Secció

Projectes de recerca de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família (IESF). 

I. Polítiques familiars

Parentalitat i conciliació
Responsable: Dra. Rita Cavallotti

Diagnòstic i avaluació de les polítiques de família a Catalunya. Observatori de Polítiques Familiars
Responsable: Dra. Consuelo León

Polítiques familiars comparades - World Family Map Project 
Responsable: Marc Grau Grau

II. Família i Educació (IESF - Facultat d'Educació)

La família com a àmbit educatiu
Responsables: Dra. Montserrat GasM. Pilar Lacorte

Resiliència familiar: fortaleses i competències de les famílies
Responsable: Dr. Ignasi de Bofarull

Interacció Família-Escola
Responsable: Dra. Asunción Verdera 

Família, educació i gènere
Responsables: Dr. Jaume Camps

III. Família i Salut (IESF - Facultat de Ciències de la Salut)

Cures centrades en la família
Responsable: Pilar Fuster

La família i la cura de dependents
Responsable: Dra. Maria Àngels de Juan

IV. Dret de Família i del Menor (IESF - Facultat de Dret)

Família i dependència
Responsable: Dra. Belén Zárate