Curs 2019-20

  • 332 estudiants de grau i postgrau estrangers en programes d’intercanvi
  • 1.795 estudiants de grau i postgrau de nacionalitat estrangera de 108 nacionalitats diferents
  • 347 convenis de mobilitat amb universitats i altres institucions estrangeres

Acreditacions internacionals acadèmiques