Universitat Internacional de Catalunya

Instal·lacions i serveis

Instal·lacions i serveis

La Facultat d’Odontologia es troba al Campus Sant Cugat, a la planta baixa de l’Hospital General de Catalunya.

Laboratori d'Anatomia (360º)

Laboratori de Simulació (360º)