Dret Administratiu
Coordinadora Pilar Fernández
Professors Román Eguinoa
  Montserrat Nebrera
  Juan José Guardia
Dret Civil
Coordinador Salvador Durany Pich
Professors Antoni Isac
  María Fernández Arrojo
  Carmen María Lázaro Palau
Dret Processal
Coordinador Sergi Corominas Bach
Professors Tiziana Di Ciommo
Dret Mercantil
Coordinador Marc Simón Altaba
Professors Miguel Vidal-Quadras
  Xavier Amat Badrinas
Dret Constitucional
Coordinadora Montserrat Nebrera González
Dret Internacional
Coordinadora María Mut
Professors María Mut
  Ramón García-Torrent Carballo
Dret Penal
Coordinadora Pilar Rey Peña
Professors Alejandra Vargas
Dret Financer i Tributari
Coordinador Alberto Heras Oliver
Professors Jorge de Juan Casadevall
  Alfredo Eguiagaray
Dret Romà
Coordinadora María Fernández Arrojo
Professors María Fernández Arrojo
Dret Laboral
Coordinadora Isabel Ruizdelgado Balsach
Dret Canónic
Coordinadora Montserrat Gas Aixendri
Filosofia del Dret
Coordinadora Belén Zárate Rivero
Professors Silvia Requena
  Abel Miró
Història del Dret i de las Institucions
Coordinador Josep Serrano Daura
Instrumentals
Professors Ricardo María Jiménez Yáñez
  Pilar Rey Peña
  Jorge Vega
  Tiziana di Ciommo
Practicum despatxos/empresa
Coordinador Reyes Alcón
Practicum jutjats
Coordinador Sergi Corominas Bach
Treball Fi de Grau
Coordinador Salvador Durany Pich