Programa de Doctorat en Ciències de la Salut per la Universitat Internacional de Catalunya

Tipus de programa
Doctorats
Durada
Full-time: 3 anys. Part-time: 5 anys
Places
70
 • Inici
 • Línies de recerca
 • Comissió acadèmica
 • Organització i planificació
 • Informació Econòmica
 • Contact

El Programa de Doctorat en Ciències de la Salut aglutina el coneixement i l’experiència dels professors investigadors dels departaments de Medicina, Odontologia, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Bioenginyeria i Ciències Bàsiques. Aquest plantejament és conseqüència d’entendre que la salut s’ha d’abordar d’una manera interprofessional i pluridisciplinària.

Es pretén que els futurs doctors, a més a més de la recerca específica en el seu tema de recerca, puguin aprendre de les visions diverses i complementàries procedents d’altres disciplines. El Programa també està interrelacionat amb els altres programes de la Universitat i ofereix la possibilitat d’estudiar la influència de l’educació, la comunicació, l’economia o l’urbanisme sobre la salut.

El Programa disposa de totes les infraestructures del Campus Sant Cugat (laboratoris de recerca biomèdica, microscòpia, cultius cel·lulars, materials odontològics, simulació, bioenginyeria, etc.) així com les instal·lacions de la clínica odontològica, sales de fisioteràpia, hospitals universitaris i centres associats en els quals hi ha totes les especialitats mèdiques, quirúrgiques i de serveis centrals.

Línies de recerca

Línies de recerca: Introducció

El programa de Doctorat en Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya s’adequa de manera coherent a l’oferta formativa i acadèmica actual en què es proposen les línies de recerca següents, integrades per un nodrit grup de professors amb experiència investigadora acreditada.

Coordinador:

Dr. Albert Balaguer 

LÍNIA 1: PAL·LIACIÓ AL FINAL DE LA VIDA I EN LA CRONICITAT. COMUNICACIÓ AMB EL PACIENT

Responsable de la línia de recerca: Dra. Cristina Monforte

Objectius:

 • Estudiar els aspectes biològics i psicològics que porten els pacients a desitjar la mort.
 • Desenvolupar models de diagnòstic, acompanyament i tractament, per als malalts i per als parents pròxims.
 • Desenvolupar models d’aprenentatge per formar els professionals.

Aquesta línia integra un grup de recerca reconegut consolidat (2017-SGR-1004) i la càtedra d’empresa WeCare: Atenció al Final de la Vida.

L’objecte d’estudi del grup és el sofriment i particularment el desig d’avançar la mort (DAM) en persones amb malaltia avançada. En aquests anys, hem intentat respondre a algun dels interrogants més urgents sobre aquest fenomen: Quin significat té per a qui l’experimenta? Per què alguns pacients, però no tots, poden desitjar morir? Quina incidència té i quins factors podrien actuar com a desencadenants del DAM?

La nostra recerca s’ha efectuat des d’una perspectiva multidimensional (incloent-hi aspectes físics, emocionals, socials i espirituals) i procurant abastar pacients, famílies i professionals. Aquest grup ha contribuït a millorar: a) la comprensió i conceptualització del DAM, b) la seva detecció i avaluació i c) la identificació i millor enteniment d’alguns factors que hi estan relacionats.

Equip de professors investigadors

 • Dra. Cristina Monforte
 • Dr. Albert Balaguer
 • Dr. Josep María Porta
 • Dra. María Fernández Capo

Interessats contactar amb: Dra. Iris Crespo  icrespo@uic.es o Dra. Andrea Rodríguez arodriguezp@uic.es

LÍNIA 2: EDUCACIÓ EN SALUT

Responsable de la línia de recerca: Dr. Albert Gallart

Objectius: La línia de recerca Educació en Salut UIC Barcelona treballa en dos grans eixos:

 • Educació per a la salut, dirigida a millorar el coneixement sobre la salut i els seus condicionants per part de la població i a capacitar els futurs professionals de la salut com a formadors en salut;
 • Educació en ciències de la salut, dirigida a millorar la formació dels futurs professionals de la salut perquè assoleixin l’excel·lència professional, tant en les capacitats tècniques com en les competències relacionals, l’autogestió, la interprofessionalitat, la priorització i la presa de decisions.

Equip de professors investigadors

 • Dr. Albert Gallart
 • Dr. Esteve Llargués
 • Dra. Mireia Llaurado
 • Dr. Lluís Giner
 • Dra. Encarnación Rodríguez
 • Dra. María Ángeles De Juan
 • Dr. Pau Mezquita

Interessats contactar amb:  Dr. Albert Gallart agallart@uic.es

LÍNIA 3: RECERCA TRANSLACIONAL, CLÍNICA I APLICADA

Responsable de la línia de recerca: Dr. Xavier Corbella

Objectius:

 • Aplicació en la pràctica clínica dels coneixements adquirits al laboratori d’àmbit biomèdic i/o de les ciències bàsiques i/o experimentals, amb l’objecte de millorar l’atenció a la salut de les persones.
 • Conèixer els mecanismes de la malaltia, així com els seus determinants demogràfics, epidemiològics i/o socioeconòmics, i també les seves característiques clíniques, els procediments diagnòstics i/o terapèutics, els factors pronòstics i/o les mesures preventives.
 • Analitzar les millors pràctiques en termes d’activitat, qualitat, seguretat, eficiència i satisfacció, tant en l’àmbit assistencial, professional, organitzatiu, institucional com del mateix sistema sanitari, i també en l’àmbit de la salut pública i/o les polítiques sanitàries.

Equip de Professors investigadors

 • Dr. Xavier Corbella
 • Dr. Alfonso Antón
 • Dr. Rafael Fernández
 • Dr. Rafael Barraquer
 • Dra. Paloma Puyalto
 • Dra. Esperanza Gómez Duran
 • Dr. José María Serra Renóm
 • Dr. Ramón Grimal

Interessats contactar amb: Dr. Xavier Corbella xcorbella@uic.es

LÍNIA 4: MALALTIES INFECCIOSES: PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT

Responsable de la línia de recerca: Dr. José Nart

Objectius:

 • Estudiar avenços científics i establir millores medicosanitàries en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties infeccioses.
 • Estudiar la interrelació i la translació de les diferents malalties infeccioses.
 • Promoure la salut general del pacient, reduint el risc d’infeccions i malalties inflamatòries.

Equip de professors investigadors

 • Dr. José Nart
 • Dra. Carmen Muñoz Almagro
 • Dra. Esther Calbo
 • Dr. José María Badia
 • Dr. Andrés Matteo Pascual
 • Dr. Antonio Santos-Alemany

Interessats contactar amb:  Dra. Cristina Vallès cristinavallveg@uic.es

LÍNIA 5: AVALUACIÓ DELS DETERMINANTS DE SALUT

Responsable de la línia de recerca: Dr. José M. Martínez Sánchez

Objectius:

Caracteritzar els determinants de la salut de la població del nostre entorn.

 • Avaluar les polítiques sanitàries implementades.
 • Desenvolupar polítiques de salut pública de prevenció primària, secundària, terciària i quaternària per reduir l’impacte de les malalties no transmissibles en la població.
 • Trobar nous marcadors biològics per a la correcta caracterització dels determinants de la salut.

Equip de professors investigadors

 • Dr. José M Martínez-Sánchez
 • Dr. Juan Carlos Martín-Sánchez
 • Dr. Carlos García Forero
 • Dr. Joan Bosch Sabater
 • Dra. Cristina Lidon Moyano
 • Dr. Adrián González Marrón

Interessats contactar amb:  Dr. José M Martínez-Sánchez jmmartinez@uic.es

LÍNIA 6: VALORACIÓ I ACTUACIÓ DE LA FISIOTERÀPIA EN EL CONTROL DEL MOVIMENT

Responsable de la línia de recerca: Dra. M. Caridad Bagur Calafat

Objectius:

En aquesta línia l’objectiu principal de recerca d’aquest grup és analitzar els mecanismes de valoració i actuació de la fisioteràpia en els processos involucrats en el control i l’execució del moviment.

Equip de professors investigadors

 • Dra. Mª Caridad Bagur Calafat
 • Dra. Rosa Mª Cabanas Valdés
 • Dr. Ramón Olivé Vilás
 • Dr. Pere Ramón Rodríguez Rubio
 • Dr. Ernesto Herrera Pedroviejo

Interessats contactar amb: Dra. Mª Caridad Bagur Calafat  cbagur@uic.es

LÍNIA 7: BIOENGINYERIA I MEDICINA REGENERATIVA

Responsable de la línia de recerca: Dr. Román Pérez Antoñanzas

Objectius:

 • Entrellaçar conceptes multidisciplinaris de diverses àrees com la biologia, la química, la ciència dels materials, la física i la medicina per desenvolupar dispositius mèdics que puguin millorar la regeneració o substitució d’òrgans danyats.
 • Entendre i estudiar les interaccions entre els dispositius mèdics dissenyats i els teixits vius.
 • Aprendre metodologies i tècniques experimentals en el camp de la Bioenginyeria i la Medicina Regenerativa.

Equip de professors investigadors

 • Dr. Javier Gil Mur
 • Dr. Román Pérez Antoñanzas
 • Dr. Luis Maria Delgado Garoña
 • Dra. Mireia Hoyos Nogues

Interessats contactar amb:  Sra. Isabel Elorduy ielorduy@uic.es

LÍNIA 8: RECERCA BÀSICA I CLÍNICA APLICADA A L’ODONTOLOGIA

Responsable de la línia de recerca: Dr. Federico Hernández-Alfaro i Dr. Miguel Roig Cayón

Objectius:

Tractament i Rehabilitació de l’Invàlid Oral Aprofundir en el tractament dels processos responsables de la invalidesa oral, tractament de les seqüeles provocades per malaltia tumoral maxil·lofacial, osteoquimionecrosi dels maxil·lars, trauma, atròfia maxil·lomandibular per edentulisme i alteracions del desenvolupament maxil·lofacial.

Equip de professors investigadors

 • Dr. Federico Hernández Alfaro
 • Dr. Miguel Roig Cayón
 • Dr. Josep Cabratosa,
 • Dr. Fernándo Duran-Sindreu
 • Dr. Francesc Abella
 • Dr.- Javier Mareque
 • Dr. Jordi Gargallo Albiol
 • Dr. Andreu Puigdollers
 • Dra. Montserrat Mercade

Interessats contactar amb:  Dra. Marta Vallès mvalles@uic.es o Maria Giralt mgiralt@uic.es

LÍNIA 9: RECERCA EN NEUROCIÈNCIES

Responsable de la línica de recerca: Dra. Núria Casals

Objectius:

L’estudi molecular, cel·lular i fisiològic de les neurones i la seva integració en l’organisme sencer. Actualment, les sublínies de recerca són les següents:

 • Control hipotalàmic del metabolisme energètic i prevenció de l’obesitat.
 • Transport dels receptors AMPA de glutamat i el seu paper en la cognició.
 • Bases moleculars de l’espastia paraplègica hereditària.
 • Regulació del transport axonal per nutrients.
 • Imatge funcional in vivo de circuits cerebrals per al processament sensorial, predictiu i d’atenció.
 • Plasticitat dels circuits cerebrals corticals.
 • Disfuncionalitat dels circuits neuronals en les malalties psiquiàtriques.
 • Repetició de l’activitat neuronal durant el somni.
 • Bases cerebrals del processament i aprenentatge del llenguatge.
 • Interacció entre la plasticitat sinàptica i les ones cerebrals com a mecanisme molecular de l’aprenentatge i la memòria.
 • Mapeig funcional 4D de la plasticitat estructural de les espines dendrítiques en models dels transtorns de l’espectre autista.

Equip de professors investigadors

 • Dra. Núria Casals
 • Dra, Rosalía Rodriguez
 • Dra. Rut Fadó
 • Dr. Miguel Baena
 • Dra. Begoña Díaz
 • Dr. Adam Ransom
 • Dr. Miguel Bosch
 • Dr. Sebastian Ignacio Zagmutt

Interessats contactar amb: Dra. Núria Casals ncasals@uic.es

LÍNIA 10: RECERCA EN FISIOLOGIA CEL·LULAR I MALALTIES HEMATOLÒGIQUES HEREDITÀRIES

Responsable de la línia de recerca: Dr. Josep Clotet

Objectiu:

Equip format per biòlegs amb l’objectiu d’estudiar diferents aspectes relacionats amb el camp de la fisiologia cel·lular:

 • Control del cicle cel·lular de Saccharomyces cerevisiae.
 • Anàlisi del paper de noves ciclines en tumors.
 • Resposta cel·lular a la limitació de nutrients.
 • Diagnòstics genètics de malalties del metabolisme del ferro i altres malalties hematològiques hereditàries.

Equip de professors investigadors

 • Dr. Josep Clotet
 • Dr. Javier Jiménez
 • Dra. María Ponte Cardoso Ribeiro
 • Dr. Samuel Bru
 • Dra. Natalia  Ricco
 • Dra. Mayka Sánchez Fernández
 • Dr. Jaume Reventos Puigjaner
 • Dr. Miguel Ángel Carrasco

Interessats contactar amb:

 • Metabolisme de cèl.lules tumorals (Polyphosphate):  Dr. Samuel Bru sbru@uic.es
 • Mecanismes de proliferació de cèl.lules tumorals (Atypical Cyclins): Dra. Mariana Ponte mpontecardosoribeiro@uic.es

Comissió acadèmica

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) té com a objectiu general vetllar per la qualitat de les tesis doctorals i la formació integral dels estudiants de doctorat.

Per això valorarà anualment el document d’activitats del doctorand (DAD) i el desenvolupament del pla de recerca de cada un dels doctorands. Així mateix, és responsable de l’aprovació final de la tesi doctoral per a la seva defensa davant un tribunal.

CAD del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut està formada per:

President

Dr. Joan Bosch. Departament de Ciències Bàsiques.
jbosch@uic.es

Vocals

Dra. Caridad Bagur. Departament de Fisioteràpia.
cbagur@uic.es

Dr. Fernando Durán-Sindreu. Departament d’Odontologia.
fduran@uic.es

Dr. Carlos García. Departament de Medicina.
cgarciaf@uic.es

Dra. Esther Jovell. Departament de Medicina.
ejovell@uic.es

Dra. Mireia Llauradó. Departament d’Infermeria
mllaurados@uic.es

Dra. Carmen Muñoz. Departament de Medicina.
cmunoza@uic.es

Dr. Jaume Reventós. Departament de Ciències Bàsiques.
jreventos@uic.es

Dra. Rosalía Rodríguez. Departament de Ciències Bàsiques.
rrodriguez@uic.es

Organització i planificació

Informació Econòmica

Els estudiants de doctorat hauran de formalitzar anualment la matrícula de doctorat corresponent a la supervisió de la tesi, les activitats de formació i l'avaluació anual de la Comissió Acadèmica del Doctorat. Al final de la tesi, hauran de formalitzar la matrícula del dipòsit i la defensa de la tesi. Una vegada defensada la tesi hi hauran d'abonar les taxes administratives de sol·licitud del títol de doctor.

TAXES CURS ACADÈMIC 21-22

Matrícula anual al programa: 860€

 • Taxes acadèmiques: 778 E
 • Taxes administratives: 82 €

Dipòsit i defensa de tesi: 2.193€

 • Taxes acadèmiques: 1.632 €
 • Taxes administratives: 561 €

 Sol·licitud del títol de doctor

 • Taxes administratives: 315 €

Contact

Més informació i contacte

Sonia Soriano
ssoriano@uic.es
93 254 18 00