Màster Universitari en Psicologia General Sanitària - Oficial

Converteix-te en psicòleg general sanitari
Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
4 semestres
Crèdits
90 ECTS
Preu
112,00€ / ECTS x 63 = 7.056,00€ (+ 494,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2024-2025.
Places
30
Horari
Matins i tardes de dilluns a divendres. Dedicació completa
Llengua
Català i castellà
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Pràctiques
 • Convocatòries d'admissió
 • Requisits d'admissió

Missió i objectiu

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ofereix el títol de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, amb la voluntat de donar continuïtat als estudiants del Grau en Psicologia de UIC Barcelona i d’altres centres la vocació dels quals sigui l’exercici de la psicologia en el context sanitari.

El Màster Universitari en Psicologia General Sanitària té com a objectiu principal que l’alumnat exerceixi la psicologia en un context real, controlat i supervisat. Això li donarà la confiança, les eines i la seguretat necessàries per a l’acompliment de la professió.

 

Metodologia pràctica i innovadora

 • Classes dinàmiques i participatives.
 • Simulació de sessions amb actors.
 • Observació de sessions reals a la nostra clínica de psicologia i psiquiatria pròpia, Support.
 • Participació en sessions com a coterapeuta.
 • Agenda pròpia de casos a la clínica Support i impartició de sessions grupals de promoció de la salut. Tot això acompanyat d’una supervisió personal i revisió de casos.

Valors:

 • Ètica
 • Exigència
 • Capacitat de treball
 • Amor per la professió
master universitari psicologica

Per què has de cursar el màster a UIC Barcelona?

 • Atenció i seguiment personalitzats: màxim de 30 alumnes.
 • Oferim una formació integral de l’alumnat ajudant-lo a adquirir les destreses i les eines necessàries per a l’exercici de la professió.
 • La metodologia docent es basa en la simulació i el treball sobre casos reals.
 • Disposem de la clínica Support, una clínica pròpia de psicologia i psiquiatria que permet veure l’aplicabilitat de tot el que es treballa a les aules en el context real d’execució.
 • Els alumnes disposen d’agenda de pacients pròpia a la clínica, sota supervisió.
 • Supervisió personal des de l’inici amb tallers vivencials que ajuden l’alumnat a      créixer en l’àmbit personal i com a terapeuta.
 • S’ofereixen les bases i eines necessàries perquè els alumnes puguin emprendre.
 • Tenim un Laboratori de Psicologia Experimental. Som una facultat innovadora i estem al dia en les últimes metodologies.
 • Els estudis de Psicologia s’imparteixen al Campus Sant Cugat, dins la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, en un ambient multidisciplinari que fomenta les sinergies entre els diferents graus.

A qui va dirigit

El màster va dirigit a totes aquelles persones graduades o llicenciades en Psicologia que hagin cursat, almenys, 90 crèdits de contingut específicament sanitari i estiguin interessades a aprofundir en els coneixements, les competències i les habilitats necessàries per poder exercir en l’àmbit sanitari.

Hauran de ser professionals orientats a la promoció del benestar i la salut de les persones i amb aptituds per establir relacions professionals d’acompanyament en processos vitals. S’entén, per tant, que han de ser professionals amb:

 • Pensament crític.
 • Gran capacitat d’anàlisi i de síntesi. 
 • Habilitats interpersonals i de comunicació. 
 • Capacitat investigadora.
 • Capacitat creativa i d’innovació.
 • Capacitat de treball en equip.

L’alumnat ha de tenir disponibilitat horària per assistir a les classes i fer les pràctiques.

Acreditació acadèmica

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat Internacional de Catalunya.

El Màster Universitari en Psicologia General de UIC Barcelona dona accés a la professió sanitària regulada denominada psicòleg general sanitari, recollida en la Llei 33/2011 general de salut pública publicada en el BOE del 5 d’octubre de 2011.

A més a més, és un màster oficial que també dona accés al doctorat.

Presentació

Introducció

Si vols poder exercir la professió de la psicologia en el camp de la salut fent tasques d’avaluació, recerca i intervenció que vagin en favor de la promoció i la millora de la salut de les persones, aquest màster és per a tu.

El Màster Universitari en Psicologia General Sanitària de UIC Barcelona constitueix una proposta formativa que sorgeix de la iniciativa de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut amb l’objectiu d’oferir una formació sòlida en temes de recerca, l’interès per l’aplicació dels coneixements psicològics a problemes relacionats amb la salut, el benestar i els hàbits de les persones en diferents contextos socials. El títol ofereix els coneixements teòrics i les eines metodològiques necessàries tant per donar resposta a les demandes de la societat actual com per continuar amb els estudis de doctorat.

La nostra proposta formativa es diferencia d’altres en que comptem amb la clínica Support en la qual, des del principi, els alumnes poden aprendre de casos reals. A mesura que avancin en la seva formació aniran adquirint més responsabilitat, fins a arribar a portar la seva pròpia agenda de pacients i impartir els diferents tallers de prevenció i promoció de la salut que es duen a terme. Tot això, acompanyats i supervisats per experts per garantir el creixement professional i personal de l’alumnat.

 

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Avaluació i Diagnòstic a Infanto-Juvenil Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Fonaments de la Psicologia Sanitària Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Habilitats Terapèutiques del Psicòleg General Sanitari Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Intervenció en Infanto-Juvenil Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Promoció i Prevenció a Psicologia de la Salut Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Avaluació i Diagnòstic a Adults Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Avaluació i Diagnòstic al Àmbit Familiar i de Parella Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Intervenció en Adults Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Practicum I Type: PR Període: Segon semestre ECTS: 15
Type: OP Període: Anual ECTS: 6
Intervenció en Situacions de Risc i Vulnerabilitat Social Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Intervenció en Trastorns de la Personalitat Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Assignatures del curs 2 Type Període ECTS
Practicum II Type: PR Període: Primer semestre ECTS: 15
Treball Fi de Màster Type: TF Període: Primer semestre ECTS: 12
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Pràctiques

El Màster en Psicologia General Sanitària preveu la realització de pràctiques curriculars amb un pes específic molt important en el programa (30 ECTS). Durant diversos mesos els alumnes fan pràctiques en un centre de renom.

Les pràctiques professionals suposen una formació aplicada que segueix el fonament del pla docent.

Des de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut es duu a terme un assessorament personalitzat per a la consecució de les pràctiques per a cada alumne amb sessions formatives específiques, tutories i esdeveniments en els quals intervenen les entitats col·laboradores.

Les pràctiques es fan en centres consolidats i de renom.

Conveni de pràctiques

Reglament intern regulador de les pràctiques a empreses i institucions

Convocatòries d'admissió

Primera convocatòria:
 

 • Termini per lliurar els documents: 23 de febrer 2024
 • Entrevistes amb candidats preseleccionats: 29 de febrer 2024
 • Comunicació dels resultats: 14 de març 2024
 • Data límit per reservar la plaça: 28 de març 2024
   

Segona convocatòria:
 

 • Termini per lliurar els documents: 15 de març 2024
 • Entrevistes amb candidats preseleccionats: 21 de març 2024 
 • Data límit per reservar la plaça: 18 d’abril 2024
   

Tercera convocatoria:
 

 • Termini per lliurar els documents: 12 d’abril 2024
 • Entrevistes amb candidats preseleccionats: 18 d’abril 2024
 • Comunicació dels resultats: 2 de maig 2024
 • Data límit per reservar la plaça: 16 de maig 2024
   

Cuarta convocatoria:

 • Termini per lliurar els documents: 24 de maig 2024
 • Entrevistes amb candidats preseleccionats: 30 de maig 2024
 • Comunicació dels resultats: 13 de juny 2024
 • Data límit per reservar la plaça: 27 de juny 2024

Requisits d'admissió

El procés d’admissió consisteix en una valoració del curriculum vitae, certificat de notes dels estudis universitaris cursats, del perfil personal i de les motivacions presentades.

Per poder optar a fer el màster s’ha d’estar en possessió d’un títol de llicenciat/graduat en Psicologia, a més a més d’una formació complementària que garanteixi que la persona interessada ha obtingut almenys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari.

Els graduats en Psicologia que hagin superat plans d’estudi amb menció en Psicologia de la Salut adaptats a l’Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per la qual es regulen les condicions generals a les quals s’ajustaran els plans d’estudi del Grau en Psicologia, compleixen aquest requisit d’accés en tenir en el seu títol universitari oficial de grau un esment en Psicologia de la Salut.

El procediment per permetre l’accés als posseïdors de títols de llicenciat/graduat en Psicologia verificats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordre CNU/1309/2018 esmentada consisteix a comprovar que el pla d’estudis que han superat inclou una formació d’almenys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari, i en cas contrari establir els complements de formació d’entre les matèries que componen la menció en Psicologia de la Salut del Grau en Psicologia.

Referent a això:

 • Per als graduats en Psicologia que hagin superat plans d’estudi amb anterioritat a la seva adaptació a l’Ordre CNU/1309/2018 esmentada, ha quedat garantida una formació d’almenys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari, pels processos d’avaluació externa que han realitzat les agències d’assegurament de la qualitat per a la verificació del pla d’estudis de Grau en Psicologia, prenent com a referent el llibre blanc, així com per a la verificació inicial del pla d’estudis del Màster en Psicologia General Sanitària.
   
 • Per als llicenciats en Psicologia ha quedat garantida una formació d’almenys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari, pels processos d’avaluació externa que han realitzat les agències d’assegurament de la qualitat per a la determinació del nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior, així com per a la verificació inicial del pla d’estudis del Màster en Psicologia General Sanitària.

Sobre la base d’aquests arguments, els títols de Graduat en Psicologia i Llicenciat en Psicologia, emesos a l’Estat espanyol previs a l’ordre CNU/1309/2018 tenen els requisits necessaris per a l’accés al Màster en Psicologia General Sanitària i, per tant, els posseïdors d’aquests títols no poden quedar exclosos dels processos de selecció, ni requereixen complements de formació.

Els graus en Psicologia posteriors a l’Ordre CNU/1309/2018 han incorporat aquest requisit en el procés de verificació o han realitzat modificacions en el seu pla d’estudis amb la condició de complir amb el requisit d’accés.

Es valorarà especialment en els candidats les qualitats personals d’inquietud i vocació per desenvolupar la seva professió en l’àmbit clínic, així com la seva capacitat crítica i de síntesi.