Programa de Doctorat en Ciències de la Salut per la Universitat Internacional de Catalunya

Tipus de programa
Doctorats
Durada
Full-time: 3 anys. Part-time: 5 anys
Preu
Matrícula anual al programa: 915€
Drets del dipòsit de la tesi doctoral: 850€
Drets de lectura i defensa de la tesi doctoral: 1.500€
Sol·licitud del títol de Doctor: 315€
Places
70
 • Inici
 • Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)
 • Línies i equip de recerca
 • Informació general
 • Organització i planificació
 • Procés d'admissió
 • Informació Econòmica
 • Tesis defensades

El programa

El programa de Doctorat en Ciències de la Salut aglutina el coneixement i l’experiència dels professors investigadors dels departaments de Medicina, Odontologia, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Bioenginyeria i Ciències Bàsiques. El programa té com a objectiu formar investigadors en l’àmbit de la salut amb una visió interprofessional i pluridisciplinària, amb capacitat de generar coneixement nou, així com proposar solucions per als problemes actuals sanitaris a què s’enfronta la nostra societat.

Es pretén que els doctorands i doctorandes a més a més de la investigació específica en el seu tema de recerca, puguin aprendre de les visions diverses i complementàries procedents d’altres disciplines. El programa també està interrelacionat amb els altres programes de la Universitat i ofereix la possibilitat d’estudiar la influència de l’educació, la comunicació, l’economia o l’urbanisme sobre la salut.

El programa disposa de totes les infraestructures del Campus Sant Cugat (laboratoris de recerca biomèdica, microscòpia, cultius cel·lulars, materials odontològics, simulació, bioenginyeria, etc.) així com les instal·lacions de la clínica odontològica, sales de fisioteràpia, hospitals universitaris i centres associats en els quals hi ha totes les especialitats mèdiques, quirúrgiques i de serveis centrals.

Els diplomats del programa disposen dels coneixements i les competències per aplicar el mètode científic en recerca mèdica, i estan capacitats per analitzar i proposar solucions davant de reptes de salut. A més a més, tenen la capacitat per formar futurs nous investigadors en el camp de l’atenció a la salut. 

Perfils de sortida

Cal distingir dos perfils de sortida. El primer, el de professionals no assistencials d’alta qualificació que poden treballar al sector de la salut, tant públic com privat. Els titulats poden fer tasques de recerca a instituts de recerca o agències d’avaluació, desenvolupament i avaluació d’intervencions sanitàries, desenvolupament d’assajos clínics o gestió de projectes.

Un segon perfil és el de professionals en actiu del sector de la salut, que combinen activitat assistencial i investigadora a hospitals o centres de salut. Així, poden contribuir a la millora de l’assistència sanitària de forma proactiva.

El programa té com a principals sortides professionals:

 • Hospitals i centres de salut
 • Agències d’avaluació sanitària
 • Ensenyament universitari
 • R+D a centres públics de recerca
 • Empreses farmacèutiques i Contract Research Organizations (CROs)
 • Innovació i emprenedoria

  Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)

  La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) té com a objectiu general vetllar per la qualitat de les tesis doctorals i la formació integral dels estudiants de doctorat.

  Per això valorarà anualment el document d’activitats del doctorand (DAD) i el desenvolupament del pla de recerca de cada un dels estudiants. Així mateix, és responsable de l’aprovació final de la tesi doctoral perquè es defensi davant un tribunal.

  CAD del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut

  La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut està formada per:

  President

  Vocals

  Dr. José Antonio González. Departament de Odontologia
  jagonzalez@uic.es 

  Dra. Cari Bagur. Departament de Fisioteràpia
  cbagur@uic.es 

  Dr. Pere Castellví. Departament de Medicina
  pcastellvi@uic.es 

  Dra. Mireia Llauradó. Departament de Infermeria
  mllaurados@uic.es 

  Dra. Rut Fadó. Departament de Ciències Bàsiques
  rfado@uic.es 

  Dr. Pablo Altuna. Departament de Odontologia
  altuna@uic.es 

  Dra. María Ángeles de Juan. Departament de Infermeria
  mdejuan@uic.es 

  Dra. Esther Jovell. Departament de Medicina
  ejovell@uic.es 

  Línies i equip de recerca

  Línies de recerca: Introducció

  El programa de Doctorat en Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya s’adequa de manera coherent a l’oferta formativa i acadèmica actual en què es proposen les línies de recerca següents, integrades per un grup nombrós de professors amb experiència investigadora acreditada.  

   Coordinador:

  Dr. Albert Balaguer Santamaría

  Línia 1: Pal·liació al final de la vida i en la cronicitat. Comunicació amb el pacient

  Responsable de la línia de recerca: Dra. Cristina Monforte

  Objectius:

  • Estudiar els aspectes biològics i psicològics que porten els pacients a desitjar la mort.
  • Desenvolupar models de diagnòstic, acompanyament i tractament, per als malalts i per als parents pròxims.
  • Desenvolupar models d’aprenentatge per formar els professionals.

  Aquesta línia integra un grup de recerca reconegut consolidat (2017-SGR-1004) i la càtedra d’empresa WeCare: Atenció al Final de la Vida.

  L’objecte d’estudi del grup és el sofriment i particularment el desig d’avançar la mort (DAM) en persones amb malaltia avançada. En aquests anys, hem intentat respondre a algun dels interrogants més urgents sobre aquest fenomen: Quin significat té per a qui l’experimenta? Per què alguns pacients, però no tots, poden desitjar morir? Quina incidència té i quins factors podrien actuar com a desencadenants del DAM?

  La nostra recerca s’ha efectuat des d’una perspectiva multidimensional (incloent-hi aspectes físics, emocionals, socials i espirituals) i procurant abastar pacients, famílies i professionals. Aquest grup ha contribuït a millorar: a) la comprensió i conceptualització del DAM, b) la seva detecció i avaluació i c) la identificació i més bon enteniment d’alguns factors que hi estan relacionats.

  Equip de professors investigadors

  Els interessats contacteu amb: Dra. Iris Crespo  icrespo@uic.es o Dra. Andrea Rodríguez arodriguezp@uic.es

  Línia 2: Educació en salut

  Responsable de la línia de recerca: Dr. Albert Gallart

  Objectius: La línia de recerca en Educació en Salut UIC Barcelona treballa en dos grans eixos:

  • Educació per a la salut, dirigida a millorar el coneixement sobre la salut i els seus condicionants per part de la població i a capacitar els futurs professionals de la salut com a formadors en salut.
  • Educació en ciències de la salut, dirigida a millorar la formació dels futurs professionals de la salut perquè assoleixin l’excel·lència professional, tant en les capacitats tècniques com en les competències relacionals, l’autogestió, la interprofessionalitat, la priorització i la presa de decisions.

  Equip de professors investigadors

  Els interessats contacteu amb:  Dr. Albert Gallart agallart@uic.es

   

  Línia 3: Recerca translacional, clínica i aplicada

  Responsable de la línia de recerca: Dr. Xavier Corbella Virós

  Objectius:

  • Aplicació en la pràctica clínica dels coneixements adquirits al laboratori d’àmbit biomèdic i/o de les ciències bàsiques i/o experimentals, amb l’objecte de millorar l’atenció a la salut de les persones.
  • Conèixer els mecanismes de la malaltia, així com els seus determinants demogràfics, epidemiològics i/o socioeconòmics, i també les seves característiques clíniques, els procediments diagnòstics i/o terapèutics, els factors pronòstics i/o les mesures preventives.
  • Analitzar les millors pràctiques en termes d’activitat, qualitat, seguretat, eficiència i satisfacció, tant en l’àmbit assistencial, professional, organitzatiu, institucional com del mateix sistema sanitari, i també en l’àmbit de la salut pública i/o les polítiques sanitàries.

  Equip de professors investigadors

  Els interessats contacteu amb: Dr. Xavier Corbella xcorbella@uic.es

  Línia 4: Malalties infeccioses: prevenció, diagnòstic i tractament

  Responsable de la línia de recerca: Dr. José Nart Molina

  Objectius:

  • Estudiar avenços científics i establir millores medicosanitàries en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties infeccioses.
  • Estudiar la interrelació i la translació de les diferents malalties infeccioses.
  • Promoure la salut general del pacient, reduint el risc d’infeccions i malalties inflamatòries.

  Equip de professors investigadors

  Els interessats contacteu amb:

  Àrea Odontologia: Dra. Cristina Vallès Vegas  cristinavallveg@uic.es

  Àrea Medicina: Dra. Carmen Muñoz Almagro cmunoza@uic.es

  Línia 5: Avaluació dels determinants de salut

  Responsable de la línia de recerca: Dr. José M.ª Martínez Sánchez

  Objectius:

  Caracteritzar els determinants de la salut de la població del nostre entorn.

  • Avaluar les polítiques sanitàries implementades.
  • Desenvolupar polítiques de salut pública de prevenció primària, secundària, terciària i quaternària per reduir l’impacte de les malalties no transmissibles en la població.
  • Trobar nous marcadors biològics per a la correcta caracterització dels determinants de la salut.

  Equip de professors investigadors

  Els interessats contacteu amb:  Dr. José M. Martínez-Sánchez jmmartinez@uic.es

  Línia 6: Valoració i actuació de la fisioteràpia en el control del moviment

  Responsable de la línia de recerca: Dra. M.ª Caridad Bagur Calafat

  Objectius:

  En aquesta línia l’objectiu principal de recerca d’aquest grup és analitzar els mecanismes de valoració i actuació de la fisioteràpia en els processos involucrats en el control i l’execució del moviment.

  Equip de professors investigadors

  Consulta els grups de treball de fisioteràpia.

  Els interessats contacteu amb: Dra. M. Caridad Bagur Calafat  cbagur@uic.es

  Línia 7: Bioenginyeria i medicina regenerativa

  Responsable de la línia de recerca: Dr. Román Pérez Antoñanzas

  Objectius:

  • Entrellaçar conceptes multidisciplinaris de diverses àrees com la biologia, la química, la ciència dels materials, la física i la medicina per desenvolupar dispositius mèdics que puguin millorar la regeneració o substitució d’òrgans danyats.
  • Entendre i estudiar les interaccions entre els dispositius mèdics dissenyats i els teixits vius.
  • Aprendre metodologies i tècniques experimentals en el camp de la Bioenginyeria i la Medicina Regenerativa.

  Equip de professors investigadors

  Els interessats contacteu amb:  Dra. Isabel Elorduy ielorduy@uic.es

  Línia 8: Recerca bàsica i clínica aplicada a l’odontologia

  Responsable de la línia de recerca: Dr. Federico Hernández-Alfaro i Dr. Miguel Roig Cayón

  Objectius:

  Tractament i rehabilitació de l’invàlid oral. Aprofundir en el tractament dels processos responsables de la invalidesa oral, tractament de les seqüeles provocades per malaltia tumoral maxil·lofacial, osteoquimionecrosi dels maxil·lars, trauma, atròfia maxil·lomandibular per edentulisme i alteracions del desenvolupament maxil·lofacial.

  Equip de professors investigadors

  Els interessats contacteu amb:

  Àrea Periodoncia: Dra. Marta Vallès Rodríguez  mvalles@uic.es

  Àrea Cirurgia: Dra. Maria Giralt Hernando mgiralt@uic.es

  Àrea Ortodòncia: Dr. Andreu Puigdollers Pérez  andreup@uic.es

  Línia 9: Recerca en neurociències

  Responsable de la línia de recerca: Dra. Núria Casals Farré

  Objectius:

  L’estudi molecular, cel·lular i fisiològic de les neurones i la seva integració en l’organisme sencer. Actualment, les sublínies de recerca són les següents:

  • Control hipotalàmic del metabolisme energètic i prevenció de l’obesitat.
  • Transport dels receptors AMPA de glutamat i el seu paper en la cognició.
  • Bases moleculars de l’espastia paraplègica hereditària.
  • Regulació del transport axonal per nutrients.
  • Imatge funcional in vivo de circuits cerebrals per al processament sensorial, predictiu i d’atenció.
  • Plasticitat dels circuits cerebrals corticals.
  • Disfuncionalitat dels circuits neuronals en les malalties psiquiàtriques.
  • Repetició de l’activitat neuronal durant el son.
  • Bases cerebrals del processament i aprenentatge del llenguatge.
  • Interacció entre la plasticitat sinàptica i les ones cerebrals com a mecanisme molecular de l’aprenentatge i la memòria.
  • Mapeig funcional 4D de la plasticitat estructural de les espines dendrítiques en models dels trastorns de l’espectre autista.

  Equip de professors investigadors

  Els interessats contacteu amb: Dra. Núria Casals ncasals@uic.es

  Línia 10: Recerca en fisiologia cel·lular i malalties hematològiques hereditàries

  Responsable de la línia de recerca: Dr. Josep Clotet Erra

  Objectiu:

  Equip format per biòlegs amb l’objectiu d’estudiar diferents aspectes relacionats amb el camp de la fisiologia cel·lular:

  • Control del cicle cel·lular de Saccharomyces cerevisiae.
  • Anàlisi del paper de noves ciclines en tumors.
  • Resposta cel·lular a la limitació de nutrients.
  • Diagnòstics genètics de malalties del metabolisme del ferro i altres malalties hematològiques hereditàries.

  Equip de professors investigadors

  Els interessats contacteu amb:

  Informació general

  Organització i planificació

  Informació específica del programa

  Formació - Doctorat en Ciències de la Salut

  CIÈNCIES DE LA SALUT

  Recomanada / Any 1 - Seminari sobre criteris ètics de la investigació científica, i altres possibles qüestions ètiques relacionades amb l’àmbit de la recerca, la ciència, la tecnologia i l’exercici professional

  Recomanada / Any 1- Metodologia de la recerca

  Opcional / Any 1 - Curs sobre bases de dades, indicadors i avaluació de la producció científica

  Opcional / Any 2 - Curs-taller de redacció d’articles per a publicacions especialitzades i de divulgació

  Opcional / Any 2 - Curs avançat en protecció de la propietat intel·lectual i transferència de tecnologia

  Opcional / Any 3 - Curs-taller de redacció d’un projecte de recerca i sol·licitud de finançament

  Opcional / Any 3 - Seminaris de recerca

  Opcional / Any 3 - Oratòria. Desenvolupar competències de comunicació oral

  Comissió específica de Doctorat (CED)

  Abans de finalitzar el primer any, l’estudiant de doctorat ha de presentar el seu Pla de Recerca davant d’una comissió d’experts externs a la UIC, Comissió Específica de Doctorat (CED), perquè posteriorment l’aprovi la CAD.

  Els aspectes que s’han de tenir en compte en l’exposició oral i que s’avaluaran són els següents:

  1. Demostrar l’objectiu científic del pla de recerca: estat de la qüestió, contribució del treball al període actual i rellevància del tema d’estudi.
  2. Exposar la metodologia i el pla de treball proposat per aconseguir l’objectiu científic del projecte.
  3. Demostrar que la durada o la planificació temporal del projecte és raonable per assolir els objectius proposats.
  4. Mostrar habilitats comunicatives.
  5. Tenir la capacitat de donar una resposta crítica i raonada a les preguntes que faci la Comissió.
  6. Exposar altres dades rellevants durant el període actual del pla de recerca: integració del doctorand a l’equip de recerca (si escau).

  Desenvolupament i aprovació

  • La CED ha d’avaluar la qualitat i la viabilitat del pla de recerca i el pot rebutjar si no li sembla adequat.
  • Cada membre de la CED ha d’avaluar els aspectes que es descriuen en la plantilla i pot fer recomanacions, pot indicar les modificacions que s’han de fer obligatòriament o pot fer qualsevol altre comentari en relació amb el pla de recerca avaluat.
  • En acabar, el president de la CED ha d’emplenar l’acta d’avaluació

  Avaluació del pla de recerca

  • Apte: el projecte i l’exposició són correctes.
  • Apte amb suggeriments de millora: la CED recomana al doctorand fer-hi alguns canvis que no afecten de manera substancial el pla de recerca, però que poden millorar el projecte de tesi.
  • Projecte amb modificacions obligatòries: s’ha de revisar el projecte per incorporar-hi els canvis que hagi indicat la CED que modifiquen de manera important el pla de recerca presentat (objectius, metodologia, capacitat de realització, etc.). El doctorand haurà de presentar novament el projecte, per escrit o en exposició oral davant de la CED, segons se li indiqui.
  • No apte: el doctorand ha de presentar un nou projecte davant de la CED.

  Procés d'admissió

  Perfil d’ingrés i criteris d’admissió per al Doctorat en Ciències de la Salut

  a) El perfil d’ingrés recomanat per als estudiants del doctorat serà el següent:

  • Estar en possessió d’un títol (grau o màster) relacionat amb l’àmbit de les Ciències de la Salut, és a dir, Medicina, Odontologia, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Psicologia, Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, etc., o camps afins com: Economia de la Salut, Gestió Sanitària, Química, o altres que incloguin matèries relacionades amb la recerca.
  • Experiència prèvia a la realització d’un treball de recerca.
  • Vocació per la ciència i la investigació.
  • Nivell d’anglès B2.

  b) Criteris d’admissió. La CAD realitzarà la selecció dels candidats sobre la base de la ponderació següent:

  • Curriculum vitae i experiència prèvia en investigació: 40 %
  • Tema de recerca i rellevància estratègica d’aquest: 40 %
  • Entrevista personal i motivació: 10 %
  • Nivell d’anglès: 10 %

  Informació Econòmica