La Càtedra IsFamily Santander (Intergenerational Solidarity in the Family) és una iniciativa de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família de UIC Barcelona amb la col·laboració de Banco Santander. Aquesta entitat financera destaca per l’alt nivell de compromís que té amb el món universitari a través d’Universia.

Dirigida per la Dra. Montserrat Gas i coordinada per la Dra. Rita Cavallotti, la Càtedra té per objectiu proposar la família com a model de solidaritat intergeneracional màximament eficient i flexible, capaç d’adaptar-se constantment al canvi i de donar suport als individus.

Els estudis que promou la Càtedra —des d’una perspectiva multidisciplinària i transversal— consideren la família com a àmbit de transferència de recursos entre generacions, i se centren en tres aspectes fonamentals que constitueixen les línies de treball de la Càtedra: l’economia, la salut i la cura de les persones i l’educació. La recerca està també dirigida a proposar polítiques socials que facilitin que les famílies aconsegueixin realitzar plenament aquests processos intergeneracionals.

La Càtedra IsFamily Santander pretén crear així un conjunt de coneixements i d’accions encaminats a aprofitar de manera beneficiosa el potencial de la intergeneracionalitat en la família com a agent de canvi social. Contribueix d’aquesta manera al desenvolupament i la implantació d’una societat en la qual tinguin cabuda totes les generacions i en què qualsevol persona sigui capaç d’exercir un paper actiu, amb igualtat de drets i oportunitats, en totes les etapes de la seva vida.