Es tracta del primer institut a Espanya de rang universitari que té com a objectiu principal les polítiques familiars.

Les polítiques familiars són un assumpte de cabdal importància i d'estudi a tot Europa. Molts països europeus compten amb entitats i instituts d'investigació de gran prestigi en aquest àmbit, amb gran influència a l'hora de concretar les polítiques dirigides a les famílies, tant a escala local, com nacional i internacional.

L'IESF cobreix, així, una necessitat reclamada pels agents socials (administracions públiques, sindicats, empreses, associacions i ONG), que troben en la tasca de l'Institut una col·laboració rigorosa i un recolzament científic i interdisciplinari per al naixement i el desenvolupament de les polítiques que incideixen en les famílies.

Aquest institut és el primer dedicat a la família que acull, com a activitat d'extensió universitària, la realitzada per una organització de formació de pares i mares —el FERT— amb una experiència en orientació familiar de més de trenta anys en el treball directe amb milers de famílies.

La investigació, la docència, la difusió, el treball en xarxa i l'assessorament amb entitats públiques i privades són les tasques que resumeixen el treball ordinari de l'IESF.

Ubicació i contacte

Patrocinadors

Objectius

Consell assessor