Aquest laboratori està dissenyat per fer-hi treballs de recerca. Així doncs, disposa de dos llocs de treball complets proveïts d’equip dental amb micromotor, pica, instal·lació de gas amb encenedor de Bunsen, instal·lació de buit i d’aire comprimit.

Entre l’equipament existent es pot assenyalar: un microscopi amb càmera, una màquina per a assajos de tracció i compressió Quasar, una talladora Isomet, un termociclador amb dos banys, una polidora, una màquina de càrregues cícliques, una estufa de raspallat, un frigorífic congelador, un torsiòmetre i una màquina de simulació.