Pràctiques

Les pràctiques són crucials per a la formació dels nostres alumnes, no només perquè els permeten de posar en pràctica tots els coneixements adquirits a classe, sinó també perquè reben l’ajut de tutors professionals de l’odontologia.

Els alumnes del Grau comencen a fer classes pràctiques a 2n, les quals augmenten progressivament fins al 50 % a 4t, i fins al 57 % a 5è curs. Els estudiants fan un total de 1.140 hores de pràctica clínica amb pacient a la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO).

Amb l’objectiu que els alumnes coneguin l’odontologia des del punt de vista de la sanitat pública, s’ha signat un conveni amb l’Institut Català de la Salut (ICS) que permet als alumnes del Grau de fer pràctiques a diferents centres d’atenció primària (CAP).

La formació dels alumnes de màsters i postgraus es basa principalment en la pràctica amb pacient, la qual, en funció del màster o postgrau, pot arribar al 85 %.