Doble Grau en Educació Primària + Humanitats i Estudis Culturals

Ampliem els teus horitzons amb un doble grau únic a Catalunya
Tipus de programa
Doble grau
Durada
10 semestres (5 anys)
Crèdits
480 ECTS totals (366 cursats i 114 convalidats)
Preu
7.980 €* (1r curs 2021-2022)
*Subjecte a revisió cada any
*Aquest preu inclou la beca del 50 % en el Grau en Humanitats
Places
90
Horari
Matins i tardes
Language
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Test d'aptitud
 • Mobilitat internacional
Convenis destacats
Som gent amb passió, som mestres i humanistes

Descobreix les sortides professionals d'aquests estudis

La suma de tots dos estudis t'obre les portes a mercats laborals més amplis, sobretot de cara a la teva especialitat com a docent. Amb la doble titulació podràs impartir classes a:

 • Primària i ESO
 • Matèries de les modalitats de ciències socials i humanes a batxillerat
 • Matèries comunes a tots els batxillerats
docencia

Professors que fan bons mestres

L'equip docent de la Facultat d'Educació està format per professionals que formen els futurs mestres amb les metodologies més innovadores. Així mateix, tots ells desenvolupen una àmplia activitat investigadora tant dins com fora de la universitat. El nostre professorat manté contacte directe amb el món educatiu, la qual cosa els permet traslladar als alumnes una visió integral, multidisciplinària i humana de la realitat del sector.

DD

Dobles titulacions al Iona College (NY) i cursos d'estiu a Berkeley

Fes un itinerari que et permetrà adquirir un perfil internacional i estudia en una de les universitats més prestigioses dels Estats Units per reforçar la teva formació i avançar en el coneixement d'altres idiomes. A més a més, també pots obtenir una part dels teus ECTS durant l'estiu a la Berkeley Summer Sessions, la millor universitat pública del món.

Presentació

UIC Barcelona t’ofereix la possibilitat d’estudiar la doble titulació en Educació Primària i Humanitats i Estudis Culturals a través d’un pla de convalidació d’assignatures comunes entre els dos graus.

Aquesta doble titulació és una oportunitat única a Catalunya que et permet augmentar les possibilitats al mercat laboral, sobretot de cara a l’especialitat com a docent. Amb la doble titulació podràs impartir classes a:

 • Primària i ESO.
 • Assignatures de les modalitats de Ciències Socials i Humanes a batxillerat.
 • Assignatures comunes a tots els batxillerats (Filosofia i Ciutadania, Història de la Filosofia, Història, Llengua i Literatura Catalana, Llengua i Literatura Castellana).
 • També podràs treballar en als àmbits de la cultura (museus, galeries d’art, editorials, patrimoni i turisme cultural, centres cívics, centres de cultura, ajuntaments, fundacions), de les organitzacions (ONG, projectes de desenvolupament, integració i mediació, cooperació internacional), de la comunicació i empresa i de la investigació, entre d’altres.

Objectius

 Formem a través d’objectius. El Grau et proporciona:

 1. Domini sobre els continguts curriculars que aplicaràs. Sempre des d’una perspectiva globalitzadora.
 2. Tècniques per a la bona convivència a l‘aula a través de l’educació emocional i l’autonomia. Fomentaran l’esforç, la constància i la disciplina.
 3. Coneixement de l’evolució del llenguatge en un context multicultural i plurilingüe. Integració en la docència del castellà i el català al costat d’una altra llengua estrangera per impulsar el bon hàbit de lectura en llengües diferents.
 4. Habilitats externes a l’aula aplicables a l’organització de l’escola, les tutories amb els pares o la relació amb els agents educatius. Preparació per a les exigències de la societat actual.
 5. Sensibilitat davant la diversitat i davant la igualtat de gènere. Respecte pels drets humans i els valors cívics.
 6. Capacitat per acostar els alumnes al món digital i aplicar noves possibilitats pedagògiques que augmentin la riquesa cultural.
 7. Estima pel treball cooperatiu, l’esperit crític, la responsabilitat cap a un futur sostenible. 

Competències. Perfil de sortida

Les competències que adquiriràs et convertiran en un mestre útil per a la societat.

Competències transversals
Domini de les tecnologies de la informació i la comunicació, les llengües (català, castellà, anglès), desenvolupament del pensament crític i reflexiu, capacitat de ser creatiu.

Competències específiques per als mestres
L’expertesa en les matèries i els mètodes d’ensenyament, la col·laboració amb els companys i l‘entorn, el desenvolupament professional.

Competències específiques de cada matèria
Competències que treballaràs mitjançant diverses metodologies: lliçons magistrals, estudis de casos, resolució de problemes, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge orientat a projectes, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge autònom.

Des de UIC Barcelona avaluarem les teves competències a través de: proves objectives, treballs i projectes, portafolis, memòries, autoavaluació, entrevistes, etc.

Acreditació acadèmica

Doble Grau en Educació Primària i Humanitats i Estudis Culturals.

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
El Museu i el Seus Significats Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Història i Teoria de la Música Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Cultura Oriental Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Història de les Idees Polítiques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Gèneres Literaris I Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Cultura Contemporània Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Introducció a l'economia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Grans Obres de la Història de l'art Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Humanitats Digitals Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Literatura Comparada Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Mediterrani: Patrimoni Compartit Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Religions i Cultura Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Ètica Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Geografia de les Regions del Món Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Teoria de la Cultura Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Teoria de la Literatura Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Geografia Humana Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Història, Memòria i Historiografia Tipus: FB Període: Anual ECTS: 6
Assignatures del curs 5 Tipus Període ECTS
Cultura Clàssica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 9
Cultura Moderna Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 9
Estètica I Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Introducció a la Cultura Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Art Contemporani Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Ciència, Tecnologia i Societat Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Cultura Medieval Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Estètica II Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Gèneres Literaris II Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Institucions Internacionals i Drets Humans Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Temes Actuals d'història Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Teoria del Coneixement Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Treball de Recerca I Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 3
Treball de Recerca II Tipus: TF Període: Anual ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Prerequisits i admissió

Beques i finançament

Aptitud

Què és la prova d'aptitud personal? 

La prova d’aptitud personal (PAP) és una prova obligatòria per accedir als graus en Educació Infantil i Primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català. Consisteix en dos exàmens que avaluen la competència comunicativa i el raonament crític i la competència logicomatemàtica

Per què cal fer la prova d’aptitud personal?

La vocació és fonamental perquè, com a futur mestre, et convertiràs en un exemple a seguir d’actituds i valors, formaràs i educaràs persones que seran la societat del futur. No obstant això, també és essencial demostrar que disposes de les competències necessàries per convertir-te en mestre. És imprescindible superar aquesta prova, al costat de les PAU, per poder accedir als graus d’Educació. 

Com es qualifica la prova d’aptitud personal? 

La qualificació final de la prova d’aptitud personal és apte/no apte.

La prova es considera superada (apte) quan la qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu. Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana dels exàmens de les dues competències avaluades. Una vegada superada, la prova d’aptitud personal tindrà validesa indefinida. 

Quan es realitza la prova d’aptitud personal?

Hi ha dues convocatòries:

 • Dissabte 10 d'abril
 • Divendres 16 de juliol (convocatòria extraordinària) 

Pots consultar els terminis i tràmits per realitzar la matrícula aquí.

Els resultats de la prova d’aptitud personal es publiquen al Portal d’accés a la universitat

Qui ha de presentar-se a la prova d’aptitud personal?

 • Estudiants de batxillerat
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers
 • Estudiants que accedeixen als graus en Educació per trasllat d’expedient.
 • Estudiants que accedeixen a la universitat per mitjà de les proves específiques per a majors de 25, de 40 o de 45 anys.
 • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les proves d’accés per a majors de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, no compleixen les condicions de la prova d’aptitud personal definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016. 

Qui queda exempt de fer la prova d’aptitud personal?

 • Estudiants que tenen superada la PAP el 2017, el 2018, el 2019 o el 2020. 
 • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016*.
 • Titulats universitaris o equivalents.

Si suspenc la prova d’aptitud personal a l’abril puc tornar a presentar-me a la convocatòria de juliol? 

Pots presentar-te a la prova totes les vegades que vulguis. No obstant això, has de tenir en compte que, si aproves en la convocatòria extraordinària de juliol, no disposaràs de la teva plaça reservada dels estudis seleccionats en la preinscripció de juny. D’altra banda, si has realitzat les proves d’admissió per a estudiar en la Facultat d’Educació de UIC Barcelona, les has superat i has formalitzat la reserva de plaça, te la guardem fins a conèixer els resultats de la convocatòria de juliol de la PAP. 

Com puc preparar la prova d’aptitud personal? 

Els mateixos estudiants heu de preparar-vos pel vostre compte a partir dels models de prova disponibles al web Universitats.gencat.cat o consultant aquí com podem ajudar-vos des de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona.

Curs preparatori pels Graus en Educació

Curs presencial per reforçar les competències logicomatemàtica i comunicativa. Es treballaran continguts i exercicis similars als que es trobaran en les proves d'aptitud personal (PAP). Les classes s'impartiran a la Facultat d'Educació.

Preu: 180 € (aquest import es descomptarà de la matrícula del grau)

Classes virtuals

Hora de les classes virtuals 

 • Els dilluns de 18.00 h a 21.00 h: Competència Logicomatemàtica
 • Els dimecres de 18.00 h a 21.00 h - Competència Comunicativa

Calendari: 

 • Primera Convocatòria: De l'1 de març al 7 d'abril de 2021*
 • Segona Convocatòria: Del 28 de juny al 14 de juliol de 2021.

*La setmana del 29/03 al 05/04 no hi haurà classes per les festes de Setmana Santa. 

 

Mobilitat internacional

Estudia a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una empresa a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

 • Obtenir una part dels teus ECTS durant l'estiu a la Berkeley Summer Sessions, la millor universitat pública del món
 • Obtenir una segona titulació a la universitat Iona College (Nova York).

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Estudia amb nosaltres

Si ets estudiant a una altra universitat d'Espanya, o d'un altre país, pots venir a fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat: