Màster en Glaucoma

Tipus de programa
Màster de formació permanent
Durada
des del 02-09-2024 al 30-07-2025
Crèdits
60 ECTS
Preu
50,00€ / ECTS x 60 = 3.000,00€ (+ 494,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2024-2025.
Places
5
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió

Objectius

 1. Assolir un alt nivell de coneixements, fonamentats en la medicina basada en l’evidència i desenvolupar la capacitat d’interpretar de manera crítica la literatura existent.

 2. Adquirir una experiència pràctica que permeti exercir la professió amb autonomia i basada en criteris d’actuació actuals.

 3. Desenvolupar un projecte de recerca rellevant i publicar-ne els resultats.

 4. Tenir un bon coneixement i experiència en el maneig de les eines diagnòstiques i terapèutiques de la tecnologia més avançada.

 5. Adquirir les habilitats clíniques necessàries per al diagnòstic i el seguiment del glaucoma més enllà del coneixement de l’oftalmòleg general.

 6. Adquirir les habilitats necessàries per al tractament quirúrgic del glaucoma amb la finalitat de millorar l’èxit i la seguretat de les intervencions.

 7. Adquirir el coneixement i les eines per a la gestió clínica d’una unitat de glaucoma.

Presentació

Introducció

El glaucoma és una malaltia ocular que es caracteritza per la pèrdua de visió, com a conseqüència d’un dany en el nervi òptic secundari, provocada generalment per un augment de la pressió intraocular (PIO). Actualment, aquesta malaltia ocupa el segon lloc com a causa de ceguesa a tot el món.

Aquest màster es basa en la formació de l’alumne en el diagnòstic i tractament del glaucoma seguint pautes recolzades en l’evidència científica disponible a més a més de fomentar la recerca clínica.

Section

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Mòdul I: Maneig Clínic del Glaucoma Primari d'Angle Obert Type: OB Període: Anual ECTS: 15
Mòdul II: Maneig Clínic del Glaucoma Secundari d'Angle Obert i d'Angle Tancat Type: OB Període: Anual ECTS: 15
Mòdul III: Gestió d'unitats Clíniques Type: OB Període: Anual ECTS: 0.5
Mòdul IV: Recerca Aplicada a l'oftalmologia Type: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Mòdul V: Projecte de Recerca Clínica Type: OB Període: Anual ECTS: 13
Mòdul VI: Tractament Quirúrgic del Glaucoma Type: OB Període: Anual ECTS: 15
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia.

En el cas de candidats estrangers, els títols hauran d’estar homologats o reconeguts en el moment de sol·licitar el curs.

Disponibilitat per a dedicació completa i exclusiva al programa del curs.

Disponibilitat per incorporar-se en la data establerta i completar el curs en la seva totalitat.

L’activitat de formació és incompatible amb altres feines.

És necessari parlar i entendre perfectament el castellà (nivell C).

Criteris de selecció

Els candidats presentaran una sol·licitud i un curriculum vitae, és imprescindible complir els requisits de l’apartat 1

Per a la selecció del candidat es valorarà:

 1. Coneixements específics en glaucoma.
 2. Experiència clínica prèvia.
 3. Experiència en investigació bàsica i/o clínica.
 4. Comunicacions en congressos i reunions científiques.
 5. Publicacions en revistes científiques.
 6. Altres coneixements: anglès, informàtica, laboratori, fotografia

Lloc de realització

 1. Institut Català de Retina
  Ganduxer, 117
  Barcelona
  08022
 2. Universitat Internacional de Catalunya
  C/ Josep Trueta s/n
  Sant Cugat del Vallès
  08195

Matrícula

Import: 2.964 € (drets d’inscripció inclosos, 480 €) que s’han d’abonar a la Universitat Internacional de Catalunya.

El Departament de Recursos Humans de l’ICR ofereix assistència en el tràmit de la matrícula.