La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) consta de dos campus:

  • El Campus Barcelona, situat a la part alta de la ciutat de Barcelona, està format per quatre edificis: Alfa, Beta (edificis ubicats al C / Iradier 22) i Gamma, Delta (edificis ubicats al c / Terré 11-19) . Els quatre edificis disposen d'aules i seminaris a més de les seves facultats, escoles, instituts i departaments
  • El Campus Sant Cugat, es troba situat a l'Hospital General de Catalunya a Sant Cugat de Vallès, i és on s'imparteixen les titulacions majoritàriament de salut. En aquest Campus es troben la resta de facultats i centres com els instituts d'investigació i clíniques universitàries, a més d'aules, seminaris, laboratoris i gimnasos.

Curs 2021-22

  • 21.868,00 m2 coberts Campus Sant Cugat
  • 30.628,56 m2 coberts Campus Barcelona:
    • Iradier: 24.675,69 m2 (19.847,16 m2 edificats + 4.828,53 m2 urbanitzats)
    • Terré: 5.952,87 m2 (5.282,21 m2 edificats + 670,66 m2 urbanitzats)