Junta de la Facultat de Dret

Degana i Directora
Sra. Pilar Fernández Bozal

Vicedegana 
Dra. María Fernández Arrojo

Vicedegana 
Dra. Montserrat Gas Aixendri

Gestora de centre
Sra. Rocio Goiricelaya