Màster Universitari en Gestió Sanitària - Oficial

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
145,00€ / ECTS x 60 = 8.700,00€ (+ 494,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2024-2025.
Places
30
Horari
Classes teòriques: divendres de 15 h a 20 h i dissabtes de 9 h a 14 h. Pràctiques: 2 setmanes entre gener i juny, de dilluns a divendres
Llengua
Castellà
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Treball final de màster
 • Alumni Ambassadors

La gestió i la direcció d'institucions, centres o serveis del sector sanitari requereixen una formació i capacitació directiva necessària tant per assumir llocs de responsabilitat com per orientar el desenvolupament professional en aquesta direcció.

El Màster Universitari en Gestió Sanitària de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona ofereix aquesta professionalització, que afegeix un alt valor acadèmic a la teva titulació, ja que es tracta d'un títol oficial acreditat a l'Espai Europeu d'Educació pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Espanya i per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Des de la seva creació el 2010, aquest màster ha contribuït a la professionalització i titulació de gestors i directius de tots els àmbits i nivells del sistema sanitari, tant públics com privats, amb visió internacional.

El pla acadèmic té l'objectiu d'oferir la capacitació necessària per exercir amb solvència responsabilitats directives que van, des de les pròpies d'una direcció general o gerència corporativa, a la direcció d'una àrea administrativa, una àrea servei o unitat assistencial de l'atenció primària, l'hospitalària, la sociosanitària o la salut mental. Abasta també la formació de directius de l'àmbit de la indústria farmacèutica, tecnològica o de l'assegurament privat.

Per què hauries de triar el Màster en Gestió Sanitària a UIC Barcelona?

 • Titulació oficial acreditada a l'Espai Europeu d'Educació.
 • Valor afegit a la titulació acadèmica de llicenciatura o grau dels alumnes.
 • Únic Màster en Gestió Sanitària amb un mòdul pràctic, no addicional, inclòs al programa.
 • Formació en escenaris de simulació realitzats al Centre Integral de Simulació Avançada de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
 • Professorat de reconeguda trajectòria i prestigi en responsabilitats directives en l'àmbit de les matèries que imparteixen, en actiu i amb acreditació majoritària de doctor. 
 • Calendari i horaris compatibles amb una dedicació laboral.
 • Fàcil accessibilitat al Campus en transport públic.
 • Reconeixement dels millors Treballs de Fi de Màster mitjançant la publicació en revistes científiques o sectorials, així com mitjançant la recomanació d’aplicar-ne les conclusions a qui procedeixi quan tenen un alt valor traslacional.
 • Més de 200 alumnes en les 10 edicions del màster amb un alt percentatge de progressió professional posterior.
 • Borsa de treball al servei dels alumnes.
 • Interacció permanent amb la Direcció mitjançant la figura de delegat/a dels alumnes.
Jonathan Franco Vanegas

"Soc especialista en Medicina Interna, format a l'Hospital de Bellvitge. La tasca assistencial sempre ha estat la meva passió; no obstant això, amb els canvis sociodemogràfics, les noves tecnologies i els nous sistemes sanitaris d'oferta i demanda vaig decidir complementar la meva formació amb el Màster Universitari en Gestió Sanitària de UIC Barcelona, que em va aportar el coneixement i la comprensió de processos hospitalaris, de lideratge i de gestió d'equips. Aquest programa em va ajudar a aconseguir posicions com les que ara tinc a Tres Torres o a l'Hospital Sociosanitari de Duran i Reynals”

Alumni del Màster Universitari en Gestió Sanitària

Actual coordinador del departament de Medicina Interna i Familiar de la Clínica Mi Tres Torres
Jonathan Franco Vanegas
Màster Universitari en Gestió Sanitària

“El Màster Universitari en Gestió Sanitària (MUGS) m’ha permès consolidar coneixements teòrics de gestió que faciliten la pràctica diària en la qual ens veiem immerses com a directives i poder tenir una base teòrica sobre la qual fonamentar la pràctica diària. Gràcies al màster he pogut generar una xarxa amb professionals d’altres institucions que han estat durant un any companys i que han produït espais per compartir la pràctica i casuística diària.” 

Directora de Personas en Institut Català d'Oncologia (ICO)
Ana Sedano Martínez
Marta Guzmán

Un gran encert al meu parer el constitueix la possibilitat de realitzar pràctiques en centres hospitalaris. En el meu cas, he conegut una manera de gestionar diferent de la que estic acostumada i ha resultat molt interessant, a més a més d’haver conegut professionals de tots els camps de la gestió que mostren la seva feina i el seu dia a dia amb total naturalitat i transparència, la qual cosa és molt d'agrair.

Cap de Servei d'Urgències Capio HGC
Marta Guzmán Fernández

Dirigit a

Professionals de l'àmbit del sector sanitari interessats a obtenir una formació reglada i una titulació universitària que els permeti accedir a responsabilitats de gestió i directives o que els reforci l'experiència adquirida en l'acompliment d’aquestes responsabilitats.

Pel caràcter multidisciplinari i multiprofessional de la funció gestora i directiva aquest màster va dirigit a titulats en Medicina, Infermeria, Farmàcia, Economia i ADE, Enginyeria, Fisioteràpia, Odontologia, Dret, Biomedicina o Bioenginyeria.

Dates importants

 • Sessió de benvinguda: 15 de setembre del 2023
 • Inici del curs: 15 de setembre del 2023

Presentació

Objectius del programa

 • Oferir als alumnes les eines per abordar la gestió sanitària des d'una primera dimensió que comporta conèixer-ne el context. Per a això, a la primera assignatura es situa l'alumne en condicions d'identificar en quin model i sistema sanitari dels existents desenvolupa la seva feina, quines polítiques sanitàries l’emmarquen i com l'economia de la salut permet fer-ne l’anàlisi.
 • La segona assignatura té com a finalitat l'aprenentatge en el maneig de tots els instruments transversals de la gestió de qualsevol organització sanitària i en qualsevol context. Els alumnes han d'aprendre a manejar coneixements i mètodes per gestionar recursos econòmics, tecnològics i humans, així com a utilitzar adequadament la comunicació, els sistemes d'informació i les tècniques de negociació i també l'elaboració de plans estratègics i d'empresa. Tot això dins dels valors de l'atenció centrada en les persones i en el marc de la bioètica.
 • La tercera assignatura pretén instruir l'alumne en la gestió concreta dels processos propis de centres, àrees i unitats de les organitzacions sanitàries, d'acord amb l'aplicació dels instruments i metodologies apresos en la segona, i en el context identificat gràcies als coneixements adquirits en la primera.
 • Els exercicis de simulació practicats en escenaris i guions que recreen situacions reals volen fer endinsar l'alumne en situacions, no per excepcionals, previsibles i freqüents, i a les quals tot directiu haurà d'enfrontar-se en un moment o altre.
 • Mitjançant les pràctiques en centres sanitaris convinguts amb la Unió, Associació de Centres Sanitaris i Socials www.uch.cat es busca plasmar en la realitat de la gestió ordinària el que s’ha après en la dimensió teòrica.

Acreditació acadèmica

Màster Universitari en Gestió Sanitària per la Universitat Internacional de Catalunya.

Direcció i coordinació

Direcció

 • Dr. Boi Ruiz

Coordinació

 • Jaume Duran, metge i doctor en Filosofía

Comissió Docent

 • Joan Bosch, metge i doctor en Medicina
 • Llorenç Sotorres, graduat en Economia
 • Joan María Ferrer, metge i doctor en Medicina
 • Rafael Lledó, metge i doctor en Medicina
 • Candela Calle, metgessa i doctora en Medicina
 • Xavier Mate, metge i doctor en Medicina

Docents del curs 2023-2024

 • Dr. Andreu  Aloy. Doctor en Medicina. Director de Qualitat i Planificació. Fundació Hospital de Granollers.
 • Dr. Josep M. Argimón. Doctor en Medicina. Exconseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. Director d’Infraestructures Científiques del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC). 
 • Sr. David Barrachina. Enginyer en Organització Industrial. Cap d’infraestructures, manteniment i serveis hotelers. Consorci Sanitari del Maresme.
 • Dr. Juan Ignacio Barrachina. Llicenciat en Medicina. Consultor internacional.
 • Dr. Miquel Bastons. Doctor en Administració i Direcció d’Empreses. Professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona.
 • Dr. Joan  Bosch. Doctor en Medicina. Facultat de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya.
 • Dra. Carmen  Cabezas. Doctora en Medicina. Secretària de Salut Publica. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 • Dra. Candela Calle. Doctora en Medicina. Directora general. Fundació Sant Francesc d’Assís.
 • Sra. Anna Clopés. Doctora en Farmàcia. Directora de Farmàcia i Política del Medicament de l’Institut Català d’Oncologia.
 • Dr. Josep Comín-Colet. Doctor en Medicina. Cap de la secció d’Insuficiència Cardíaca Crònica del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
 • Dra. Sílvia Cóppulo. Doctora en Ciències de la Comunicació. Graduada en Psicologia. Periodista de TV3 i Catalunya Ràdio. 
 • Dr. Xavier Corbella. Doctor en Medicina. Cap dels serveis mèdics del Futbol Club Barcelona.
 • Dr. Josep Corbella. Doctor en Dret. Assessor jurídic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
 • Dra. M. Dolors Navarro. Doctora en Medicina especialista en Salut Pública. Responsable de l’Àrea Científica de l’Escola de Salut. Directora de l’Àmbit de Participació i Capacitació de Pacients. Direcció de Planificació i Suport a la Gestió de l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat. 
 • Dr. Jaume Duran. Doctor en Medicina. Director general de la Fundació Sanitària de Mollet.
 • Dr. Joan Maria Ferrer. Doctor en Medicina. Director de Qualitat, Docència i Recerca. Fundació Sanitària Mollet.
 • Sra. Carme Ferrer. Llicenciada en Periodisme. Cap d’Atenció a l’Usuari de l’Hospital General de Granollers.
 • Dra. Cristina Gámez. Doctora en Medicina. Cap del Servei de Medicina Nuclear PET IDI - Hospital Universitari de Bellvitge.
 • Dr. Francesc García Cuyás. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Cirurgia General. Director de Dades i Estratègia Digital de l’Hospital Sant Joan de Déu. 
 • Dr. Joan Guanyabens. Llicenciat en Medicina. Màster ESADE en Gestió Hospitalària. Consultor Salut, TI i Innovació.
 • Dr. José Augusto García. Llicenciat en Medicina. Director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya i president de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia.
 • Dra. Anna García-Altés. Doctora en Medicina i llicenciada en Ciències Econòmiques. Presidenta de l’Associació d’Economia de la Salut (AES).
 • Dr. Antoni Gilabert. Doctor en Farmàcia. Director de Farmàcia i Medicament del Consorci de Salut i Social de Catalunya.
 • Sr. Carme Julián. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials.
 • Sra. Assumpció Laïlla. Llicenciada en Infermeria i Psicopedagogia. Presidenta de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya.  
 • Dr. Rafael Lledó. Doctor en Medicina i llicenciat en Psicologia de les Organitzacions i el Treball. Gerent del Consorci Sanitari del Maresme.
 • Sr. Carles Lorán. Diplomat en Ciències Empresarials. Auditor-censor jurat de comptes. Gerent de Barnaclínic.
 • Sr. David Macià. Graduat en Infermeria. Director executiu a Hestia Alliance.
 • Dr. Xavier Mate. Llicenciat en Medicina. Màster en Gestió Sanitària i Recursos Sanitaris. Director general d’IDCSalud Catalunya (Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitari Sagrat Cor i Clínica del Vallès).
 • Sr. Miguel Ángel Martínez. Llicenciat en Ciències Mediambientals. Director de Medi Ambient, seguretat i salut a la Fundació Sanitària Mollet. 
 • Dra. Cristina Monforte. Doctora en Infermeria. Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Internacional de Catalunya.
 • Sr. David Pahissa. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. Sotsdirector de Gestió Econòmica. Direcció de Recursos Econòmics. Hospital Universitari Vall d’Hebron.
 • Dr. Emilio Rojo. Doctor en Medicina, especialista en Psiquiatria i director mèdic en Complex Assistencial Benito Menni de Germanes Hospitalàries.
 • Dr. Boi Ruiz. Doctor en Medicina.  Director de la Càtedra de Gestió Sanitària i Polítiques de Salut Universitat Internacional de Catalunya.
 • Dr. Albert Salazar. Doctor en Medicina. Gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
 • Dr. Ramón Salinas. Doctor en Medicina. Cap de Servei especialitat Hematologia i Hemoteràpia. Director territorial Banc de Sang i Teixits.
 • Dra. Mireia Sans. Doctora en Medicina, especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Directora del CAP Comte Borrell.
 • Dr. Jaume Sellarés. Llicenciat en Medicina. Director de l’EAP Sardenya de Barcelona. President de la Unitat Docent ACEBA (Associació d’Entitats de Base Associativa). 
 • Sr. Llorenç Sotorres. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Secretari general de la Fundació Puigvert.
 • Dra. Marta Trapero. Doctora en Economia de la Salut. Professora lectora. Àrea de coneixement d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida. 
 • Dr. José Zorrilla. Doctor en Medicina. Cap de Servei d’Urgències i Emergències de l’Hospital St. Joan de Déu de Manresa. 
 • Dr. Xavier Llebaria. Llicenciat en Veterinària. Sotsdirector general de Coordinació de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Models i Sistemes Sanitaris Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Formació Pràctica Rotatoria Type: PR Període: Segon semestre ECTS: 7
Gestió dels Processos Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 17
Treball de Fi de Màster Type: TF Període: Segon semestre ECTS: 16
Gestió de les Organitzacions Sanitàries Type: OB Període: Anual ECTS: 15.5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Criteris d'admissió

El grup d'alumnes serà l'adequat per facilitar la interacció entre ells, es valora molt positivament la complementarietat i diversitat entre ells quant a formació d'origen, àmbit i sector professional de procedència i grau d'experiència.

Després de formalitzar la sol·licitud i aportar la documentació necessària, el director del màster o un professor de la comissió docent entrevistarà el candidat per conèixer-ne la trajectòria acadèmica i professional, la motivació i les expectatives per fer el MUGS, i l'interès i les possibilitats per participar-hi activament.

Es valorarà positivament l'alumne la trajectòria professional del qual hagi estat desenvolupar funcions directives (al nivell que sigui) i que necessiti formació en continguts i habilitats per seguir i progressar, així com l'alumne que després d'una sòlida formació acadèmica desitgi formar-se en l'àmbit de la gestió sanitària per optar a càrrecs de responsabilitat.

Beques i finançament

Alumni Ambassadors