Curs 2020-21

  • 123 estudiants de grau i postgrau estrangers en programes d’intercanvi
  • 1.722 estudiants matriculats de grau i postgrau de nacionalitat estrangera de 108 nacionalitats diferents
  • 364 convenis de mobilitat amb universitats i altres institucions estrangeres

Acreditacions internacionals acadèmiques