Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica - Oficial

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
122,00€ / ECTS x 60 = 7.320,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
34
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Convocatòries d'admissió
 • Sessions informatives
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Mobilitat internacional

La intervenció específica i individualitzada del fisioterapeuta pediàtric ajuda els més petits i el seu entorn. Si tenim en compte tots els subsistemes que influeixen en el creixement de l’infant, el nivell d’independència que tinguin serà un factor determinant en el seu aprenentatge diari. En aquest sentit, tota intervenció que n’afavoreixi el moviment funcional i li procuri ajudes posturals i de mobilitat tindrà transcendència en el desenvolupament de l’infant i en condicionarà la vida adulta. 

Dirigit a

 • Titulats en Fisioteràpia

Presentació

Amb el Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica t’especialitzaràs en el diagnòstic i el tractament de les afeccions que comporten una alteració del desenvolupament motor de l’infant i que en condicionen el nivell d’independència funcional. Aplicar coneixements relacionats amb el desenvolupament psicomotor, l’aprenentatge, el control del moviment i les adaptacions al creixement són eines bàsiques en el tractament preventiu i l’atenció precoç. D’aquesta manera, ajudem l’infant a arribar al màxim potencial de desenvolupament, independència i integració social. 

Amb la formació especialitzada identificaràs les alteracions, els dèficits i les deficiències de l’infant; determinaràs els objectius de la intervenció terapèutica, i seleccionaràs, planificaràs i aplicaràs amb destresa les estratègies d’una manera òptima. 

Aquestes actuacions es basen en coneixements científics i en l’evidència per oferir una teràpia de qualitat. Amb el Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica actualitzaràs les teves competències com a fisioterapeuta i seràs receptiu a les demandes de salut de la societat adulta i infantil. 

Amb el Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica contribuïm a l’avenç de la fisioteràpia com a ciència, gràcies a la potenciació dels estudis de recerca. Els estudis de màster et donen accés al programa de doctorat.

Objectius

 1. Conèixer i analitzar les característiques històriques de la fisioteràpia pediàtrica, la situació actual, les perspectives i la interrelació amb la realitat social de cada època.
 2. Conèixer les bases teòriques actuals sobre desenvolupament, aprenentatge i control del moviment, i entendre els canvis fisiològics i estructurals que tenen lloc durant el creixement de l’infant.
 3. Adquirir formació específica sobre les patologies que limiten la independència motriu de l’infant.
 4. Conèixer les principals eines i estratègies de valoració internacionals en fisioteràpia pediàtrica i aprendre a aplicar-les depenent de les característiques de l’infant.
 5. Conèixer els canvis fisiològics i estructurals que pot provocar l’aplicació de la fisioteràpia.
 6. Conèixer, identificar i aplicar les diferents estratègies terapèutiques. Adquirir l’habilitat manual en el maneig dels procediments terapèutics i en la confecció de material adaptat provisional. Aplicar metodologies fisioterapèutiques tant grupals com personalitzades.
 7. Analitzar l’evolució dels resultats obtinguts mitjançant l’abordatge terapèutic en relació amb els objectius marcats i amb els criteris establerts, i aprendre a redissenyar els objectius i adequar el pla d’intervenció en cas necessari.
 8. Valorar la discapacitat de l’infant en l’entorn familiar i social i dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar-ne la independència física i la participació de les famílies, a més de capacitar-te per establir línies de cooperació i coordinació amb altres equips socials i sanitaris.
 9. Capacitar-te per treballar en equip, tant interprofessionalment com multiprofessional: cooperar amb la resta de l’equip multidisciplinari que intervé en el desenvolupament de l’infant, conèixer aspectes propis d’altres competències professionals que poden ajudar a potenciar els resultats del treball fisioterapèutic, i saber treballar de manera coordinada amb tot el personal implicat en la integració de l’infant com a persona. 
 10. Adquirir i gestionar, de manera reflexiva i crítica, els coneixements i els recursos del fisioterapeuta pediàtric en la societat actual.
 11. Elaborar guies i protocols d’intervenció en fisioteràpia pediàtrica.
 12. Actualitzar els fonaments del coneixement científic basat en l’evidència.
 13. Gestionar la informació científica tant en la recerca per a l’aplicació a la pràctica clínica diària com per contribuir a la millora del coneixement científic.

A qui s'adreça. Perfil d'ingrés

Titulats en Fisioteràpia 

Competències. Perfil de sortida

Acreditació acadèmica

Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica per la Universitat Internacional de Catalunya. 

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Desenvolupament Normal i Patològic en la Primera Infància Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Intervenció Terapèutica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
Tipus: OP Període: Anual ECTS: 16
Especialitat Professionalitzant: Altres Patologies en la Infància Tipus: OP Període: Anual ECTS: 3
Especialitat Professionalitzant: Intervenció Terapèutica Específica Tipus: OP Període: Anual ECTS: 7
Especialitat Professionalitzant: Metodologia de Recerca Tipus: OP Període: Anual ECTS: 6
Patologia Neuromusculoesquelètica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
Pràctiques Externes 1 Tipus: PR Període: Anual ECTS: 7
Treball Final de Màster Tipus: TF Període: Anual ECTS: 15
Valoració en Fisioteràpia Pediàtrica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Convocatòries d'admissió

Convocatòria 2: MARÇ

Termini per lliurar els documents: 1 de març

Entrevistes via Google Meet amb els candidats preseleccionats i test d’anglès: 4 de març

Resultats: 11 de març

Data límit per reservar la plaça: 25 de març

Convocatòria 3: ABRIL

Termini per lliurar els documents: 5 d’abril

Entrevistes via Google Meet amb els candidats preseleccionats i test d’anglès: 8 d’abril

Resultats: 19 d’abril

Data límit per reservar la plaça: 3 de maig

Convocatòria 4: MAIG

Termini per lliurar els documents: 3 de maig

Entrevistes via Google Meet amb els candidats preseleccionats i test d’anglès: 6 de maig

Resultats: 13 de maig

Data límit per reservar la plaça: 27 de maig

Convocatòria 5: JUNY

Termini per lliurar els documents: 31 de maig 

Entrevistes via Google Meet amb els candidats preseleccionats i test d’anglès: 3 de juny

Resultats: 10 de juny

Data límit per reservar la plaça: 24 de juny

Convocatòria 6: JULIOL

Termini per lliurar els documents: 28 de juny

Entrevistes via Google Meet amb els candidats preseleccionats i test d’anglès: 1 de juliol

Resultats: 8 de juliol

Data límit per reservar la plaça: 22 de juliol

Sessions informatives

Requisits d'admissió

Documentació necessària

Alumnes amb títol universitari oficial dins de la Unió Europea
 1. Fotocòpia compulsada original del títol universitari o del document d’homologació del títol, o fotocòpia compulsada original del resguard de pagament de les taxes d’emissió del títol.
 2. Fotocòpia compulsada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

*Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, català, anglès, francès ni italià, s’ha de presentar traducció  jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Alumnes amb títol universitari oficial fora de la Unió Europea
 1. Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 2. Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

* La legalització dels documents s’ha de fer en el país d’origen per via diplomàtica, o si s’escau, mitjançant la postil.la del Conveni de l’Haya o del Conveni Andrés Bello.

*Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, s’ha de presentar traducció  jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

En tots els casos
 1. Dues fotografies de mida de carnet.
 2. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 3. Curriculum vitae actualitzat.
 4. Carta de motivació.
 5. Fotocòpia autentificada d’altres títols universitaris, inclosos títols de postgrau.
 6. Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, cal presentar traducció jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Proves

 • Entrevista personal.
 • Prova del nivell d'anglès. Nivell d'Anglès recomanat: B2 del Marc Comú Europeu de referència per a les llengües.

Reserva i matrícula

Un cop superat el procés d’admissió, hauràs d’ingressar el 20 % del total del preu del postgrau, en concepte de reserva de plaça.

Un cop formalitzis la matrícula, hauràs d’abonar en un pagament únic el 80 % restant.

Podran sol·licitar l’ingrés tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d’accés al títol i que tinguin una formació prèvia i titulació universitària en Fisioteràpia. El perfil d’ingrés recomanat és el d’una persona que, a més dels requisits exposats, tingui interès i motivació cap a la recerca i la promoció de la salut en el pacient pediàtric.

Vies d'accés

Podran sol·licitar l’ingrés tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d’accés al títol i que tinguin una formació prèvia i titulació universitària en Fisioteràpia. El perfil d’ingrés recomanat és el d’una persona que, a més dels requisits exposats, tingui interès i motivació cap a la recerca i la promoció de la salut en el pacient pediàtric.

Benvinguda als nous alumnes

La Universitat Internacional de Catalunya facilita la incorporació i la inserció del nou alumnat a través de la Sessió de Benvinguda, que cada màster organitza de manera individual, de la qual s’informa mitjançant una carta informativa o per correu electrònic de manera personalitzada.

En la Sessió de Benvinguda, els nous alumnes reben una explicació general sobre UIC Barcelona i un representant de cada servei (Admissions, Estudiants, Esports, Relacions internacionals, Informàtica, etc.) explica, breument, en què consisteix el seu servei i el tipus d’informació i activitats que hi poden trobar. Seguidament es fa la presentació acadèmica del Màster guiada per la mateixa direcció d’aquests estudis.

Normativa de trasllats

Beques i finançament

Mobilitat internacional

Si ets estudiant d’una altra universitat espanyola o estrangera, pots fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona, durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta en aquest enllaç tota la informació relativa a la teva facultat.