Universitat Internacional de Catalunya

Jornades

Jornades de Dret a UIC Barcelona

Adquirir una formació complementària als estudis en Dret sovint és una gran necessitat. Gràcies a aquesta formació creixen les garanties per accedir a un lloc de treball qualificat en un mercat professional molt competitiu. 

Una societat en constant canvi demana al professional del dret que actualitzi contínuament els seus coneixements: noves lleis, noves doctrines de jurisprudència, etc. 

La Facultat de Dret de UIC Barcelona vol donar aquesta formació en els coneixements jurídics necessaris d'acord amb la l'actualitat, i per aquest motiu ofereix postgraus i jornades de formació contínua que milloren les condicions d'accés al món laboral i que comprenen bona part de l'exercici professional del dret.

2018 - 2019

2017 - 2018

2016-2017