Junta de la Facultat d'Odontologia

Degà
Dr. Lluís Giner Tarrida

Vicedegà Acadèmic 
Dr. Akram Ali Hussein

Vicedegana Institucional
Dra. Sandra Fernández Villar

Vicedegana de recerca
Dra. Marta Satorres Nieto

Gerent de la Clínica Universitària d'Odontologia
Sr. José María García Navas

Gestora Centre
Dra. Elisa Sanagustín Sánchez

Junta del Departament d'Odontologia

Director
Dr. Lluís Giner Tarrida

Secretària
Dra. Elisa Sanagustín Sánchez