Secretaria

Secció

A més dels tràmits per a la sol·licitud d'admissió, la matrícula, els certificats i els títols, el Servei de Secretaria pot atendre, a la pròpia seu d'aquesta facultat, diverses peticions d'informació i gestió: desenvolupament de les assignatures, calendari d'exàmens, elecció d'assessor, etc.

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 h
Juliol: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h

Secretaria

Gestora Centre

Sra. Elisa Sanagustin

Secretàries administratives

Sra. Montserrat Ribot: estudis de grau
Sra. Marta Monzó: màsters oficials i màsters propis.
Sra. Susana Lozano: postgraus, residències clíniques i formació contínua

Servei de recerca i relacions amb la indústria

Sra. Glòria Mas Bagà

Servei administratiu contable

Sra. Miriam Martínez

Servei de marketing, promoció i admissions de postgraus

Sra. Cristina Junquera
Sra. Paola Lago

Servei d'ordenació acadèmica

Sra. Mercè Vila i Sra. Elena Ciscatto

Servei Institucional 

Sra. Marta Cuadrado

Cap d'Estudis

Sra. Immaculada Puga