Junta de la Facultat d'Odontologia

Degà
Dr. Lluís Giner Tarrida

Gerent de la Clínica Universitària d'Odontologia
Sr. José María García Navas

Vicedegana de Recerca
Dra. Marta Satorres Nieto

Vicedegana Institucional
Dra. Sandra Fernández Villar

Vicedegà Acadèmic 
Dr. Akram Ali Hussein

Gestora Centre
Dra. Elisa Sanagustín Sánchez

Director del Departament d'Odontologia
Dr. Lluís Giner Tarrida

Junta del Departament d'Odontologia

Director
Dr. Lluís Giner Tarrida

Secretària
Dra. Elisa Sanagustín Sánchez