőke

Sublínia 2

Laboratori d'Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

Coordinador: Dr. Vicenç Sarrablo

Integrants del grup: Dr. Vicenç Sarrablo, Dr. Víctor Echarri, Dr. Juan Trias de Bes, Dr. Felipe Pich-Aguilera, Dr. Josep Lluís Guinovart, Dr. Jordi Roviras, Dr. Pedro Casariego, Dr. Oriol Carrasco, Dr. Íñigo Ugalde, Dr. Ricardo Gómez, Dra. Cinta Lluís, Dra. Alessandra Curreli, Teresa Batlle, Cristina García Castelao, Zuzana Prochazkova.

 • Sublínia de recerca: Sistemes constructius innovadors amb elements ceràmics

Coordinador: Dr. Vicenç Sarrablo

En aquesta línia s'investiguen aquells sistemes constructius per a les envolupants de l'arquitectura que utilitzen d'una manera innovadora els productes ceràmics, tant en els formats de maó o teula, com en els de cairons, rajoles i làmines de gran format i petit gruix.

 • Sublínia de recerca: Patrimoni i mecànica de fàbrica. Comprensió estructural d’edificis històrics. Patrimoni sacre i condicionament de l'espai

Coordinador: Dr. Josep Lluís Guinovart

Aprofundiment del coneixement del patrimoni arquitectònic, des del romànic fins a principis del segle XX, mitjançant la captura massiva de dades amb la tecnologia existent al nostre abast. També en aquesta línia de recerca s'analitza el patrimoni sacre, l'estat de conservació, les exigències legislatives i les maneres d'intervenir-hi.

 • Sublínia de recerca: Eficiència energètica d'edificis i medi ambient

Coordinador: Dr. Víctor Echarri

L'objectiu és quantificar la demanda energètica anual dels edificis en funció de les solucions constructives de les envolupants, els sistemes passius aplicats, els sistemes avançats de climatització, així com els impactes ambientals derivats en totes les fases de la construcció, l'ús, la reutilització i la demolició d'edificis a través de l'Anàlisi de Cicle de Vida (LCA).

 • Sublínia de recerca: Anàlisi i Disseny Estructural

Coordinador: Dr. Pedro Casariego

La recercase centra en l'anàlisi i el disseny d'estructures en el camp de l'arquitectura, l'enginyeria de projectes i la construcció i proporciona suport estructural en el desenvolupament de productes en el camp de l'enginyeria industrial i mediambiental.

 • Sublínia de recerca: Arquitectura i salut

Coordinador: Dr. Jordi Roviras

Anàlisi dels espais que habitem en termes de salut i benestar i estudi de nous productes o sistemes constructius que aportin un benefici saludable a l'usuari. Es consideren la capacitat higroscòpica i hidrotèrmica dels materials, la qualitat de l'aire interior, els materials lliures de tòxics, la qualitat i el confort acústic, la il·luminació i l'electroclima, entre d'altres.

Equip investigador i docent

Dr. Vicenç Sarrablo

Dr. Víctor Echarri

Dr. Juan Trias de Bes

Dr. Felipe Pich-Aguilera

Dr. Josep Lluís Guinovart

Dr. Jordi Roviras

Dr. Pedro Casariego

Dr. Íñigo Ugalde

Dr. Oriol Carrasco

Dra. Cinta Lluís Teruel

Dr. Ricardo José Gómez Val 

Equip investigador col·laborador

Cristina García Castelao

Teresa Batlle

Zuzana Prochazkova

Dra. Alessandra Curreli

Sublínia 3

Arquitectures Genètiques (GENARQ)

Coordinador: Dr. Alberto T. Estévez

Integrants del grup: Dr. Alberto T. Estévez,  Dra. Yomna K. Abdallah, Dr. Pablo Baquero, Dra. Magda Bosch, Dr. Dragos Brescan, Karl Chu, Dr. Josep Corcó, Dr. Dennis Dollens, Dr. Gabriel Fernández, Dr. Agustí Fontarnau, Dr. Marcelo Fraile, Dra. Daniela Frogheri, Dra. Effimia Giannopoulou, Dr. Marwan C. Halabi, Dr. Aref Maksoud, Dr. Abel Miró, Affonso Orciuoli, Dra. Lamila Simisic, Dr. Angad Warang, Ignasi Pérez Arnal.

 • Sublínia de recerca 1: BioDigital Architecture (& Theory)

Coordinadors: Dr. Alberto T. Estévez i Dr. Josep Corcó

Juntament amb el Màster en Arquitectura Biodigital corresponent, aquesta línia de recerca aborda l'aplicació de la genètica a l'arquitectura de forma interdisciplinària des de dos punts de vista: el real, natural i biològic, treballat amb genetistes, i el metafòric, artificial i digital, que utilitza tecnologies CAD-CAM i IA. Morfogènesi biològica i digital, organicisme digital, emergència, metafísica i computació, intel·ligència artificial, complexitat i sostenibilitat són les paraules clau.

 • Sublínia de recerca 2: Biological Architecture (& Digital)

Coordinadors: Dr. Alberto T. Estévez i Dra. Yomna K. Abdallah

Introducció de tècniques biològiques en l'arquitectura i el disseny amb eines digitals per aconseguir una fusió biodigital, incloentel potencial del bioaprenentatge (bio-learning), la biofabricació (bio-manufacturing) i la genètica. Amb això es va crear el primer laboratori d'arquitectura genètica del món el 2000, en què la genètica es va començar a aplicar a l'arquitectura i al disseny (arbres bioluminescents, biolamps, bioimpressió, investigació d'estructures amb SEM, biomaterials, etc.).

 • Sublínia de recerca 3: Digital Architecture (& Biology)

Coordinadors: Dr. Alberto T. Estévez i Dr. Angad Warang

En un entorn pioner, internacional i interdisciplinari, demostrat àmpliament durant més de dues dècades, des de l'any 2000, en què es va muntar el primer laboratori d'arquitectura digital d'Espanya, cal esmentar específicament la recerca i la docència d'arquitectura i computació des de conceptes com la Intel·ligència Artificial (AI), Ambient Intelligence (AmI), Deep Learning (DL), Evolutionary Computation (EC), Logistic Regression (LR), Machine Learning (ML), Multi-Agent Systems (MAS), Shape Grammars (SG), entre d'altres.

 • Sublínia de recerca 4: Composició Arquitectònica (i Projectes)

Coordinadors: Dr. Alberto T. Estévez Dra. Judith Urbano

Aquesta línia de recerca és la més antiga de UIC Barcelona, fundada el 1998 pel catedràtic de Composició Arquitectònica, el Dr. Alberto T. Estévez, i recull les possibles investigacions al voltant de la composició arquitectònica i els projectes arquitectònics, la teoria i la història de larquitectura i del disseny.

Equip investigador i docent

Dr. Alberto T. Estévez

Dra. Yomna K. Abdallah

Dra. Magda Bosch

Dr. Josep Corcó

Dr. Gabriel Fernández

Dra. Judith Urbano

Equip investigador col·laborador

Dr. Dragos Brescan

Dr. Pablo Baquero

Karl Chu

Dr. Dennis Dollens

Dr. Agustí Fontarnau

Dr. Marcelo Fraile

Dra. Daniela Frogheri

Dra. Effimia Giannopoulou

Dr. Marwan C. Halabi

Dr. Aref Maksoud

Dr. Abel Miró

Affonso Orciuoli

Dra. Lamila Simisic

Dr. Angad Warang

Ignasi Pérez Arnal

Informació general

Organització i planificació

Informació específica del programa

Formació - Doctorat en Arquitectura

ARQUITECTURA

Obligatori / Any 1 - Seminari sobre criteris ètics de la recerca científica i altres possibles qüestions ètiques relacionades amb l’àmbit de la recerca, la ciència, la tecnologia i l’exercici professional

Obligatori / Any 2 - Curs sobre bases de dades, indicadors i avaluació de la producció científica

Obligatori / Any 2 - Curs avançat en protecció de la propietat intel·lectual i transferència de tecnologia

Obligatori / Any 3 - Seminaris de recerca

Optatiu / Any 3 - Curs taller de redacció d’articles per a publicacions especialitzades i de divulgació

Optatiu / Any 3 - Curs taller de redacció d’un projecte de recerca i sol·licitud de finançament

Comissió específica de Doctorat (CED)

Abans de finalitzar el primer any, l’estudiant de doctorat ha de presentar el seu Pla de Recerca davant d’una comissió d’experts externs a la UIC, Comissió Específica de Doctorat (CED), perquè posteriorment l’aprovi la CAD.

Els aspectes que s’han de tenir en compte en l’exposició oral i que s’avaluaran són els següents:

 1. Demostrar l’objectiu científic del pla de recerca: estat de la qüestió, contribució del treball al període actual i rellevància del tema d’estudi.
 2. Exposar la metodologia i el pla de treball proposat per aconseguir l’objectiu científic del projecte.
 3. Demostrar que la durada o la planificació temporal del projecte és raonable per assolir els objectius proposats.
 4. Mostrar habilitats comunicatives.
 5. Tenir la capacitat de donar una resposta crítica i raonada a les preguntes que faci la Comissió.
 6. Exposar altres dades rellevants durant el període actual del pla de recerca: integració del doctorand a l’equip de recerca (si escau).

Desenvolupament i aprovació

 • La CED ha d’avaluar la qualitat i la viabilitat del pla de recerca i el pot rebutjar si no li sembla adequat.
 • Cada membre de la CED ha d’avaluar els aspectes que es descriuen en la plantilla i pot fer recomanacions, pot indicar les modificacions que s’han de fer obligatòriament o pot fer qualsevol altre comentari en relació amb el pla de recerca avaluat.
 • En acabar, el president de la CED ha d’emplenar l’acta d’avaluació

Avaluació del pla de recerca

 • Apte: el projecte i l’exposició són correctes.
 • Apte amb suggeriments de millora: la CED recomana al doctorand fer-hi alguns canvis que no afecten de manera substancial el pla de recerca, però que poden millorar el projecte de tesi.
 • Projecte amb modificacions obligatòries: s’ha de revisar el projecte per incorporar-hi els canvis que hagi indicat la CED que modifiquen de manera important el pla de recerca presentat (objectius, metodologia, capacitat de realització, etc.). El doctorand haurà de presentar novament el projecte, per escrit o en exposició oral davant de la CED, segons se li indiqui.
 • No apte: el doctorand ha de presentar un nou projecte davant de la CED.

Procés d'admissió

Perfil d'ingrés i criteris d’admissió per al Doctorat en Arquitectura

a) El perfil d’ingrés recomanat per als estudiants del doctorat és el següent:

 • Títol (grau o màster) relacionat amb l’àmbit de l’arquitectura en tots els nivells conceptuals i escalars, és a dir: Arquitectura, Urbanisme, Enginyeria (vinculada a l’àmbit de la construcció i de les estructures), Disseny, Belles Arts, Història de l'Art (vinculada a l’àmbit de la història de l’arquitectura), Filosofia (vinculada a l’àmbit de l’estètica), etc., o altres camps afins que incloguin matèries relacionades amb la recerca de l’arquitectura i les disciplines que l’envolten.
 • Experiència prèvia en l’elaboració d’un treball de recerca.
 • Vocació per les arts, les tècniques, les ciències o la recerca.
 • Bon nivell d’idiomes.

b) Criteris d’admissió. La CAD seleccionarà els candidats sobre la base de la ponderació següent:

 • Expedient acadèmic, currículum i experiència prèvia en recerca: 40 %
 • Afinitat disciplinar amb les línies de recerca: 10 % (proposta del pla de recerca)
 • Entrevista personal: 20 % (carta de suport)
 • Bon nivell d’idiomes: 20 % (mínim el nivell B1 d’anglès, segons el marc europeu comú de referència d’idiomes)
 • Carta de motivacions per matricular-se al doctorat: 10 %

Informació Econòmica