Dret Administratiu

Membres

 • Pilar Fernández Bozal (Coordinació)
 • Juan José Guardia Hernández
 • Roman Eguinoa de San Román
 • Xavier Urios Aparisi
 • Julio Rejas 

Docència

 • Facultat de Dret

Línies de Recerca

 • Medi Ambient
 • Arbitratge
 • Mercats Regulats
Dret Civil

Membres

 • Salvador Durany Pich (Coordinació)
 • María Fernández Arrojo
 • Carmen María Lázaro Palau
 • Antoni Bosch Carrera
 • Antoni Isac Aguilar

Docència

 • Facultat de Dret
Dret Processal

Membres

 • Sergi Corominas Bach (Coordinació)
 • Tiziana di Ciommo

Docència

 • Facultat de Dret
Dret Mercantil

Membres

 • Xavier Amat Badrinas (Coordinació)
 • Miguel Vidal-Quadras Trías de Bes
 • Perfecto Blanes Cabanes
 • Antonio Sánchez Martín

Docència

 • Facultat de Dret
Dret Constitucional

Membres

 • Montserrat Nebrera González

Docència

 • Facultat de Dret
Dret Internacional

Membres

 • María Mut Bosque(Coordinació)
 • Ramón García-Torrent Carballo

Docència

 • Facultat de Dret
Dret Penal

Membres

 • Pilar Rey Peña (Coordinació)
 • Guillermo Benlloch Petit
 • Alejandra Vargas Ovalle

Docència

 • Facultat de Dret
Dret Financer i Tributari

Membres

 • Alberto Heras Oliver
 • Jorge de Juan Casadevall
 • Marta Puig Masllorens
 • Alfredo Eguiagaray Gómez-Martínez

Docència

 • Facultat de Dret
Dret Romà

Membres

 • María Fernández Arrojo

Docència

 • Facultat de Dret
Dret Laboral

Membres

 • Isabel Ruizdelgado Balsach

Docència

 • Facultat de Dret
Dret Canònic

Membres

 • Montserrat Gas Aixendri

Docència

 • Facultat de Dret
Filosofia del Dret

Membres

 • Belén Zárate Rivero (Coordinació)
 • Silvia Requena Martínez
 • Joan Vianney Domingo Ribary
 • Abel Miró Comas 

Docència

 • Facultat de Dret
Història del Dret i de les Institucions

Membres

 • Josep Serrano Daura

Docència

 • Facultat de Dret
Instrumentals

Membres

 • Ricardo María Jiménez Yáñez (Coordinació)
 • Pilar Rey Peña
 • Joan María Bosch Canals
 • Alfonso Moncada Cano

Docència

 • Facultat de Dret
Practicum despatxos / empreses

Membres

 • Sergi Corominas Bach
 • Reyes Alcón Carreras

Docència

 • Facultat de Dret
Practicum Jutjats

Membres

 • Sergi Corominas Bach

Docència

 • Facultat de Dret
Treball final de Grau

Membres

 • Alejandra Vargas Ovalle
 • Salvador Durany Pich

Docència

 • Facultat de Dret