Matrícula al doctorat

L’estudiant ha de formalitzar anualment la matrícula al programa i únicament es pot matricular en un dels programes de doctorat aprovats. No hi ha l’opció de matricular-se simultàniament en un altre programa.

Matrícula anual cada curs acadèmic

Els estudiants de doctorat han de formalitzar anualment la matrícula de doctorat corresponent a la supervisió de la tesi, les activitats de formació i l’avaluació anual de la CAD.

Matrícula en el moment del dipòsit i de la defensa de la tesi

Al final de la tesi, caldrà formalitzar la matrícula del dipòsit i de la defensa de la tesi.

Un cop s’hagi defensat la tesi, s’hauran d’abonar les taxes administratives de sol·licitud del títol de doctor.

Informació econòmica

Matrícula anual al programa: 885 €

  • Taxes acadèmiques: 800 €
  • Taxes administratives: 85 €

Dipòsit i defensa de tesi: 2230€

  • Taxes acadèmiques: 1650 €
  • Taxes administratives: 580 €

Sol·licitud del títol de Doctor:

  • Taxes administratives: 315 €

Beques i ajuts

El Vicerectorat de Recerca de UIC ofereix contractes predoctorals per a la realització dels estudis de doctorat. També hi ha diferents beques atorgades per diferents institucions públiques i privades per a la realització dels estudis de doctorat.