Grau en Educació Primària

Tenim la facultat de formar bons mestres
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
8 semestres
Crèdits
240 ECTS
Preu
115,00€ / ECTS x 60 = 6.900,00€* (1r curs 2021-2022). *Subjecte a revisió cada any.
Places
90
Horari
Matins
Idioma
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Pràctiques
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Test d'aptitud
 • Mobilitat internacional
convenis grau primaria
Som gent amb passió, som mestres

Prepara't per tenir més oportunitats laborals

El Grau en Educació Primària t'habilita per exercir de forma regulada com a mestre. Podràs desenvolupar activitats tant en els centres que depenen de l'Administració pública com en centres concertats o privats. També tindràs accés a altres àmbits laborals:

 • Editorials
 • Centres de recursos
 • Activitats de temps lliure
 • Departaments d'educació de museus
 • Centres d'educació no formal
docencia
BB

Estudia un temps a l'estranger

Com a alumne d'aquest grau pots cursar part dels estudis o fer les pràctiques a l'estranger, amb reconeixement acadèmic. Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o cerca una empresa a l'estranger per fer-hi les pràctiques. A més a més, pots obtenir part dels crèdits ECTS durant l'estiu a les Berkeley Summer Sessions que ofereix la millor universitat pública del món.

Presentació

El futur sempre està en els nens i les nenes del present. Enriquir el seu creixement i donar-los una formació contínua és més que una responsabilitat. A UIC Barcelona ens guia aquest concepte: millorem el futur des de l'ara. Et formem com un professional amb aptituds humanes que transformin i enriqueixin la societat. Amb sensibilitat i il·lusió pel treball amb els nens i amb capacitat d’autocrítica, flexibilitat i habilitat per transmetre la cultura.

El Grau en Educació Infantil s'enfoca a l'educació durant els 6 primers anys del nen. Els primers anys de la seva formació, dels 6 als 12 anys, corresponen a graduats en Educació Primària.

Quan acabis els teus estudis podràs entrar al món laboral (a Espanya aquesta titulació regulada és imprescindible per exercir com a mestre) o cursar un màster (a qualsevol país de l'Espai Europeu d'Educació Superior) i després començar la teva tesi doctoral.

Objectius

Formem amb objectius. El Grau en Educació Primària et proporciona:

 1. Domini sobre els continguts curriculars que aplicaràs. Sabràs dissenyar i planificar els processos per transmetre'ls.
 2. Coneixement de l'evolució del llenguatge en un context multicultural i plurilingüe. Integració en la docència del castellà i el català al costat d'una altra llengua estrangera, així com del bon hàbit de lectura en diferents llengües.
 3. Sensibilitat a la diversitat i l'equitat de gènere, al respecte pels drets humans i als valors cívics.
 4. Tècniques per a la bona convivència a l'aula, a través de l'educació emocional i l'autonomia, que fomentin l'esforç, la constància i la disciplina.
 5. Habilitats externes a l'aula, aplicables a l'organització de l'escola, les tutories amb els pares, o la relació amb els agents educatius. Preparació per a les exigències de la societat actual.
 6. Capacitat per apropar els alumnes al món digital i aplicar noves possibilitats pedagògiques que augmentin la riquesa cultural.
 7. Estima pel treball cooperatiu, l'esperit crític, la responsabilitat cap a un futur sostenible, la salut, la higiene i l'educació física com a mitjans de desenvolupament personal i social.

Perfil de l'alumne

Si tens una actitud vocacional cap al món educatiu i una gran capacitat de relacionar-te, el Grau en Educació Primària és per a tu.

Aquestes són algunes aptituds que comparteixen els nostres estudiants:

 • Interès per la docència
 • Bona expressió oral i escrita
 • Creativitat
 • Sensibilitat per les manifestacions artístiques
 • Habilitat per relacionar-se
 • Capacitat d'observació

Competències. Perfil de sortida

Les competències et diferencien com un mestre útil per a la societat.

 1. Competències transversals
  Les tecnologies de la informació i la comunicació, les llengües (català, castellà, anglès), el pensament crític i reflexiu, la creativitat.
 2. Competències específiques per als mestres
  Experts en les matèries i els mètodes d'ensenyament, col·laboració amb els companys i l'entorn, desenvolupament professional.
 3. Competències específiques de cada matèria
  Competències que treballaràs mitjançant diverses metodologies: lliçons magistrals, estudis de casos, resolució de problemes, aprenentatge basat en problemes, orientat a projectes, cooperatiu i aprenentatge autònom.

Des de UIC Barcelona avaluarem les teves competències a través de: proves objectives, treballs i projectes, portafolis, memòries, autoavaluació, entrevistes, etc. 

Acreditació acadèmica

Graduat/a en Educació Primària per UIC Barcelona.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Antropologia: Antropologia de l'educació Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Psicologia I: Bases del Desenvolupament Psicològic (6-12 Anys) Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Educació I: Didàctica i Currículum Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Sociologia I: Sociologia de l'educació Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Psicologia II: Processos Cognitius i Aprenentatge Escolar Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 9
Educació II: Fonaments de Desenvolupament Històric de l'educació Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 9
Educació III: Organització Escolar i Materials Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
LLengua Anglesa 1 Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Llengua per a l'ensenyament: Expressió Escrita Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Didàctica de les Llengües i Literatura 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Ensenyament i Aprenentatge d'educació Musical, Plàstica i Visual 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
LLengua Anglesa 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
LLengua per a l'ensenyament: Expressió Oral Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Sociologia II: Sociologia de la Familia Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Pràctiques Escolars 1 Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 6
Psicologia III: Anàlisi de Conducta i Actituds i Dificultats d'Aprenentage Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Didàctica de les Llengües i Literatura 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Pràctiques Escolars 2 Tipus: PR Període: Primer semestre ECTS: 14
Didàctica de les Llengües i Literatura 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Didàctica de la Llengua Estrangera: Anglès Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Ensenyament i Aprenentatge d'educació Musical, Plàstica i Visual 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials 1 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Ensenyament i Aprenentatge d'educació Fisica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 30
Agrupacions Musicals Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Aprenentatge i Desenvolupament Motor Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Atenció a la Diversitat a l'escola Inclusiva Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Didàctica de l'expressió Musical Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Diversitat Cultural i Diversitat Lingüística Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Diversitat i Política Educativa Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Educació Física de Base Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Educació Multicultural en Zones Urbanes Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Educació dels Estudiants Estrangers: Perspectives Psicológiques i Socials Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
El Llenguatge Musical i la seva Història per a l'activitat Docent Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Expressió Corporal Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Formació Instrumental Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Formació: Vocal, Auditiva, Rítmica i Dansa Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Intervenció Educativa en Alumnes amb Deficiència Mental Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Intervenció Educativa en Alumnes amb Deficiències Sensorials i Motores Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Jocs Motors Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
L'anglès com a Llengua Vehicular d'Aprenentatge Escolar Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
La Llengua Anglesa i les Seves Cultures Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Llatins, Subsaharians i Magribins: Vida i Cultura Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Llengua Anglesa a l'aula Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Llengua Anglesa i la seva Didàctica I Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Llengua Anglesa i la seva Didàctica II Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Teoria i Pràctica del Condicionament Físic Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Trastorns de Conducta i Personalitat Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Pràctiques Escolars 3 Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 24
Treball Final de Grau Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Pràctiques

Pràctiques

Col·laborem amb institucions de pràctiques públiques, concertades i privades. En els dos primers casos, els centres formadors han d'estar acreditats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En el tercer cas establim convenis de col·laboració bilaterals entre universitats i institucions de Catalunya, de fora de Catalunya i de l'estranger.

Objectius

En les teves pràctiques desenvoluparàs les competències adquirides i relacionaràs la teoria apresa amb la pràctica. Les teves habilitats et permetran observar i fer una anàlisi descriptiva i interpretativa de cada context i intervenir, primer de manera guiada i després autònoma, en l'aprenentatge dels nens.

Funcionament

Les pràctiques externes tenen un caràcter formatiu i entren en el mòdul obligatori del Pràcticum.

Aquestes són les assignatures de pràctiques:

 • Pràctiques Escolars I
 • Pràctiques Escolars II
 • Pràctiques Escolars III

Normativa

Les pràctiques externes estan regulades per una normativa legal i una normativa interna. La normativa legal requereix la signatura d'un conveni previ. En ell establim els acords i els compromisos entre les institucions, UIC Barcelona i tu. L’assegurança queda coberta per la teva matrícula.

La normativa interna marca les directrius per a cadascuna de les  pràctiques externes i delimita les tasques dels implicats: els teus tutors en els centres, UIC Barcelona i tu. Veuràs la normativa reflectida en les diferents guies docents de les assignatures.

Sortides professionals

El Grau en Educació Primària t'habilita per exercir de forma regulada com a mestre.

Podràs desenvolupar activitats tant als centres que depenen de l'Administració Pública com a centres concertats o privats.

També tindràs accés a altres àmbits laborals:

 • Editorials
 • Centres de recursos
 • Activitats de temps lliure
 • Departaments d'educació de museus i centres d'educació no formal

Prerequisits i admissió

Beques i finançament

Test d'aptitud

Què és la prova d'aptitud personal? 

La prova d’aptitud personal (PAP) és una prova obligatòria per accedir als graus en Educació Infantil i Primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català. Consisteix en dos exàmens que avaluen la competència comunicativa i el raonament crític i la competència logicomatemàtica

Per què cal fer la prova d’aptitud personal?

La vocació és fonamental perquè, com a futur mestre, et convertiràs en un exemple a seguir d’actituds i valors, formaràs i educaràs persones que seran la societat del futur. No obstant això, també és essencial demostrar que disposes de les competències necessàries per convertir-te en mestre. És imprescindible superar aquesta prova, al costat de les PAU, per poder accedir als graus d’Educació. 

Com es qualifica la prova d’aptitud personal? 

La qualificació final de la prova d’aptitud personal és apte/no apte.

La prova es considera superada (apte) quan la qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu. Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana dels exàmens de les dues competències avaluades. Una vegada superada, la prova d’aptitud personal tindrà validesa indefinida. 

Quan es realitza la prova d’aptitud personal?

Hi ha dues convocatòries:

 • Dissabte 10 d'abril
 • Divendres 16 de juliol (convocatòria extraordinària) 

Pots consultar els terminis i tràmits per realitzar la matrícula aquí.

Els resultats de la prova d’aptitud personal es publiquen al Portal d’accés a la universitat

Qui ha de presentar-se a la prova d’aptitud personal?

 • Estudiants de batxillerat
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers
 • Estudiants que accedeixen als graus en Educació per trasllat d’expedient.
 • Estudiants que accedeixen a la universitat per mitjà de les proves específiques per a majors de 25, de 40 o de 45 anys.
 • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les proves d’accés per a majors de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, no compleixen les condicions de la prova d’aptitud personal definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016. 

Qui queda exempt de fer la prova d’aptitud personal?

 • Estudiants que tenen superada la PAP el 2017, el 2018, el 2019 o el 2020. 
 • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016*.
 • Titulats universitaris o equivalents.

Si suspenc la prova d’aptitud personal a l’abril puc tornar a presentar-me a la convocatòria de juliol? 

Pots presentar-te a la prova totes les vegades que vulguis. No obstant això, has de tenir en compte que, si aproves en la convocatòria extraordinària de juliol, no disposaràs de la teva plaça reservada dels estudis seleccionats en la preinscripció de juny. D’altra banda, si has realitzat les proves d’admissió per a estudiar en la Facultat d’Educació de UIC Barcelona, les has superat i has formalitzat la reserva de plaça, te la guardem fins a conèixer els resultats de la convocatòria de juliol de la PAP. 

Com puc preparar la prova d’aptitud personal? 

Els mateixos estudiants heu de preparar-vos pel vostre compte a partir dels models de prova disponibles al web Universitats.gencat.cat o consultant aquí com podem ajudar-vos des de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona.

Curs preparatori pels Graus en Educació

Curs presencial per reforçar les competències logicomatemàtica i comunicativa. Es treballaran continguts i exercicis similars als que es trobaran en les proves d'aptitud personal (PAP). Les classes s'impartiran a la Facultat d'Educació.

Preu: 180 € (aquest import es descomptarà de la matrícula del grau)

Classes virtuals

Hora de les classes virtuals 

 • Els dilluns de 18.00 h a 21.00 h: Competència Logicomatemàtica
 • Els dimecres de 18.00 h a 21.00 h - Competència Comunicativa

Calendari: 

 • Primera Convocatòria: De l'1 de març al 7 d'abril de 2021*
 • Segona Convocatòria: Del 28 de juny al 14 de juliol de 2021.

*La setmana del 29/03 al 05/04 no hi haurà classes per les festes de Setmana Santa. 

 

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una empresa a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

 • Obtenir una part dels teus ECTS durant l'estiu a la Berkeley Summer Sessions, la millor universitat pública del món
 • Obtenir una segona titulació a la universitat Iona College (Nova York).

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant a una altra universitat d'Espanya, o d'un altre país, pots venir a fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat: