Programa de Doctorat en Ciències de la Salut per la Universitat Internacional de Catalunya

Tipus de programa
Doctorats
Durada
Full-time: 3 years. Part-time: 5 years
Places
70
 • Inici
 • Línies de recerca
 • Comissió acadèmica
 • Organització i planificació
 • Beques i finançament
 • Prerequisits i admissió
 • Contacte

El Programa de Doctorat en Ciències de la Salut aglutina el coneixement i l’experiència dels professors investigadors dels departaments de Medicina, Odontologia, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Bioenginyeria i Ciències Bàsiques. Aquest plantejament és conseqüència d’entendre que la salut s’ha d’abordar d’una manera interprofessional i pluridisciplinària.

Es pretén que els futurs doctors, a més a més de la recerca específica en el seu tema de recerca, puguin aprendre de les visions diverses i complementàries procedents d’altres disciplines. El Programa també està interrelacionat amb els altres programes de la Universitat i ofereix la possibilitat d’estudiar la influència de l’educació, la comunicació, l’economia o l’urbanisme sobre la salut.

El Programa disposa de totes les infraestructures del Campus Sant Cugat (laboratoris de recerca biomèdica, microscòpia, cultius cel·lulars, materials odontològics, simulació, bioenginyeria, etc.) així com les instal·lacions de la clínica odontològica, sales de fisioteràpia, hospitals universitaris i centres associats en els quals hi ha totes les especialitats mèdiques, quirúrgiques i de serveis centrals.

Línies de recerca

Línies de recerca: Introducció

El programa de Doctorat en Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya s’adequa de manera coherent a l’oferta formativa i acadèmica actual en què es proposen les línies de recerca següents, integrades per un nodrit grup de professors amb experiència investigadora acreditada.

Coordinador:

Dr. Albert Balaguer 

LÍNIA 1: PAL·LIACIÓ AL FINAL DE LA VIDA I EN LA CRONICITAT. COMUNICACIÓ AMB EL PACIENT

Responsable de la línia de recerca: Dra. Cristina Monforte

Objectius:

 • Estudiar els aspectes biològics i psicològics que porten els pacients a desitjar la mort.
 • Desenvolupar models de diagnòstic, acompanyament i tractament, per als malalts i per als parents pròxims.
 • Desenvolupar models d’aprenentatge per formar els professionals.

Aquesta línia integra un grup de recerca reconegut consolidat (2017-SGR-1004) i la càtedra d’empresa WeCare: Atenció al Final de la Vida.

L’objecte d’estudi del grup és el sofriment i particularment el desig d’avançar la mort (DAM) en persones amb malaltia avançada. En aquests anys, hem intentat respondre a algun dels interrogants més urgents sobre aquest fenomen: Quin significat té per a qui l’experimenta? Per què alguns pacients, però no tots, poden desitjar morir? Quina incidència té i quins factors podrien actuar com a desencadenants del DAM?

La nostra recerca s’ha efectuat des d’una perspectiva multidimensional (incloent-hi aspectes físics, emocionals, socials i espirituals) i procurant abastar pacients, famílies i professionals. Aquest grup ha contribuït a millorar: a) la comprensió i conceptualització del DAM, b) la seva detecció i avaluació i c) la identificació i millor enteniment d’alguns factors que hi estan relacionats.

Equip de professors investigadors

 • Dra. Cristina Monforte
 • Dr. Albert Balaguer
 • Dr. Josep María Porta
 • Dra. María Fernández Capo

LÍNIA 2: EDUCACIÓ EN SALUT

Responsable de la línia de recerca: Dr. Albert Gallart

Objectius: La línia de recerca Educació en Salut UIC Barcelona treballa en dos grans eixos:

 • Educació per a la salut, dirigida a millorar el coneixement sobre la salut i els seus condicionants per part de la població i a capacitar els futurs professionals de la salut com a formadors en salut;
 • Educació en ciències de la salut, dirigida a millorar la formació dels futurs professionals de la salut perquè assoleixin l’excel·lència professional, tant en les capacitats tècniques com en les competències relacionals, l’autogestió, la interprofessionalitat, la priorització i la presa de decisions.

Equip de professors investigadors

 • Dr. Albert Gallart
 • Dr. Esteve Llargués
 • Dra. Mireia Llaurado
 • Dr. Lluís Giner
 • Dra. Encarnación Rodríguez
 • Dra. María Ángeles De Juan

LÍNIA 3: RECERCA TRANSLACIONAL, CLÍNICA I APLICADA

Responsable de la línia de recerca: Dr. Xavier Corbella

Objectius:

 • Aplicació en la pràctica clínica dels coneixements adquirits al laboratori d’àmbit biomèdic i/o de les ciències bàsiques i/o experimentals, amb l’objecte de millorar l’atenció a la salut de les persones.
 • Conèixer els mecanismes de la malaltia, així com els seus determinants demogràfics, epidemiològics i/o socioeconòmics, i també les seves característiques clíniques, els procediments diagnòstics i/o terapèutics, els factors pronòstics i/o les mesures preventives.
 • Analitzar les millors pràctiques en termes d’activitat, qualitat, seguretat, eficiència i satisfacció, tant en l’àmbit assistencial, professional, organitzatiu, institucional com del mateix sistema sanitari, i també en l’àmbit de la salut pública i/o les polítiques sanitàries.

Equip de Professors investigadors

 • Dr. Xavier Corbella
 • Dr. Alfonso Antón
 • Dr. Rafael Fernández
 • Dr. Rafael Barraquer
 • Dra. Paloma Puyalto
 • Dra. Esperanza Gómez Duran
 • Dr. José María Serra Renóm
 • Dr. Ramón Grimal

LÍNIA 4: MALALTIES INFECCIOSES: PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT

Responsable de la línia de recerca: Dr. José Nart

Objectius:

 • Estudiar avenços científics i establir millores medicosanitàries en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties infeccioses.
 • Estudiar la interrelació i la translació de les diferents malalties infeccioses.
 • Promoure la salut general del pacient, reduint el risc d’infeccions i malalties inflamatòries.

Equip de professors investigadors

 • Dr. José Nart
 • Dra. Carmen Muñoz Almagro
 • Dra. Esther Calbo
 • Dr. José María Badia
 • Dr. Andrés Matteo Pascual
 • Dr. Antonio Santos-Alemany

LÍNIA 5: AVALUACIÓ DELS DETERMINANTS DE SALUT

Responsable de la línia de recerca: Dr. José M. Martínez Sánchez

Objectius:

Caracteritzar els determinants de la salut de la població del nostre entorn.

 • Avaluar les polítiques sanitàries implementades.
 • Desenvolupar polítiques de salut pública de prevenció primària, secundària, terciària i quaternària per reduir l’impacte de les malalties no transmissibles en la població.
 • Trobar nous marcadors biològics per a la correcta caracterització dels determinants de la salut.

Equip de professors investigadors

 • Dr. José M Martínez-Sánchez
 • Dr. Juan Carlos Martín-Sánchez
 • Dr. Carlos García Forero
 • Dr. Joan Bosch Sabater
 • Dra. Cristina Lidon Moyano
 • Dr. Adrián González Marrón

LÍNIA 6: VALORACIÓ I ACTUACIÓ DE LA FISIOTERÀPIA EN EL CONTROL DEL MOVIMENT

Responsable de la línia de recerca: Dra. M. Caridad Bagur Calafat

Objectius:

En aquesta línia l’objectiu principal de recerca d’aquest grup és analitzar els mecanismes de valoració i actuació de la fisioteràpia en els processos involucrats en el control i l’execució del moviment.

Equip de professors investigadors

 • Dra. Mª Caridad Bagur Calafat
 • Dra. Rosa Mª Cabanas Valdés
 • Dra. Montserrat Girabent Farrés
 • Dr. Ramón Olivé Vilás
 • Dr. Pere Ramón Rodríguez Rubio
 • Dr. Ernesto Herrera Pedroviejo

LÍNIA 7: BIOENGINYERIA I MEDICINA REGENERATIVA

Responsable de la línia de recerca: Dr. Román Pérez Antoñanzas

Objectius:

 • Entrellaçar conceptes multidisciplinaris de diverses àrees com la biologia, la química, la ciència dels materials, la física i la medicina per desenvolupar dispositius mèdics que puguin millorar la regeneració o substitució d’òrgans danyats.
 • Entendre i estudiar les interaccions entre els dispositius mèdics dissenyats i els teixits vius.
 • Aprendre metodologies i tècniques experimentals en el camp de la Bioenginyeria i la Medicina Regenerativa.

Equip de professors investigadors

 • Dr. Javier Gil Mur
 • Dr. Román Pérez Antoñanzas
 • Dr. Luis Maria Delgado Garoña
 • Dra. Mireia Hoyos Nogues

LÍNIA 8: RECERCA BÀSICA I CLÍNICA APLICADA A L’ODONTOLOGIA

Responsable de la línia de recerca: Dr. Federico Hernández-Alfaro i Dr. Miguel Roig Cayón

Objectius:

Tractament i Rehabilitació de l’Invàlid Oral Aprofundir en el tractament dels processos responsables de la invalidesa oral, tractament de les seqüeles provocades per malaltia tumoral maxil·lofacial, osteoquimionecrosi dels maxil·lars, trauma, atròfia maxil·lomandibular per edentulisme i alteracions del desenvolupament maxil·lofacial.

Equip de professors investigadors

 • Dr. Federico Hernández Alfaro
 • Dr. Miguel Roig Cayón
 • Dr. Josep Cabratosa,
 • Dr. Fernándo Duran-Sindreu
 • Dr. Francesc Abella
 • Dr.- Javier Mareque
 • Dr. Jordi Gargallo Albiol
 • Dr. Andreu Puigdollers
 • Dra. Montserrat Mercade

LÍNIA 9: RECERCA EN NEUROCIÈNCIES

Responsable de la línica de recerca: Dra. Núria Casals

Objectius:

L’estudi molecular, cel·lular i fisiològic de les neurones i la seva integració en l’organisme sencer. Actualment, les sublínies de recerca són les següents:

 • Control hipotalàmic del metabolisme energètic i prevenció de l’obesitat.
 • Transport dels receptors AMPA de glutamat i el seu paper en la cognició.
 • Bases moleculars de l’espastia paraplègica hereditària.
 • Regulació del transport axonal per nutrients.
 • Imatge funcional in vivo de circuits cerebrals per al processament sensorial, predictiu i d’atenció.
 • Plasticitat dels circuits cerebrals corticals.
 • Disfuncionalitat dels circuits neuronals en les malalties psiquiàtriques.

Equip de professors investigadors

 • Dra. Núria Casals
 • Dra, Rosalía Rodriguez
 • Dra. Rut Fadó
 • Dr. Miguel Baena
 • Dr. Pau Mezquita
 • Dra. Begoña Díaz
 • Dr. Adam Ransom
 • Dr. Miguel Bosch
 • Dr. Sebastian Ignacio Zagmutt

LÍNIA 10: RECERCA EN FISIOLOGIA CEL·LULAR I MALALTIES HEMATOLÒGIQUES HEREDITÀRIES

Responsable de la línia de recerca: Dr. Josep Clotet

Objectiu:

Equip format per biòlegs amb l’objectiu d’estudiar diferents aspectes relacionats amb el camp de la fisiologia cel·lular:

 • Control del cicle cel·lular de Saccharomyces cerevisiae.
 • Anàlisi del paper de noves ciclines en tumors.
 • Resposta cel·lular a la limitació de nutrients.
 • Diagnòstics genètics de malalties del metabolisme del ferro i altres malalties hematològiques hereditàries.

Equip de professors investigadors

 • Dr. Josep Clotet
 • Dr. Javier Jiménez
 • Dra. María Ponte Cardoso Ribeiro
 • Dr. Samuel Bru
 • Dra. Natalia  Ricco
 • Dra. Mayka Sánchez Fernández
 • Dr. Jaume Reventos Puigjaner
 • Dr. Miguel Ángel Carrasco

Comissió acadèmica

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) té com a objectiu general vetllar per la qualitat de les tesis doctorals i la formació integral dels estudiants de doctorat.

Per això valorarà anualment el document d’activitats del doctorand (DAD) i el desenvolupament del pla de recerca de cada un dels doctorands. Així mateix, és responsable de l’aprovació final de la tesi doctoral per a la seva defensa davant un tribunal.

CAD del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut està formada per:

President

Dr. Joan Bosch. Departament de Ciències Bàsiques.
jbosch@uic.es

Vocals

Dra. Caridad Bagur. Departament de Fisioteràpia.
cbagur@uic.es

Dr. Fernando Durán-Sindreu. Departament d’Odontologia.
fduran@uic.es

Dr. Carlos García. Departament de Medicina.
cgarciaf@uic.es

Dra. Esther Jovell. Departament de Medicina.
ejovell@uic.es

Dra. Mireia Llauradó. Departament d’Infermeria
mllaurados@uic.es

Dra. Carmen Muñoz. Departament de Medicina.
cmunoza@uic.es

Dr. Jaume Reventós. Departament de Ciències Bàsiques.
jreventos@uic.es

Dra. Rosalía Rodríguez. Departament de Ciències Bàsiques.
rrodriguez@uic.es

Organització i planificació

Durada dels estudis

Els estudis de doctorat es poden realitzar amb dedicació a temps complet o a temps parcial.

 • Durada dels estudis a temps complet: màxim 3 anys
 • Durada dels estudis a temps parcial: màxim 5 anys

Es poden concedir pròrrogues d’extensió de la durada dels estudis, en els casos degudament justificats prèvia sol·licitud a la Comissió Acadèmica de Doctorat.

Matricula i normes

 1. L’estudiant ha de formalitzar anualment la matrícula al programa.
  L’estudiant únicament pot matricular-se en un dels programes de doctorat aprovats. No hi ha l’opció de matricular-se simultàniament en un altre programa.
 2. Es causarà baixa definitiva en el programa en els supòsits següents:
  • Per renúncia voluntària a continuar en el programa, que ha de comunicar per escrit a la Comissió Acadèmica de Doctorat.
  • Per decisió motivada de la Comissió Acadèmica de Doctorat.
  • Per falta de pagament de la matrícula anual dins el període establert.
  • Per finalització del programa de doctorat després de la defensa de la tesi doctoral.
 3. El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal del programa, per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més.
  Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la comissió acadèmica responsable del programa, que es pronunciarà sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand.
 4. Per causes justificades el doctorand pot sol·licitar la pròrroga legalment establerta en la durada dels estudis. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la Comissió Acadèmica del Doctorand, amb tres mesos d’antelació a la data en què venç el termini de durada del programa.

Planificació dels estudis

Durant el període d’estudis, el doctorat a més de desenvolupar el seu pla de recerca haurà de participar en les activitats de formació establertes en el programa.

En concret, durant el primer any dels estudis, haurà d’exposar el pla de recerca i el desenvolupament del projecte de tesi davant la Comissió Específica del Doctorand (CED), com a tràmit previ perquè la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) pugui aprovar el seu pla de recerca. Posteriorment el pla de recerca haurà de ser avaluat pel Comitè d’Ètica de Recerca de la Universitat (CER).

Seguiment

La Comissió Acadèmica del Doctorat (CAD) és la responsable de realitzar el seguiment anual de tots els estudiants de doctorat del programa, i ho fa a través de l’avaluació anual del document d’activitats del doctorand (DAD) i del pla de recerca, així com dels informes emesos pel director de tesi i/o tutor.

Pla de recerca

Al llarg del primer any el doctorand ha d’elaborar un pla de recerca (projecte de tesi), que inclourà almenys la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-lo. Abans de finalitzar el primer any, l’estudiant de doctorat ha de presentar el seu pla de recerca davant d’una comissió d’experts externs a la Universitat Internacional de Catalunya, Comissió Específica de Doctorat (CED), per a la seva aprovació posterior per la CAD.

Anualment la CAD supervisa la progressió de la investigació duta a terme per l’alumne a través del seguiment anual del pla de recerca.

Document d’activitats del doctorand (DAD)

De forma anual, l’estudiant de doctorat ha de presentar un document amb totes les activitats realitzades (cursos de formació, assistència a congressos, impartició de seminaris, estades de recerca, publicació d’articles) per a la seva aprovació per la CAD.

Formació

Al llarg dels estudis de doctorat, l’alumne haurà de realitzar activitats de formació que completin el seu perfil com a investigador. Aquestes activitats poden ser d’àmbit transversal o més específiques de cada programa. L’estudiant de doctorat, juntament amb el seu director (i el seu tutor), seleccionarà aquelles activitats de formació que millor s’adaptin al seu perfil i competències de recerca.

L’Escola de Doctorat organitza anualment activitats de formació transversal, com ara oratòria, ètica de la investigació, maneig de bases de dades, organització de la bibliografia, escriptura d’un article científic, etc.

Els programes de doctorat organitzen activitats de formació específiques de cada programa o línia d’investigació.

Tesis Doctoral

La tesi doctoral es pot presentar en format clàssic o per compendi d’articles, i s’estructura en els apartats següents:

 • I. Introducció: El doctorand ha d’explicar la importància del tema i la coherència dels diferents articles i la complementarietat entre aquests articles.
 • II. Hipòtesi i objectius: S’ha d’explicar la hipòtesi, els objectius.
 • III. Metodologia: Descripció general de la metodologia utilitzada en els articles.
 • IV. Resultats de la recerca:
  • Tesi clàssica: capítols.
  • Tesi per compendi: pels articles publicats o ja acceptats per publicar-los. Els articles han de complir els criteris establerts per la CAD del programa.
 • V. Discussió: Cal fer una discussió global i assenyalar els resultats globals del projecte.
 • VI. Conclusió: Llista de les conclusions obtingudes del treball de tesi.
 • VII. Bibliografia.
 • VIII. Annexos: En cas de tesis per compendi, cal adjuntar text íntegre de l’article publicat o pendent de publicació.

La tesi la revisaran dos experts en el tema externs a la Universitat Internacional de Catalunya, abans d’aprovar-la per a la defensa oral.

Tesis defensades

Evaluation of the impact of Spanish smoking legislation on tobacco consumption and passive exposure

 • Doctoranda: Cristina LIDÓN Moyano
 • Director: Dr. José María Martínez Sánchez
 • Data defensa: 06/10/2017

Symptoms and signs of temporomandibular disorders in children and adolescents, before and after orthodontic treatment

 • Doctoranda: María Mar Espinós Solans
 • Director: Dr. Andreu Puigdollers Pérez
 • Data de defensa: 13/10/2017

Caracterización de complejos CDK-Ciclina atípicos humanos

 • Doctoranda: Eva Quandt Herrera
 • Director: Dr. Josep Clotet Erra
 • Codirector: Dr. Javier Jiménez Jiménez
 • Data de defensa: 16/11/2017

Papel de CPT1C en el desarrollo axonal y transporte de endosomas tardíos

 • Doctoranda: Marta Palomo Guerrero
 • Directora: Dra. Núria Casals Farré
 • Codirectora: Dra. Maria Carmen Grijota Martínez
 • Data de defensa: 02/03/2018

Factores de motivación de los adultos mayores que promueven la participación en un programa de actividad física

 • Doctoranda: Omayra Salgado Cruz
 • Directora: Dra. Montserrat Virumbrales Cancio
 • Codirectora: Dra. Nirzka Labault Cabeza
 • Data de defensa: 22/03/2018

Claves para la mejoría del enfermo en la atención clínica de las personas afectas de un trastorno mental severo

 • Doctorand: Jordi Giménez-Salinas Botella
 • Directora: Dra. Gemma Prat I Vigué
 • Codirectora: Dra. Esperanza Luisa Gómez Durán
 • Data de defensa: 26/06/2018

Características mecánicas y microfiltración de estructuras e PEEK para la confección de prótesis CAD‐CAM implanto-soportadas unitarias. Estudio in‐vitro comparativo

 • Doctorand: Jorge Ortega Martínez
 • Director: Dr. Josep Cabratosa Termes
 • Codirector: Dr. Jordi Cano Batalla
 • Data de defensa: 11/07/2018

La ciclina CNTD2: un nuevo inductor del desarrollo tumoral

 • Doctoranda: Abril Sánchez Botet
 • Director: Dr. Josep Clotet Erra
 • Codirectora: Dra. Mariana Ponte Cardoso Ribeiro
 • Data de defensa: 18/07/2018

Atención Paliativa en Pacientes con Neoplasias Hematológicas: un nuevo modelo de atención basado en la evaluación precoz de necesidades

 • Doctoranda: Deborah Moreno Alonso
 • Director: Dr. Josep Porta Sales
 • Codirector: Dr. Alberto De Sevilla Fernandez Ribosa
 • Data de defensa: 20/07/2018

Noves Ciclines: Omplint una escletxa a la Biologia del Càncer

 • Doctoranda: Laura GASA COLOM
 • Director: Dr. Josep Clotet Erra
 • Codirectora: Dra. Mariana Ponte Cardoso Ribeiro
 • Data de defensa: 27/07/2018

Biomarcadores para el diagnóstico molecular de patología pulpar en endodoncia

 • Doctoranda: Claudia Brizuela Cordero
 • Directora: Dra. Montserrat Mercadé Bellido
 • Data de defensa: 19/09/2018

The epidemiology of catheter-related bloodstream infections in a tertiary care center: Prevention and mortality

 • Doctorand: Patrick Saliba
 • Director: Dr. Miquel Pujol Rojo
 • Codirector: Dr. José María Martínez Sánchez
 • Data de defensa: 31/10/2018

Características funcionales y propiedades inmunomoduladoras de células madre mesenquimales de origen pulpar para el desarrollo de un modelo de regeneración tisular: Estudio experimental in vitro

 • Doctoranda: Carolina Inostroza Silva
 • Director: Dr. Flavio Carrion Arriagada
 • Data de defensa: 21/11/2018

Evaluación de la exposición pasiva al tabaco (segunda y tercera mano), ambientes privados libres de humo e impacto en salud en la población pediátrica

 • Doctoranda: Ana Diez Izquierdo,
 • Director: Dr. José María Martínez Sánchez
 • Codirector: Dr. Albert Balaguer Santamaria
 • Data de defensa: 23/01/2019

The pathway of forgiveness: unraveling the role of one’s decision to forgive

 • Doctoranda: Silvia Recoder Fernández
 • Directora: Dra. María Fernández Capo
 • Codirector: Dr. Everett Worthington
 • Data de defensa: 08/03/2019

Cirurgia reconstructiva en l'abdomen globulós (postmaternitat i obesitat). Correcció de la diàstasi dels músculs rectes, del lliscament del oblics i creació d'un nou melic

 • Doctoranda: Lourdes Martínez Teixido
 • Director: Dr. José Serra Renóm
 • Data de defensa: 15/03/2019

Eficacia hipotensora y seguridad de la cirugía filtrante con implante express versus esclerectomía profunda con implante esnoper en cirugía combinada de catarata y glaucoma

 • Doctorand: Marcos Roberto Muñoz Escudero
 • Director: Dr. Alfonso Anton López
 • Codirector: Dr. Javier Moreno Montañés
 • Data de defensa: 17/05/2019

Beques i finançament

Els estudiants de doctorat han de formalitzar la matrícula de doctorat cada curs acadèmic, inclòs el curs acadèmic en què es dipositi la tesi doctoral.

Taxes acadèmiques per al curs 2020-2021

Matrícula anual al programa

 • Taxes acadèmiques: 778 €
 • Taxes administratives: 82 €

Dipòsit i defensa de tesi

 • Taxes acadèmiques: 1.632 €
 • Taxes administratives: 561 €

Beques

El Vicerectorat de Recerca de la Universitat Internacional de Catalunya ofereix contractes predoctorals per a la realització dels estudis de doctorat, d’una durada de 3 anys, prorrogable a un quart any (+ info).

També hi ha diferents beques atorgades per diverses institucions públiques i privades per a la realització dels estudis de doctorat (+ info).

Prerequisits i admissió

Preinscripció online

A través de la preinscripció en línia el candidat manifesta el seu interès a realitzar els estudis de doctorat a la Universitat Internacional de Catalunya i és la via d’accés per iniciar els tràmits corresponents perquè valori la seva candidatura la Comissió Acadèmica del Doctorat responsable de resoldre la sol·licitud d’admissió.

Sol·licitud d'admissió

 1. El candidat ha d’emplenar el formulari i adjuntar-hi la documentació que es demana segons les indicacions establertes.
 2. Realitzada la sol·licitud on line, rebrà un correu electrònic amb la informació corresponent a la documentació que ha d'aportar i el formulari de sol·licitud d'admissió a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat a través del qual haurà de remetre la documentació següent:
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/passaport
  • Currículum actualitzat amb fotografia
  • Carta de motivació en què s’exposi almenys:
   • a) per què voleu estudiar el Doctorat;
   • b) per què us voleu matricular a UIC Barcelona;
   • c) la línia d’investigació / àrea de coneixement del Programa en el qual voleu fer la tesi,
   • d) per què voleu fer la tesi en la línia de recerca / àrea de coneixement assenyalada o, en cas que no estigui determinada, per què la voleu fer en aquest Programa.
  • Fotocòpia dels documents respectius que acrediten el compliment dels requisits acadèmics segons la via d’accés al Doctorat:
   • a) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat espanyola.
   • b) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de dins de l’EES.
   • c) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de fora de l’EES.
  • En el cas que el candidat tingui previst l’objecte de la seva investigació, ha de presentar una descripció de la proposta d’investigació en la qual s’indiqui, com a mínim, el títol, la descripció, els objectius i la metodologia d’aquesta.
  • En el cas que el candidat presenti una proposta de director de tesi, ha d’adjuntar una carta de suport en la qual el professor/investigador manifesti el seu interès a dirigir la seva investigació.
  • Si el director proposat no és professor de UIC Barcelona, cal adjuntar el currículum del professor, en el qual s’ha de reflectir obligatòriament: el nombre de tesis doctorals que ha dirigit i, si escau, el nombre de sexennis reconeguts.
 3. La Secretaria de l’Escola de Doctorat rebrà tota aquesta informació, revisarà que el candidat compleix els requisits acadèmics d’accés als estudis de doctorat i que el formulari està emplenat correctament i la documentació sol·licitada és completa i correcta; tota aquesta informació configurarà l’expedient del candidat al Programa.
 4. Des de la Secretaria de l’Escola de Doctorat es remetran tots els expedients de sol·licitud a la Comissió Acadèmica de Doctorat.
 5. La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà el nombre de sol·licituds rebudes en relació amb el nombre de places de nou accés del Programa i ha de resoldre l’admissió o no del candidat tenint en compte el currículum del candidat, el seu expedient acadèmic i el fet que el projecte de tesi que proposa s’inclou en una de les línies de recerca del Programa.
 6. Finalment, l’Escola de Doctorat informarà el candidat si ha estat admès o no al Programa i, si és el cas, se l’informarà dels tràmits corresponents per matricular-se al Doctorat.

Requisits acadèmics

A) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat espanyola

Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent:

 1. Que han obtingut un títol universitari oficial de grau (o títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic). En cas de titulacions estrangeres, han d’aportar un títol equivalent a un grau, atorgat per una institució d’ensenyament superior acreditada.
 2. Que han obtingut o estan en disposició d’obtenir un títol de màster universitari/oficial. En cas de titulacions estrangeres, han d’acreditar un títol de màster equivalent, atorgat per una institució d’ensenyament superior acreditada.
  Si en el moment de formalitzar la preinscripció encara no s’han finalitzat els estudis de màster, caldrà enviar la documentació següent:
  • Declaració signada d’estar en disposició d’obtenir el títol de màster universitari abans de l’inici del Programa de Doctorat.
  • Fotocòpia de l’expedient acadèmic provisional de màster universitari.
 3. Es podrà accedir al doctorat, sense haver cursat un màster universitari, en el cas que s’hagi obtingut:
  • El títol de DEA (Diploma d’Estudis Avançats) segons el RD 778/1998, de 30 d’abril.
  • La Suficiència Investigadora segons el RD 185/1985.
  • Un títol de grau de 300 crèdits ECTS.
  • Un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del MECES segons el procediment que estableix el RD 967/2014.
  • Un títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

B) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de dins de l’EEES

Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent:

 1. Que han obtingut un títol d’accés al doctorat (nivell de màster oficial). Certificat acadèmic personal o suplement europeu al títol * de la titulació d’accés al doctorat (nivell de màster), on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d’hores/de crèdits de cadascuna i la nota mitjana de les assignatures superades.
 2. Que han obtingut el títol de grau o equivalent. Certificat acadèmic personal o suplement europeu al títol * de grau o equivalent, on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d’hores/de crèdits de cadascuna i la nota mitjana de les assignatures superades.
  Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès o el francès, cal presentar la traducció jurada original a l’espanyol o al català del títol universitari i del certificat acadèmic.

C) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de fora de l’EEES

Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent:

Que estan en possessió d’un títol obtingut d’acord amb els sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ de què estigui en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.

Això s’ha d’acreditar amb la documentació següent:

 • Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
 • Certificat emès per la universitat d’origen que indiqui que el títol faculta per realitzar estudis de doctorat al país on va ser expedit.

Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès o el francès, cal presentar la traducció jurada original a l’espanyol o català del títol universitari i del certificat acadèmic.

En aquest cas, el candidat haurà d’abonar les taxes corresponents a l’estudi d’equivalència per comprovar que compleix els requisits acadèmics d’accés al doctorat.

Contacte

Més informació i contacte

Sonia Soriano
ssoriano@uic.es
93 254 18 00