Residencia Clínica en Ortodoncia

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
2 semestres
Crèdits
40 ECTS
Preu
1.468,00€ * (1r curs 2021-2022) *Subjecte a revisió cada any.
Places
6
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

Objectius

Aquesta residència clínica és una introducció a les dinàmiques de diagnòstic i treball clínic del màster.

Presentació

Presentació del curs

L’ortodòncia és una especialitat de l’odontologia que requereix una formació de postgrau (màster) específica de tres anys, amb dedicació exclusiva, per seguir els criteris de la Societat Europea d’Ortodòncia (EOS-NEBEOP).

A la Universitat Internacional de Catalunya, l’àrea d’ortodòncia compleix amb tots els requisits que s’exigeixen i té l’acreditació de Full Member  de NEBEOP.

Cada vegada hi ha un interès més gran entre els professionals per especialitzar-se en ortodòncia. Per aquesta raó, en paral·lel al Màster en Ortodòncia que s’imparteix a UIC Barcelona i que exigeix una dedicació exclusiva durant tres anys, s’ha dissenyat un programa de Residència Clínica en Ortodòncia. Aquest programa tan clínic està pensat per a dentistes que vulguin introduir-se en l’ortodòncia, tant com un coneixement complementari per al seu treball, o com a pas previ per fer els estudis reglats d’especialitat en ortodòncia.

D’aquesta manera, el programa de Residència Clínica que s’ha dissenyat és eminentment pràctic. Perquè els alumnes “visquin” la dinàmica de la pràctica d’ortodòncia a la universitat i participin en sessions teòriques i clíniques, així com en el tractament dels pacients que acudeixen a la clínica de la universitat.

Prerequisits i admissió

Procés d'admissió

Les proves d’admissió consisteixen en una entrevista personal amb els responsables de l’àrea, i de la presentació del curriculum vitae.

Documentació necessària per a la inscripió

 • Full de preinscripció degudament emplenat.
 • Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 • Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 • Abonament mitjançant una transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes de llicenciatura de UIC Barcelona).
 • Curriculum vitae.
 • Carta o cartes de recomanació (és recomanable, no obligatori).

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat).

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tinguin fins a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Enviar a: 

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago

infodonto@uic.es

Facultad de Odontología

Universitat Internacional de Catalunya

Edificio Hospital General

C/ Josep Trueta, s/n

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), España.

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.