Curs 2021-22

  • 329 alumnes internacionals de grau i postgrau que venen a UIC Barcelona en programes d’intercanvi
  • 1.887 estudiants matriculats de grau i postgrau internacionals de 108 nacionalitats diferents
  • 381 convenis de mobilitat amb universitats i altres institucions internacionals

Acreditacions internacionals acadèmiques