L'objectiu d'aquest servei és facilitar la incorporació de l'alumnat al món professional. Per això, aquest departament gestiona les ofertes, assessora en la planificació de la carrera professional, orienta sobre el millor lloc de treball i ajuda en el procés de selecció.

Per tal d'aconseguir la seva finalitat, les principals activitats que realitza aquest servei són:

  • Gestió i difusió de les ofertes de treball que li arriben.
  • Sessions d'informació sobre les sortides professionals.
  • Organització de presentacions de despatxos i altres institucions jurídiques a la Facultat.
  • Formació en processos de selecció.
  • Assessorament personal sobre les ofertes de treball i orientació en la planificació de la carrera professional de l'alumnat.
  • Elaboració de currículums de cadascun dels estudiants, i publicació anual d'un llibre de currículums, que es distribueix entre els principals despatxos, empreses i insitucions jurídiques del país.
  • Informació sobre activitats, publicacions i portals d'Internet relacionats amb l'accés al món laboral.