Directori

MESSAGGI SARTOR, Monique

Departament de Fisioteràpia

MESSAGGI SARTOR, Monique

CV

Perfil del professor

Fisioteràpia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Universitat Pompeu i Fabra, Barcelona,Catalunya
Departmento de Ciències Experimentals i Salut
Programa de Doctorat en Biomedicina
Tese: Disfunció Muscular Respiratòria en Malalties
Respiratòries i No-Respiratòries: un aborgaje clinico i terapèutic.
Qualificació de la tesi doctoral: Excel·lent “cum laude”
Octubre 2012 – Abril 2017

Universitat de Barcelona (UB), Barcelona, Catalunya
Facultat de Medicina
Màster en Medicina Respiratòria.
Especialitat: MPOC, Musculos Respiratoris, Trasplantament Pulmonar.
October 2010 – June 2012

Universitat FEEVALE Novo Hamburg, Rio Gran do Sul, Brazil
Llicenciada en Fisioteràpia
Homologació del titulo de llicenciada em fisioteràpia al títol de
Diplomada en Fisioterapía (data homologació: Juliol 2011).

Experiència professional

- Assistència a Recerca: Suport en els projectes desenvolupats en el servei de
Medicina Física i Rehabilitació del Hsopital de L´Esperança (Parc de Salut Mar)
(Recollida de dades, elaboració de bases de dades, anàlisis de resultats,
comunicació dels resultats)

- Coordinació d'assajos clínics subvencionat per la Indústria farmacèutica.

- Desenvolupament de Projecte de tesi doctoral 2012-2017: Tesi: Disfunció muscular
respiratòria en malalties respiratòries i no-respiratòries: abordatge clínic i
terapèutic – Projecte RETORNUS (FIS: ISCIII PI10/01560/FEDER – IP del Projecte:
Dra Ester Marco Navarro)

- Projecte Nutrícia: The PSSMAR Study. Postacute Sarcopènia: Nutritional
Supplementation with B-hydroxy-*Methyl-*butyrate after Resistance training: Study
protocol of a randomized, double-*blind controlled trial. Activitat: coordinació del projecte,
confeccion de base de dades, valoracions de les variables resultat,
realització del protocol d'entrenament.

- Fisioterapeuta respiratori Hospital de L´ Esperança: Programa de rehabilitació
pulmonar, programes de rehabilitació pre-operatoris de cirurgia abdominal alta,
rehabilitació cardíaca. Valoracions de capacitat funcional i de força muscular
respiratòria i perifèrica de pacients respiratoris.

- Estada internacional (Juliol 2015- Setembre 2015): King´s College London: Muscle
Lab: Valoracions de funció muscular respiratòria, Participació en projecte l'objectiu
del qual era valorar els mecanismes de fatiga (central/o no) en subjectes sans.

- Pràctiques: En el laboratori de funcionalisme pulmonar de l'Hospital Clinic de Barcelona.
Valoracions de la capacitat d'exercici – proves d'esforç – en pacients MPOC.
Setembre – Desembre 2010

- Fisioterapeuta Respiratori: Complexo Hospitalari Santa Casa de Misericòrdia de
Porto Alegre, el Brasil. Març 2008- Desembre 2009. (UCI nounats, UCI pediatrica de
post-operatori de cirurgia cardíaca, post-operatoris de trasplantament pulmonar, fetge i
riñon, actuació en UCI adult).

ACTIVITAT CIENTIFICA

Publicacions:
1. Marco E, Ramírez Sarmiento AL, Coloma A, Sartor M, Comin-*Colet J, Vila J, Enjuanes
C, Bruguera J, Escalada F, Gea J, Orozco-Levi M. High-*Intensity versus Sham
Inspiratory Muscle Training in Patients with Chronic Heart Failure: a prospective
randomized trial. Eur J Heart Fail. 2013 Aug;15(8):892-901. IF: 6.52

2. Càceres VAIG DONAR, Sartor-*Messagi M, Rodríguez DA, Escalada F, Gea J, Orozco-Levi M,
Marco E. Variability in bioelectrical impedance assessment of bodi composition
depending on measurement conditions: influence of fast and rest. Nutr Hosp. 2014 Dec
1; 30(6):1359-65. IF: 1.04

3. Monique Messaggi-*Sartor, Anna Guillin-Solà, Marina Depolo, Esther Duarte, Diego
A. Rodríguez, Maria-Camelia Barrera, Esther Barreiro, Ferran Escalada, Maurici
Orozco-Levi, Ester Marco. Inspiratory and Expiratory Muscle Training in subacute
stroke: A randomized clinical trial. Neurology; 2015 Aug 18; 85(7):564-72 IF: 8.28

4. Guillén-Solà A, Messagi Sartor M, Bofill Soler N, Duarte E, Barrera MC, Marco E.
Respiratory muscle strength training and neuromuscular electrical stimulation in
subacute dysphagic stroke patients: A randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2016
Jun 7. IF: 1.77


COMUNICACIONS ORALS:

Messaggi-*Sartor, Anna Guillin-Solà, Marina Depolo, Esther Duarte, Diego A. Rodríguez,
María Camelia Barrera, Esther Barreiro, Héctor Villanueva Sánchez, Ferran Escalada, Maurici
Orozco-Levi, Ester Marco.

Títol: Entrenament Muscular Inspiratori i Expiratori en el Ictus Subagut: Un assaig
clínic aleatoritzat.

Congrés: XXV Jornada d' Actualització Rehabilitació i Medicina Física, Divendres 24 d'abril de
2015, El Seminari de Tarragona.
Premi de millor treball presentat en les jornades.

Monique Messaggi-*Sartor, Albert Rodríguez, Elisabeth Martínez, Carolina Palomares, Rosa
Mª Güell, Ester Marco.

Títol: L'impacte de la cirurgia de resecció pulmonar en el consum màxim d'oxigen
(VO 2PICO ) i en la força muscular respiratòria i perifèrica en pacients amb càncer de pulmó de
cèl·lules no-petites (CPCNP).

Congrés: European Respiratory Society (ERS) International Congress, Amsterdam, 26-30
September 2015.

---

Monique Messaggi-*Sartor, Albert Rodríguez, Elisabeth Martínez, Carolina Palomares, Rosa
Mª Güell, Ester Marco.

Títol: L'impacte d'un programa d'exercicis i de l'entrenament respiratori d'alta
intensitat rere resecció pulmonar sobre la capacitat d'exercici, força muscular respiratòria
i perifèrica en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no-petites.

Congrés: XXVl Jornada d'Actualització en Medicina Física i Rehabilitació, Divendres 11 de
Março de 2016, Hospital Universitari de Bellvitge.
Premi de millor treball presentat en les jornades.

---

Monique Messaggi-*Sartor, Albert Rodríguez, Elisabeth Martínez, Carolina Palomares, Rosa
Mª Güell, Ester Marco.

Títol: L'impacte d'un programa d'exercicis i de l'entrenament respiratori d'alta
intensitat rere resecció pulmonar sobre la capacitat d'exercici, força muscular respiratòria
i perifèrica en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no-petites.

Congrés: 54è Congrés Anual de la Societat de Medicina Física i Rehabilitació (SERMEF).
Malaga, Espanya, 2016.
Premiat segon millor treball presentat en el congrés.


PRESENTACIÓ EN FORMAT PÒSTER:

Monique Messaggi Sartor, Marina Depolo, Maria Fernanda Donaire, Marta Alvarado, Esther
Duarte, Anna Guillin, Maurici Orozco-Levi, María Camelia Barrera,Eva Mª Pascual,Diego A.
Rodríguez, Ferran Escalada, Ester Marco. Respiratory Muscle Training in Subacute Stroke
Patients: a randomized clinical trial. Congrés Anual de la European Respiratory Society,
Barcelona, Catalunya, Espanya, 2013

Monique Messaggi-*Sartor, Anna Guillin-Solà , Marina Depolo , Maria Galindo , Diego A.
Rodríguez , Neus Bofill , Ferran Escalada , Maurici Orozco-Levi , Esther Duarte , Ester Marco .
Respiratory Muscle Training in Sub - acute Stroke Patients: a randomized clinical trial. Poster
presentat en el 9th World Stroke Congress, Istambul, WSC 2014,

Monique Messaggi-*Sartor, Anna Guillin-Solà , Ether Duarte, Neus Bofill, Anna Romeo, Diego
A. Rodriguez, Ferran Escalada, Ester Marco. Utilitat de la pressió expiratòria màxima com a
predictor de complicacions respiratòries als 6 mesos del ictus. 14è Curs Teoricopràctic
SORECAR: Societat Espanyola de Rehabilitació Cardio-Respiratòria. Actualització en
rehabilitació respiratòria, Barcelona, 2014.