Òrgans de govern

Secció

Junta de la Facultat d'Odontologia

Degà
Dr. Lluís Giner Tarrida

Vicedegà Acadèmic
Vacant

Vicedegana Institucional
Dra. Sandra Fernández Villar

Vicedegana de recerca
Dra. Marta Satorres Nieto

Gerent de la Clínica Universitària d'Odontologia
Sr. José María García Navas

Gestora Centre
Sra. Elisa Sanagustín Sánchez

Junta del Departament d'Odontologia

Director
Dr. Lluís Giner Tarrida

Secretària
Sra. Elisa Sanagustín Sánchez