Doble Grau en Educació Primària + Psicologia

Dues grans ciències es donen la mà
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
11 semestres
Crèdits
480 ECTS totals (399 cursats i 81 convalidats)
Preu
9.660 €* (1r curs 2021-2022) *Subjecte a revisió cada any
Places
10
Horari
Matí i tarda
Language
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Test d'aptitud
 • Mobilitat internacional
psicologia
T'obrim un món de noves oportunitats

Prepara't per tenir més oportunitats laborals

A UIC Barcelona, som conscients del constant canvi en el sistema d'aprenentatge i de la necessitat de la psicologia per entendre'l.

 • Docent
 • Psicologia educativa
 • Psicologia clínica i psicoteràpia
 • Recursos humans
 • Psicologia social
 • Psicoterapeuta
 • Coach
 • Psicologia esportiva
 • Psicologia forense
 • Neuropsicologia
 • Investigador
docència

Professors que fan bons mestres

L'equip docent de la Facultat d'Educació està format per professionals que formen els futurs mestres amb les metodologies més innovadores. Així mateix, tots ells desenvolupen una àmplia activitat investigadora tant dins com fora de la universitat. El nostre professorat manté contacte directe amb el món educatiu, la qual cosa els permet traslladar als alumnes una visió integral, multidisciplinària i humana de la realitat del sector.

Presentació

La UNESCO, a través del seu informe “Repensar l’educació” (2015), i la Unió Europea, mitjançant l’Estratègia Europa 2020, han mostrat la seva ferma aposta per l’educació inclusiva.

Una aposta que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha adoptat en la Llei 12/2009, de 10 de juliol, en la qual exposa la necessitat d’adequar l’activitat educativa per atendre la diversitat dels alumnes i aconseguir més igualtat d’oportunitats.

En aquest context, UIC Barcelona aposta per la formació transversal del mestre del futur mitjançant el doble Grau en Educació Primària i Psicologia. La combinació de tots dos graus permet conèixer les aptituds i actituds dels alumnes, el seu comportament a l’aula, la incidència del seu entorn i el seu procés d’aprenentatge.

També aporta les bases per donar suport a la resta del professorat i a altres professionals externs, la qual cosa suposa una millora de l’ensenyament i del desenvolupament i aprenentatge de cada alumne.

Professors

Prerequisits i admissió

Per accedir a aquest doble grau s’han de superar les proves bàsiques d’admissió com són les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i la Prova d’Aptitud Personal (PAP), essencial per accedir al grau en Educació. A més a més, s’ha de tenir una nota mitjana d’expedient superior o igual a 7 si la via d’accés és Batxillerat, o superior o igual a 8 si la via d’accés és Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

Les proves d’admissió a aquesta doble titulació seran les proves d’admissió pròpies de tots dos graus.

Beques i finançament

Aptitud

Què és la prova d'aptitud personal? 

La prova d’aptitud personal (PAP) és una prova obligatòria per accedir als graus en Educació Infantil i Primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català. Consisteix en dos exàmens que avaluen la competència comunicativa i el raonament crític i la competència logicomatemàtica

Per què cal fer la prova d’aptitud personal?

La vocació és fonamental perquè, com a futur mestre, et convertiràs en un exemple a seguir d’actituds i valors, formaràs i educaràs persones que seran la societat del futur. No obstant això, també és essencial demostrar que disposes de les competències necessàries per convertir-te en mestre. És imprescindible superar aquesta prova, al costat de les PAU, per poder accedir als graus d’Educació. 

Com es qualifica la prova d’aptitud personal? 

La qualificació final de la prova d’aptitud personal és apte/no apte.

La prova es considera superada (apte) quan la qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu. Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana dels exàmens de les dues competències avaluades. Una vegada superada, la prova d’aptitud personal tindrà validesa indefinida. 

Quan es realitza la prova d’aptitud personal?

Hi ha dues convocatòries:

 • Dissabte 10 d'abril
 • Divendres 16 de juliol (convocatòria extraordinària) 

Pots consultar els terminis i tràmits per realitzar la matrícula aquí.

Els resultats de la prova d’aptitud personal es publiquen al Portal d’accés a la universitat

Qui ha de presentar-se a la prova d’aptitud personal?

 • Estudiants de batxillerat
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers
 • Estudiants que accedeixen als graus en Educació per trasllat d’expedient.
 • Estudiants que accedeixen a la universitat per mitjà de les proves específiques per a majors de 25, de 40 o de 45 anys.
 • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les proves d’accés per a majors de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, no compleixen les condicions de la prova d’aptitud personal definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016. 

Qui queda exempt de fer la prova d’aptitud personal?

 • Estudiants que tenen superada la PAP el 2017, el 2018, el 2019 o el 2020. 
 • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016*.
 • Titulats universitaris o equivalents.

Si suspenc la prova d’aptitud personal a l’abril puc tornar a presentar-me a la convocatòria de juliol? 

Pots presentar-te a la prova totes les vegades que vulguis. No obstant això, has de tenir en compte que, si aproves en la convocatòria extraordinària de juliol, no disposaràs de la teva plaça reservada dels estudis seleccionats en la preinscripció de juny. D’altra banda, si has realitzat les proves d’admissió per a estudiar en la Facultat d’Educació de UIC Barcelona, les has superat i has formalitzat la reserva de plaça, te la guardem fins a conèixer els resultats de la convocatòria de juliol de la PAP. 

Com puc preparar la prova d’aptitud personal? 

Els mateixos estudiants heu de preparar-vos pel vostre compte a partir dels models de prova disponibles al web Universitats.gencat.cat o consultant aquí com podem ajudar-vos des de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona.

Curs preparatori pels Graus en Educació

Curs presencial per reforçar les competències logicomatemàtica i comunicativa. Es treballaran continguts i exercicis similars als que es trobaran en les proves d'aptitud personal (PAP). Les classes s'impartiran a la Facultat d'Educació.

Preu: 180 € (aquest import es descomptarà de la matrícula del grau)

Classes virtuals

Hora de les classes virtuals 

 • Els dilluns de 18.00 h a 21.00 h: Competència Logicomatemàtica
 • Els dimecres de 18.00 h a 21.00 h - Competència Comunicativa

Calendari: 

 • Primera Convocatòria: De l'1 de març al 7 d'abril de 2021*
 • Segona Convocatòria: Del 28 de juny al 14 de juliol de 2021.

*La setmana del 29/03 al 05/04 no hi haurà classes per les festes de Setmana Santa. 

 

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una empresa a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat

Si curses una de les dobles titulacions també pots accedir a les oportunitats de mobilitat d'aquestes facultats.

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant a una altra universitat d'Espanya, o d'un altre país, pots venir a fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat: