Curs 2021-22

358 Publicacions científiques indexades:

 • 294 Web of Science (131 de les quals són de quartil 1):
  • 239 JCR-SCIE Science Citation Index Expanded
  • 51 JCR-SSCI Social Sciences Citation Index
  • A&HCI Arts & Humanities Citation Index
  • ESCI Emerging Sources Citation Index
 • 43 Scopus (10 de les quals són del quartil 1)
 • 5 Carhus plus +2018
 • 1 ERIH - European Reference Index for Humanities
 • 5 MIAR- Matriz de información para el Análisis de Revistas
 • 4 Sello de calidad Fecyt
 • 3 Avery Index to Architectural Periodicals
 • 3 Directory of Open Acces Journals (DOAJ)

25 grups de recerca:

 • 14 grups de recerca d'investigació consolidada
 • grups de recerca pre-consolidats
 • grups de recerca d'investigació emergents

5 instituts universitaris de recerca propis

153 projectes de recerca actius:

Número total de sexennis CNEAI i AQU en el curs 2020-2021: 221

 • Número de sexennis CNEAI i Trams AQU vius en el curs 2020-2021: 126

4 patents noves

22 tesis publicades