Universitat Internacional de Catalunya

Facultat

Facultat de Dret

La Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya ofereix els estudis en Dret i també nombrosos cursos de formació continuada.

Aquesta facultat pretén formar professionals del dret amb una bona base teòrica, familiaritzar-los amb la pràctica, i donar-los la capacitat de reflexió i anàlisi davant les diferents situacions de cada moment. Certament existeixen diferents models educatius en els estudis de dret i el que ha elegit la UIC és el d'una llicenciatura amb criteris moderns i competitius.

L'objectiu primordial de la UIC és proporcionar la millor preparació possible per aconseguir la inserció laboral dels estudiants en un món cada vegada més competitiu i globalitzat.

Els bons resultats professionals de les promocions que ja han finalitzat els estudis i l'ànim de nombroses empreses jurídiques són prova de la bona direcció presa.

Secretaria

Professors

Òrgans de govern