Màster Universitari en Gestió Sanitària - Oficial

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
136,00€ / ECTS x 60 = 8.160,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
30
Horari
Classes teòriques: divendres de 15 h a 20 h i dissabtes de 9 h a 14 h. Pràctiques: 2 setmanes entre gener i juny, de dilluns a divendres
Idioma
Castellà
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Treball final de màster

La gestió i la direcció d'institucions, centres o serveis del sector sanitari requereixen una formació i capacitació directiva necessària tant per assumir llocs de responsabilitat com per orientar el desenvolupament professional en aquesta direcció.

El Màster Universitari en Gestió Sanitària de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona ofereix aquesta professionalització, que afegeix un alt valor acadèmic a la teva titulació, ja que es tracta d'un títol oficial acreditat a l'Espai Europeu d'Educació pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Espanya i per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Des de la seva creació el 2010, aquest màster ha contribuït a la professionalització i titulació de gestors i directius de tots els àmbits i nivells del sistema sanitari, tant públics com privats, amb visió internacional.

El pla acadèmic té l'objectiu d'oferir la capacitació necessària per exercir amb solvència responsabilitats directives que van, des de les pròpies d'una direcció general o gerència corporativa, a la direcció d'una àrea administrativa, una àrea servei o unitat assistencial de l'atenció primària, l'hospitalària, la sociosanitària o la salut mental. Abasta també la formació de directius de l'àmbit de la indústria farmacèutica, tecnològica o de l'assegurament privat.

Per què hauries de triar el Màster en Gestió Sanitària a UIC Barcelona?

 • Titulació oficial acreditada a l'Espai Europeu d'Educació.
 • Valor afegit a la titulació acadèmica de llicenciatura o grau dels alumnes.
 • Únic Màster en Gestió Sanitària amb un mòdul pràctic, no addicional, inclòs al programa.
 • Formació en escenaris de simulació realitzats al Centre Integral de Simulació Avançada de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
 • Professorat de reconeguda trajectòria i prestigi en responsabilitats directives en l'àmbit de les matèries que imparteixen, en actiu i amb acreditació majoritària de doctor. 
 • Calendari i horaris compatibles amb una dedicació laboral.
 • Fàcil accessibilitat al Campus en transport públic.
 • Reconeixement dels millors Treballs de Fi de Màster mitjançant la publicació en revistes científiques o sectorials, així com mitjançant la recomanació d’aplicar-ne les conclusions a qui procedeixi quan tenen un alt valor traslacional.
 • Més de 200 alumnes en les 10 edicions del màster amb un alt percentatge de progressió professional posterior.
 • Borsa de treball al servei dels alumnes.
 • Interacció permanent amb la Direcció mitjançant la figura de delegat/a dels alumnes.
Jonathan Franco Vanegas

"Soc especialista en Medicina Interna, format a l'Hospital de Bellvitge. La tasca assistencial sempre ha estat la meva passió; no obstant això, amb els canvis sociodemogràfics, les noves tecnologies i els nous sistemes sanitaris d'oferta i demanda vaig decidir complementar la meva formació amb el Màster Universitari en Gestió Sanitària de UIC Barcelona, que em va aportar el coneixement i la comprensió de processos hospitalaris, de lideratge i de gestió d'equips. Aquest programa em va ajudar a aconseguir posicions com les que ara tinc a Tres Torres o a l'Hospital Sociosanitari de Duran i Reynals”

Alumni del Màster Universitari en Gestió Sanitària

Actual coordinador del departament de Medicina Interna i Familiar de la Clínica Mi Tres Torres
Jonathan Franco Vanegas
Màster Universitari en Gestió Sanitària

“El Màster Universitari en Gestió Sanitària (MUGS) m’ha permès consolidar coneixements teòrics de gestió que faciliten la pràctica diària en la qual ens veiem immerses com a directives i poder tenir una base teòrica sobre la qual fonamentar la pràctica diària. Gràcies al màster he pogut generar una xarxa amb professionals d’altres institucions que han estat durant un any companys i que han produït espais per compartir la pràctica i casuística diària.” 

Directora de Personas en Institut Català d'Oncologia (ICO)
Ana Sedano Martínez
Marta Guzmán

Un gran encert al meu parer el constitueix la possibilitat de realitzar pràctiques en centres hospitalaris. En el meu cas, he conegut una manera de gestionar diferent de la que estic acostumada i ha resultat molt interessant, a més a més d’haver conegut professionals de tots els camps de la gestió que mostren la seva feina i el seu dia a dia amb total naturalitat i transparència, la qual cosa és molt d'agrair.

Cap de Servei d'Urgències Capio HGC
Marta Guzmán Fernández

Dirigit a

Professionals de l'àmbit del sector sanitari interessats a obtenir una formació reglada i una titulació universitària que els permeti accedir a responsabilitats de gestió i directives o que els reforci l'experiència adquirida en l'acompliment d’aquestes responsabilitats.

Pel caràcter multidisciplinari i multiprofessional de la funció gestora i directiva aquest màster va dirigit a titulats en Medicina, Infermeria, Farmàcia, Economia i ADE, Enginyeria, Fisioteràpia, Odontologia, Dret, Biomedicina o Bioenginyeria.

Dates importants

 • Sessió de benvinguda: 17de setembre del 2021
 • Inici del curs: 1 d'octubre del 2021

Presentació

Objectius del programa

 • Oferir als alumnes les eines per abordar la gestió sanitària des d'una primera dimensió que comporta conèixer-ne el context. Per a això, a la primera assignatura es situa l'alumne en condicions d'identificar en quin model i sistema sanitari dels existents desenvolupa la seva feina, quines polítiques sanitàries l’emmarquen i com l'economia de la salut permet fer-ne l’anàlisi.
 • La segona assignatura té com a finalitat l'aprenentatge en el maneig de tots els instruments transversals de la gestió de qualsevol organització sanitària i en qualsevol context. Els alumnes han d'aprendre a manejar coneixements i mètodes per gestionar recursos econòmics, tecnològics i humans, així com a utilitzar adequadament la comunicació, els sistemes d'informació i les tècniques de negociació i també l'elaboració de plans estratègics i d'empresa. Tot això dins dels valors de l'atenció centrada en les persones i en el marc de la bioètica.
 • La tercera assignatura pretén instruir l'alumne en la gestió concreta dels processos propis de centres, àrees i unitats de les organitzacions sanitàries, d'acord amb l'aplicació dels instruments i metodologies apresos en la segona, i en el context identificat gràcies als coneixements adquirits en la primera.
 • Els exercicis de simulació practicats en escenaris i guions que recreen situacions reals volen fer endinsar l'alumne en situacions, no per excepcionals, previsibles i freqüents, i a les quals tot directiu haurà d'enfrontar-se en un moment o altre.
 • Mitjançant les pràctiques en centres sanitaris convinguts amb la Unió, Associació de Centres Sanitaris i Socials www.uch.cat es busca plasmar en la realitat de la gestió ordinària el que s’ha après en la dimensió teòrica.

Direcció i coordinació

Direcció

 • Dr. Boi Ruiz

Coordinació

 • Dr. Joan Bosch

Comissió Docent

 • Joan Bosch, metge i doctor en Medicina
 • Llorenç Sotorres, graduat en Economia
 • Joan María Ferrer, metge i doctor en Medicina
 • Rafael Lledó, metge i doctor en Medicina
 • Candela Calle, metgessa i doctora en Medicina
 • Xavier Mate, metge i doctor en Medicina

Docents Curs 2020-2021

 • Dr. Andreu  AloiLlicenciat en Medicina Director de Qualitat i Planificació Fundació Hospital de Granollers.
 • Dr. Josep M. ArgimónDoctor en medicina preventiva i salut pública. Director Institut Catalán de la Salud, i secretari de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
 • Sr. David Barrachina. Enginyer Organització Industrial. Cap d’infraestructures, manteniment i serveis hotelers. Consorci Sanitari del Maresme
 • Dr. Juan Ignacio BarrachinaLlicenciat en Medicina. Consultor internacional.
 • Dr. Miquel BastonsDoctor en Administració i Direcció de Empresas. Professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de la Universitat Internacional de Catalunya.
 • Dr. Joan  Bosch. Doctor en Medicina. Director d’investigació. Facultat de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya,
 • Dr. Carles BlayDoctor en Medicina. Cap de Estudis de la Facultat de Medicina de la UVIC. Metge Institut Català de la Salut
 • Dra. Carmen  Cabezas. Llicenciada en Medicina. Subdirectora de Promoció de la Salud Agencia de Salud Publica Departament de Salud. Generalitat de Catalunya
 • Dra. Candela CalleLlicenciada en Medicina. Directora general del Institut Català d'Oncologia.     
 • Sra. Anna  Clopés. Llicenciada en Farmàcia. Directora de Farmàcia i Política del Medicament del Institut Català d'Oncologia.
 • Dr. Josep Comin-ColetDoctor en Medicina. Cap de la secció d’ Insuficiència Cardíaca Crònica del Servicio de Cardiologia Hospital Universitari de Bellvitge.
 • Dra. Silvia CóppuloDoctora en Ciències de la Comunicació. Graduada en psicologia. Periodista TV3 i Catalunya Radio.
 • Dr. Xavier  Corbella. Doctor en Medicina. Cap de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitari de Bellvitge. Vicedegà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salud de la Universitat Internacional de Catalunya.
 • Dr. Josep Corbella. Doctor en Dret. Assessor jurídic del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona,
 • Dra. Mª Dolors  NavarroDoctora en Medicina especialista en Salud Pública. Directora de Experiència del Pacient de l’Hospital Infantil de Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat
 • Dr. Jaume DuranDoctor en Medicina. Director General de la Fundació Sanitària de Mollet.
 • Dra. Marta ElorduyDoctora en Ciències de la Salud, Educació Mèdica. Vicedegana de Medicina. Facultat de Medicina i Ciències de la Salud de la de la Universitat Internacional de Catalunya 
 • Dr. Joan Maria FerrerDoctor en Medicina. Director de qualitat, Docència i investigació. Fundació Sanitària Mollet
 • Dra. Cristina GámezDoctora en Medicina. Cap del Servicio de Medicina Nuclear PET IDI Hospital Universitari de Bellvitge
 • Dr. Francesc García Cuiás. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Cirurgia General. President Sociedad Catalana Salut Digital.
 • Dr. José Augusto GarcíaLlicenciat en Medicina. Director General del Consorci de Salut i Social de Catalunya.
 • Dr. Antoni GilabertDoctor en Farmàcia. Director de Farmàcia i Medicament Consorci de Salut i Social de Catalunya.
 • Sr. Carme JuliánLlicenciada en Ciències econòmiques i empresarials
 • Dr. Rafael LledóDoctor en Medicina i Llicenciat en Psicologia de las organitzacions i el treball. Director general de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers.
 • Sr. Carles LoránDiplomat en Ciències Empresarials. Auditor-censor jurat de comptes. Director Econòmic Financier Barna Clínic
 • Sr. David MaciàGraduat en Infermeria. Director Executiu en Hestia Alliance
 • Dr. Xavier MateLlicenciat en Medicina. Máster en Gestió Sanitaria i Recursos Sanitaris. Director General de IDC Salud Catalunya (Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitari Sagrat Cor i Clínica del Vallès.
 • Dra. Cristina  MonforteDoctora en Infermeria. Directora de Infermeria Universitat Internacional de Catalunya
 • Sra. Montse Ortiz. Diplomada en Trabajo Social. Cap de la Unitat de Trabajo Social de la Fundació Hospital de Granollers.
 • Sr. David PahissaLlicenciat en Administració i Direcció de Empresas. Cap de la unitat de anàlisis i planificació personal de suport del Hospital Universitari del Vall d’Hebron.
 • Dr. Rojo, EmilioDoctor en Medicina, especialista en Psiquiatria i Director Metge en Complex Assistencial Benito Menni de Hermanas Hospitalàries
 • Dr. Boi RuizDoctor en Medicina.  Director Càtedra de Gestió Sanitaria i Polítiques de Salud.  Universitat Internacional de Catalunya.
 • Dr. Albert SalazarDoctor en Medicina. Director gerent del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Dr. Ramón SalinasDoctor en Medicina. Cap de Servicio Especialitat Hematologia i HemoteràpiaDirector Territorial  Banc de Sang i Teixits
 • Dra. Mireia Sans. Doctora en Medicina, especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Directora CAP Comte Borrell.
 • Dr. Jaume SellarésLlicenciat en Medicina. Director del EAP Sardenya de Barcelona. President de la Unitat Docent ACEBA (Associació d’Entitats de Base Associativa) Universitat Internacional de Catalunya,
 • Sr. Llorenç SotorresLlicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Secretari general de la Fundació Puigvert.
 • Dra. Marta TraperoDoctora en Economia de la Salud professora e investigadora Facultat de Ciències econòmiques i socials, Departament de Economia i Organització de Empresas de la Universitat Internacional de Catalunya.
 • Dr. Ricard TreserrasDoctor en Medicina. Subdirector general de Planificació Sanitaria. Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Dr. Miquel VilaLlicenciat en Medicina. Subdirector Metge i responsable del procés quirúrgic del Hospital General de Granollers.
 • Dr. José ZorrillaDoctor en Medicina. Cap de Servicio de Urgències i Emergències del Hospital St. Joan de Déu de Manresa

 

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Models i Sistemes Sanitaris Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Formació Pràctica Rotatoria Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 7
Gestió dels Processos Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 17
Treball de Fi de Màster Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 16
Gestió de les Organitzacions Sanitàries Tipus: OB Període: Anual ECTS: 15.5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Criteris d'admissió

El grup d'alumnes serà l'adequat per facilitar la interacció entre ells, es valora molt positivament la complementarietat i diversitat entre ells quant a formació d'origen, àmbit i sector professional de procedència i grau d'experiència.

Després de formalitzar la sol·licitud i aportar la documentació necessària, el director del màster o un professor de la comissió docent entrevistarà el candidat per conèixer-ne la trajectòria acadèmica i professional, la motivació i les expectatives per fer el MUGS, i l'interès i les possibilitats per participar-hi activament.

Es valorarà positivament l'alumne la trajectòria professional del qual hagi estat desenvolupar funcions directives (al nivell que sigui) i que necessiti formació en continguts i habilitats per seguir i progressar, així com l'alumne que després d'una sòlida formació acadèmica desitgi formar-se en l'àmbit de la gestió sanitària per optar a càrrecs de responsabilitat.

Beques i finançament