Directori

ELTOKHY, Sara Fikry Abdelshafy

Departament de Arquitectura
Secció

ELTOKHY, Sara Fikry Abdelshafy

CV

Perfil del professor

Arquitectura, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Universitat Internacional de Catalunya