Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries - Oficial

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
142,00€ / ECTS x 60 = 8.520,00€ (+ 480,00€ Drets d'Admissió). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
40
Horari
Dijous tarda (de 15 h a 21 h). Tallers acreditats en suport vital en horari diferent*
Idioma
Català i castellà
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió

Objectius

 • Formar de manera rigorosa i innovadora els professionals de la salut que treballen en l’àmbit de les urgències i les emergències sanitàries, tant hospitalàries com extrahospitalàries.
 • Donar a conèixer als alumnes els fonaments de l’assistència sanitària urgent i emergent, així com el funcionament dels principals Serveis d’Emergències Mèdiques, els protocols d’actuació, els recursos i els procediments que hi ha.
 • Desenvolupar en els alumnes les competències necessàries per donar assistència en incidents de múltiples víctimes, parts extrahospitalaris i en aquelles situacions que requereixin maniobres de ressuscitació pediàtriques i neonatals.
 • Fomentar la capacitat docent i investigadora pròpia d’un professional sanitari.
 • Garantir que els professionals que participen en el màster coneixen les maniobres de ressuscitació avançada en un pacient adult i l’assistència al pacient politraumatitzat.

Motius per estudiar aquest màster

 1. Titulació oficial reconeguda a tot l’Espai Europeu d’Educació Superior
 2. Obtenció simultània d’acreditacions específiques addicionals: Certificat en Suport Vital Avançat i Certificat en Suport Vital Avançat en Trauma, expedits pel Consell Català de Ressuscitació i l’European Resuscitation Council; certificat Mass Casualty Incident Command, expedit per TASSICA Emergency, Training & Research.
 3. Permet als professionals graduats en Medicina i Infermeria adquirir les competències necessàries en l’àmbit de les urgències hospitalàries i extrahospitalàries.

Acreditació acadèmica

Títol de Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries per UIC Barcelona.

Presentació

El nou Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries de UIC Barcelona et permet especialitzar-te en la medicina i l’atenció de pacients que accedeixen a l’hospital a través del serveix d’urgències, així com perfeccionar la teva formació per atendre situacions d’emergència tant hospitalàries com extrahospitalàries. 

Es tracta d’un curs presencial, amb un equip docent format per professionals experts en l’àmbit d’urgències i emergències, i que s’imparteix utilitzant els mètodes més actuals de formació sanitària amb les pràctiques com a element central. En finalitzar el curs, els coneixements adquirits es plasmaran en un treball final de màster.

A més de perfeccionar i ampliar els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per a l’atenció al pacient d’urgències, els alumnes obtindran amb aquest màster no només una titulació oficial amb validesa en tot l’Espai Europeu d’Educació Superior, sinó que també adquiriran acreditacions addicionals. Concretament, el Certificat en Suport Vital Avançat i Certificat en Suport Vital Avançat Trauma, expedits pel Consell Català de Ressuscitació i l’European Resuscitation Council, i el Certificat Mass Casualty Incident Command, expedit per TASSICA Emergency, Training & Research.

El Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries és gestionat en col·laboració amb  TASSICA Emergency, Training & Research, un dels millors centres de recerca i formació internacionals, especialitzat en l’aplicació de les noves tecnologies en tots dos camps.

Sortides professionals

Com a graduat en Medicina o Infermeria, aquest màster et permetrà ampliar la formació de forma específica per desenvolupar la teva activitat en:

 • Serveis d’Emergències Mèdiques prehospitalaris
 • Serveis d’Urgències Hospitalaris
 • Serveis d’Intervenció i Rescat
 • Serveis d’Urgències d’Atenció Primària
 • Serveis de Protecció Civil

Pràctiques Externes

Les Pràctiques Externes es desenvoluparan mitjançant rotació entre els serveis sanitaris tant extrahospitalaris com hospitalaris:

Extrahospitalaris

 • Unitats mòbils i centre coordinador d’un Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
Hospitalaris
 • Servei de Cardiologia
 • Servei de Neurologia
 • Servei de Pediatria
 • Servei de Obstetrícia
 • Servei de Traumatologia

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Urgències Cardiològiques Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Urgències Digestives, Nefrourològiques, Hematològiques, Endocrinometabòliques, Infeccioses Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 12
Especialitat en Infermeria Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 12
Especialitat en Medicina Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 12
Urgències Neurològiques, Psiquiàtriques, Geriàtriques, de Cures Pal·liatives Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Urgències Obstètriques i Pediàtriques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Urgències Traumatològiques, Quirúrgiques i Anestèsia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Emergència i Pacient Crític Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Pràcticum Tipus: PR Període: Anual ECTS: 8
Recerca, Docència i Simulació en Urgències Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Treball Final de Màster Tipus: TF Període: Anual ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Ser graduat en Medicina i/o Infermeria.