Residencia Clínica en Implantología Oral

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
1 any acadèmic
Crèdits
32 ECTS
Preu
14.894,00€ * (1r curs 2024-2025) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Llengua
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Objectius del curs

Iniciar l’alumnat en els conceptes bàsics de cirurgia implantològica i pròtesi sobre implants, tant en la fase de diagnòstic i planificació, com en la terapèutica quirúrgica i de restauració prostodòntica. En acabar aquest programa, l’alumne serà capaç de planificar el cas i tractar pacients mitjançant implants dentals amb destresa i seguretat.

Presentació

Es tracta d’un programa d’un any acadèmic de durada, en el qual l’alumne adquirirà coneixements teòrics i pràctics. La teoria s’impartirà principalment en forma de revisió bibliogràfica i presentació de casos clínics. El sector col·laborarà de forma important amb els nostres alumnes, de manera que tindran l’ocasió de conèixer implants de cases comercials líders. La part més important d’aquesta residència és l’aplicació de tots aquests coneixements teòrics a la clínica universitària, amb pacients als quals l’alumne planificarà el cas i tractarà de forma integral.

 

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Clínica Type: OB Període: Anual ECTS: 16
Implantologia Clínica Type: OB Període: Anual ECTS: 4
Implantologia Clínica Aplicada Type: OB Període: Anual ECTS: 4
Planificació Prostodòncia en Implantologia Type: OB Període: Anual ECTS: 2
Planificació Quirúrgica en Implantologia Type: OB Període: Anual ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Requisits d'admissió

Es requereix:

 • Títol de Graduat o Llicenciat en Odontologia
 • Nivell B1 o similar de castellà que es valorarà a l'entrevista personal

Procés d'admissió

Per iniciar el procés d'admissió caldrà emplenar el Formulari d'Admissió del programa que es troba a la web de la Universitat (www.uic.es/odontologia) i seguir els passos per adjuntar la documentació requerida següent:

 • Títol de la Llicenciatura o Grau*
 • Certificat acadèmic de qualificacions*
 • DNI o Passaport
 • Curriculum Vitae
 • Document de Condicions Generals signat
 • Carta/es de recomanació (recomanable, no obligatori)

*Per a alumnes de fora de la Unió Europea, tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura han d'estar legalitzats per via diplomàtica o han de portar la postil·la de La Haya (No es requereix títol homologat).

Els candidats que es trobin a l'últim curs de carrera han d'aportar el certificat acadèmic de qualificacions actualitzat fins a la data d'inscripció.

Un cop rebuda tota la documentació i comprovada la seva validesa, caldrà abonar la taxa d'inscripció de 90€** i enviar el comprovant de pagament a l'adreça de correu: infodonto@uic.es (els antics alumnes de Llicenciatura/Grau UIC Barcelona estan exempts d'aquest pagament), (**no reemborsables en concepte de despeses de gestió).

L'últim pas és l'entrevista personal amb els directors/coordinadors de la Residència Clínica on seran valorats: expedient acadèmic, perfil personal, motivacions i aptituds. Les entrevistes es faran de manera presencial en dates que seran confirmades un cop completats els passos previs del procés.

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d'Alumni.