Òrgans de govern

Junta de la Facultat de Dret

Degana i Directora
Dra. Pilar Fernández Bozal

Vicedegana 
Dra. María Fernández Arrojo

Vicedegana 
Dra. Montserrat Gas Aixendri

Cap d'estudis
Sra. Rocio Goiricelaya