Matrícula al doctorat

L’estudiant ha de formalitzar anualment la matrícula al programa i únicament es pot matricular en un dels programes de doctorat aprovats. No hi ha l’opció de matricular-se simultàniament en un altre programa.

Matrícula anual cada curs acadèmic

Els estudiants de doctorat han de formalitzar anualment la matrícula de doctorat corresponent a la supervisió de la tesi, les activitats de formació i l’avaluació anual de la CAD.

Matrícula en el moment del dipòsit i de la defensa de la tesi

Al final de la tesi, caldrà formalitzar la matrícula del dipòsit i de la defensa de la tesi.

Un cop s’hagi defensat la tesi, s’hauran d’abonar les taxes administratives de sol·licitud del títol de doctor.

Informació econòmica

Matrícula anual al programa: 915€

  • Taxes acadèmiques: 825€
  • Taxes administratives: 90€

Drets del dipòsit de la tesi doctoral: 850€

  • Taxes acadèmiques: 670€
  • Taxes administratives: 180€

Drets de lectura i defensa de la tesi doctoral: 1500€

  • Taxes acadèmiques: 1040€
  • Taxes administratives: 460€

Sol·licitud del títol de Doctor:

  • Taxes administratives: 315 €

Beques i ajuts

El Vicerectorat de Recerca de UIC ofereix contractes predoctorals per a la realització dels estudis de doctorat. També hi ha diferents beques atorgades per diferents institucions públiques i privades per a la realització dels estudis de doctorat.