Curs 2021-22

Nombre d'Alumni

 • 25.137 Alumni
  • 12.823 de Grau, Llicenciatura i Diplomatura
  • 274 de Títols Propis
  • 3.194 de Màster Oficial
  • 1.964 de Màster Propi
  • 458 de Doctorat
  • 6.424 de Postgrau

Nombre d'ofertes d'ocupadors

Informe Career Center (setembre 2021/agost 2022)

 • 947 ofertes publicades per UIC Barcelona
 • 22.474 ofertes públiques publicades a JobTeaser

Any d'activació

Mes d'activació

Ofertes UIC Barcelona

Ofertes JobTeaser

2021

setembre

98

3.751

 

octubre

78

2.146

 

novembre

121

2.538

 

desembre

71

1.870

2022

gener

71

1.993

 

febrer

76

2.025

 

març

126

2.060

 

abril

84

1.582

 

maig

33

668

 

juny

113

1.457

 

juliol

76

1.511

 

agost

0

873

Suma total

 

947

22.474

Tipus d'ofertes privades de UIC Barcelona

 

Gràfic ocupabilitat